Nová kniha

Armádní film a avantgarda?

Americká filmová historička Alice Lovejoy popisuje vznik své knihy Československý armádní film a avantgarda (Army Film and the Avant Garde), která vyšla v roce 2014 v nakladatelství Indiana University Press a jejíž český překlad od Jana Hanzlíka vyjde v příštím roce v Národním filmovém archivu.

5.20DOK.REVUE
26. 10. 2020

situační recenze

Kontextem naší doby je nemít kontext

O snímku Pozorovatelna izraelského dokumentaristy Ra´anana Alexandrowicze jsme se bavili s odborníkem na Blízký východ Janem Fingerlandem, umělkyní Tamarou Moyzes a teoretičkou vizuální kultury Andreou Průchovou Hrůzovou.

rozhovor

Chci, aby diváci viděli mé filmy nejen očima

S dokumentaristou Hubertem Sauperem o jeho tvůrčí metodě, utopiích i jeho novém filmu Epicentro.

úvodník

Digitální archiv planety

dok.revue 5.20


nový film

Jak jsem točil o Kunderovi

Dokumentarista Miloslav Šmídmajer o vzniku jeho dokumentu o Milanu Kunderovi.

báseň

Naposledy byla viděna v květované košili

Martina Malinová


téma

Fantomová kinematografie Jižní Koreje

Dramaturg Petr Kubica přibližuje vývoj jihokorejského dokumentu.

téma

Archiv planety Alberta Kahna

Text o festivalové sekci věnované Albertu Kahnovi a snímkům z jeho Archivu planety.