nový film

Jde o to vidět, že svět je spíše děravý než plný

Filmař, hudebník a výtvarník Ondřej Vavrečka popisuje proces vzniku své osobité audiovizuální eseje Osobní život díry

4.20DOK.REVUE
29. 09. 2020

rozhovor

Jeli jsme na polské hřiště, ale přivezli jsme si svůj manšaft

Rozhovor s dokumentaristy Filipem Remundou a Vítem Klusákem o jejich novém společném filmu Jak Bůh hledal Karla, který ukazuje, jak se v současném Polsku zneužívá náboženství a víra k manipulaci davů a k politickým účelům.

situační recenze

Tvůrci filmu Havel nevěděli, že neví. A to je to nejhorší nevědění!

Je snímek Havel režiséra Slávka Horáka skutečně chaos, který o nedávných dějinách naší země ani o prvním českém prezidentovi neřekne vůbec nic? Anebo mají tvůrci právo na autorskou licenci a mohou si natočit, co chtějí, i když snímek i ústřední postavu nazvou Havel?

úvodník

Sousedé

dok.revue 4.20


téma

„Můžeme hovořit filmovým jazykem?“

Jak vypadal manifest hnutí Warsztat Formy Filmowej a co svou formou tyto filmy předznamenaly?

nový film

Nebe nad současnou Čínou

Jak vznikal dokument Nebe o čínském křesťanském sirotčinci, jenž je současně výpovědí o dnešní Číně?


nová kniha

Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu

báseň

Mike Hoolboom:
Gramsciho zápisky

sport

Ozvěny Ji.hlavy a koronavirus


tematická příloha Filmař v rozvolnění:
1. díl

„Už zase nám hrozí větší nebezpečí od lidí než od virů. Třeba v České televizi. Věci se zkrátka vracejí k normálu.“

Filmař v rozvolnění:
2. díl

„Uvažovat bez cynismu a opovržení o dnešní mezinárodní kinematografii se v Česku pořád moc nenosí."


Filmař v rozvolnění:
3. díl

„Tak jsme celá rodina pozitivní na covid-19 a skončili jsme v domácí izolaci.“