Podoby erotiky

Letošní tematická retrospektiva Fascinace: erotika navazuje na přehlídky filmové avantgardy, které byly na jihlavském festivalu dokumentů v uplynulých letech rámovány tématy nadhled, věčnost nebo domov. Letos tento průřez filmovým experimentováním ukazuje různorodé podoby reprezentace tělesné touhy, přitažlivosti a projevů fyzické lásky. První blok Fascinace - Erotika je k vidění dnes od 19:30 v kině Dukla-Edison.

Carolee Schneemann: Fuses (1967)

Od křehké fotogenie nahoty přes hluboké pochopení a přijetí tělesnosti až po politická provolání – tak filmová avantgarda problematizovala vztah společnosti k zobrazování nahého těla a sexu, zdůrazňovala různost v podobě queer erotiky, kritizovala cenzuru zpodobování fyzična v uměleckých dílech, ale také oslavovala a zkoumala lidskou intimitu. Filmy s těmito tématy byly příznačné především pro experimentální tvorbu v 60. a 70. letech 20. století, kdy byla díky nim překročená mnohá tabu filmového vyjádření. Americká, evropská, ale například i japonská avantgardní filmová tvorba se přiblížila lidskému tělu a prožívání sexuality jako nikdy do té doby a zahájila postupnou demytizaci způsobu jejich zobrazování.

„Odpor vůči německému filmovému zákonu nesmlouvavě vyjádřil Hellmuth Costard, který ve svém filmu Obzvláště cenný zpodobnil ministra jako mluvící penis.“

Když fotograf a významný představitel meziválečné avantgardy Man Ray vložil do svého dadaistického filmu Návrat k rozumu (1923) záběr, v němž se geometrické stíny pohybují po nahém těle herečky Kiki de Montparnasse, prezentoval nahé tělo jako výsostnou fotogenii, tvar v soustavě abstraktních vyobrazení. Náznaky či jemná zobrazení nahého těla se ve 40. a 50. letech 20. století posouvají k explicitnějším symbolickým hrám. Například americký pionýr experimentálního filmu, básník a spisovatel Willard Maas natáčel detaily nahého ženského i mužského těla z nečekaných úhlů přes zvětšovací sklo lupy a jejich montáž propojil s asociativním komentářem britského básníka George Barkera ve filmu Zeměpis těla z roku 1943. O dekádu později zkoumal znakové vyjadřování v sérii symbolických předmětů evokujících sexuální akt.
 

Man Ray: Návrat k rozumu (1923)
 

Politická provolání

V 60. letech 20. století se v plné síle ukazují především dvě tendence: zobrazování nahoty a sexu jako součást radikálního průzkumu intimního života i vnímání a používání nahoty k rázným politickým manifestům. Vyjádření byla většinou namířená vůči oficiálním státním nařízením zavádějícím cenzuru uměleckých děl z hledisek sporně definované „morálky“. Odpor vůči německému filmovému zákonu nesmlouvavě vyjádřil Hellmuth Costard, který zpodobnil ministra jako mluvící penis ve svém filmu z roku 1968 Obzvláště cenný, jehož název ironicky odkazoval k pojmenování kategorie, kterou používal německý úřad pro hodnocení filmů. Některá díla nebyla původně míněna přímo jako manifesty, ale stala se jimi díky reakci úřadů. Dnes již legendární film Jacka Smithe Vášnivé bytosti (1963) autor dle svých vyjádření zamýšlel především jako svobodný rozverný film plný humoru, který sebereflexivně i satiricky reagoval na žánry melodramatu a burlesky, avšak byl zakázán ve dvaceti dvou amerických státech a postupně také ve čtyřech evropských zemích, a tak se díky přístupu státních orgánů stal pro světovou avantgardu klíčovým dílem vyjadřujícím politický odpor vůči cenzuře filmu.

Hellmuth Costard: Obzvláště cenný, 1968
 

Z hlediska tvůrčích postupů v tomto období posílily jak tendence k materiálovému přístupu, tak k inscenovanosti. Zobrazování těla a sexuality patří mezi dominantní motivy tvorby amerického experimentálního filmaře Stana Brackhage, pro nějž se klíčovými nástroji stávají fyzické a chemické zásahy do filmové emulze – přístup, který nápadně připodobňuje zobrazované tělo k pásu, tělu filmu. 

