Speciál 24. Ji.hlava online

● Martin Chlup a Petr Kačírek o filmu Miri Fajta
● Ondřej Vavrečka o svém filmu Osobní život díry
● Text o letošní sekci Reality TV očima dramaturga
● Petr Záruba o svém filmu Jan Jedlička: Stopy krajiny
● Festivalové tipy autorů dok.revue
● Jan Gogola o svém filmu Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
● Rozhovor s Vítem Klusákem a Filipem Remundou o filmu Jak Bůh hledal Karla
● O hongkongských dokumentech v historických souvislostech
● Rozhovor s Pavlem Boreckým, autorem filmu Žít vodu
● O sekci polských experimentů 50. až 80. let
● Eliška Cílková o svém filmu Pripyat Piano
● O historii jihokorejského dokumentu očima dramaturga
● Jan Daňhel o svém filmu Alchymická pec o Janu Švankmajerovi
● Debata o izraelském filmu Pozorovatelna
● Rozhovor s Hubertem Sauperem o jeho filmu Epicentro

5.20DOK.REVUE
26. 10. 2020

situační recenze

Kontextem naší doby je nemít kontext

O snímku Pozorovatelna izraelského dokumentaristy Ra´anana Alexandrowicze jsme se bavili s odborníkem na Blízký východ Janem Fingerlandem, umělkyní Tamarou Moyzes a teoretičkou vizuální kultury Andreou Průchovou Hrůzovou.

rozhovor

Chci, aby diváci viděli mé filmy nejen očima

S dokumentaristou Hubertem Sauperem o jeho tvůrčí metodě, utopiích i jeho novém filmu Epicentro.

úvodník

Digitální archiv planety

dok.revue 5.20


nový film

Jak jsem točil o Kunderovi

Dokumentarista Miloslav Šmídmajer o vzniku jeho dokumentu o Milanu Kunderovi.

báseň

Naposledy byla viděna v květované košili

Martina Malinová


téma

Fantomová kinematografie Jižní Koreje

Dramaturg Petr Kubica přibližuje vývoj jihokorejského dokumentu.

téma

Archiv planety Alberta Kahna

Text o festivalové sekci věnované Albertu Kahnovi a snímkům z jeho Archivu planety. 


tematická příloha Z vlků se stal symbol čehokoliv, co se člověku namane

Martin Páv v rozhovoru představí svůj film Vlci na hranicích.

COVIDíme

Janis Prášil ve svém eseji uvažuje nad filmy o pandemii koronaviru, které letos uvádí MFDF Ji.hlava.


Festivalový tip dne

Co doporučují autoři dok.revue z ji.hlavského programu?

Moje romská rodina

Dokumentaristé Martin Chlup a Petr Kačírek popisují vznik jejich společného dokumentu Miri fajta.


Klavír je příliš těžký

Eliška Cílková přibližuje svůj dokument Pripyat Piano.

Alchymická pec

Jan Daňhel píše o natáčení Alchymické pece o Janu Švankmajerovi.


Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu

Dokumentarista Jan Gogola ml. popisuje okolnosti vzniku svého nového filmu.

Hongkongský dokument a historie

Historický kontext hongkongských dokumentů na Ji.hlavě


Svět čelí krizi, psát vědecké práce už je málo

Rozhovor s Pavlem Boreckým, autorem filmu Žít vodu

Stopy Jedličkovy krajiny

 Petr Záruba o svém filmu Jan Jedlička: Stopy krajiny o malíři Janu Jedličkovi.


Jde o to vidět, že svět je spíše děravý než plný

Ondřej Vavrečka o své audiovizuální eseji Osobní život díry

Letos vedou Dánové a Britové
O letošní sekci Reality TV v Ji.hlavě očima jejího dramaturga Milana Krumla