nový film & nová kniha

Věci mohou být i jinak

Jak se natáčel vnitřní portrét Jaroslava Duška s názvem Zrcadlení tmy?

1.20DOK.REVUE
09. 04. 2020

situační recenze

Film V síti by měl být hlavně na síti, aby něco dokázal změnit

Debata nad filmem V síti tvůrců Víta Klusáka a Barbory Chalupové

téma

Jak uslyšet obraz?

Hlavním tématem tohoto čísla dok.revue jsou české radiodokumenty tvořené filmovými dokumentaristy

úvodník

Od filmových obrazů k těm zvukovým

dok.revue 1.20


rozhovor

Přinášet do světa určitý druh léčení

Rozhovor s Violou Ježkovou nejen o práci dramaturgyně Radiodokumentů

glosa

Děkuji ti, étere

Tereza Reichová přibližuje své první pokusy s tvorbou radiodokumentu pro Český rozhlas


nová kniha

Česká škola neexistuje?

báseň

Jiří Trnka

sport

Kreativní dílna mladých producentů


nový film

Slunce živých mrtvých

Anna Kryvenko o ztrátě soucitu v době postfaktické i o tom, jak vzniká dokumentární esej složený z archivních materiálů

teorie

Kinematografická filozofie

Úvod do filmozofie, jenž představuje její základní přístupy, témata a klíčové osobnosti.