Když pionýr zobrazování queer sexuality Kenneth Anger natočil v roce 1947 Ohňostroj, v němž inscenoval sadomasochistickou fantazii násilného střetu hrdiny s urostlými námořníky, sexuálními motivy doplňoval odkazy na opory konzervativního amerického snu krátce po druhé světové válce. V 60. letech byla i stylizovaná díla čím dál explicitnější v zobrazování a radikálnější ve vyjadřování. George Kuchar inscenoval ve svém nejslavnějším filmu Obejmi mě, když jsem nahá (1966) situace, které jsou ironickou aluzí na postupy hollywoodského i avantgardního filmu a s humorem a pokleslou estetikou tematizují sexuální frustraci.
 

George Kuchar: Obejmi mě, když jsem nahá (1966)
 

Vlastní tělo jako objekt

V dnešním diskurzu zdravého přístupu k tělu, kdy akceptujeme různé tělesné proporce a podoby, se to může zdát triviální, ale mnohé avantgardní filmy byly průkopnické i tím, že pracovaly s těly, která nepatřila modelům a modelkám, ale běžným lidem, či dokonce autorce či autorovi. 

V 60. letech byla mezi filmaři a filmařkami čím dál výraznější tendence zobrazovat ve filmech sebe sama. Například feministická autorka Carolee Schneemann zkoumala ve svém kultovním filmu Fuses (1967), jaké pocity spouští fyzický prožitek sexuálního styku s jejím partnerem, když se na jeho zachycení dívá ona sama i další lidé. Gesto filmů Schneemann a dalších režisérek a režisérů podnítilo objevnou tvorbu pracující s vlastním tělem i vlnu deníkových reflexí.
 

Carolee Schneemann: Fuses (1967)
 

V posledních třech dekádách se rovněž objevují analytické i poetické reflexe zobrazování nahoty a sexu, většinou v podobě found footage filmů, které odkazují k pornografickým filmům anebo k jinému mediovanému zobrazení těla a sexuality. Odstraněná (1999) od Naomi Uman je koláží z pornografických filmů ze 70. let, v nichž autorka bělidlem a odlakovačem na nehty vymazala hrdinku, aby blednoucí místa ve tvaru ženského těla kriticky zdůrazňovala její pozici v situaci natáčeného svádění a sexuálního aktu, zatímco muži jsou s jistou ironií zredukováni na lačné pohledy a majetnické doteky. Básnivá koláž Erotika (1982) mistra found footage filmů Petera Tscherkasskyho zase soustavou pulzujících aluzí na fyzickou i fantazijní slast zkoumá, jak málo je třeba k rozeznání touhy.

výpis dalších článků rubriky:  Téma

3.20Politika paměti (nejen) v Příbězích 20. stoletíVzpomínkové portály zaznamenávající a uchovávající rozhovory s pamětníky mají neobyčejnou odpovědnost, protože formují pomyslnou národní paměť. Stojí před nimi nesnadná otázka, jak neupřít slovo ani extrémním hlasům, a přitom se jimi nenechat manipulovat. Co vlastně patří a co už nepatří do „paměti národa“?Martin Mišúr
2.20Není jeden feminismusZamyšlení nad dokumentaristkami inspirované knihou Barbory Baronové Ženy o ženách.Martin Šrajer
1.20Jak uslyšet obraz?Hlavním tématem tohoto čísla dok.revue jsou české radiodokumenty tvořené filmovými dokumentaristy. V tématu, které sepsala editorka dok.revue Kamila Boháčková, líčí filmoví dokumentaristé jako Lucie Králová, Tereza Reichová, Marika Pecháčková, Lumír Košař, Apolena Rychlíková či tvůrkyně anidoků Diana Cam Van Nguyen, co pro ně znamená tvořit radiodokumenty. V čem je to pro ně odlišné od filmu? Co jim to přineslo nového? Téma radiodokumentů se hodí do dnešních dnů všeobecné domácí karantény, většina v textu zmíněných radiodokumentů je totiž ke slyšení online. Kamila Boháčková
5.19Zachytit zázrak potřebuje časCenu za přínos světové kinematografii získal letos v Jihlavě kazašský režisér Sergej Dvorcevoj, který byl také autorem letošní festivalové znělky, jež v jednom dlouhém jímavém záběru snímá tvář kazašské herečky Samal Esljamové na nástupišti moskevského metra. Do Jihlavy se Dvorcevoj vrátil přesně po dvaceti letech, v roce 1999 si z tehdy teprve začínajícího festivalu odnesl historicky první ji.hlavskou cenu. Letos představil na festivalu nejen své dosavadní filmy, ale spolu s ředitelem jihlavské přehlídky objasnil svůj způsob natáčení i uvažování na masterclass, jejíž otitulkovaný záznam si lze přehrát na dok.revue.Kamila Boháčková
F5.19Válka jako stav mysliEsej o snímcích Průnik a Doufám, že se máš dobře, které spojuje reflexe 20. století prostřednictvím archivních materiálů. Obě díla letos soutěžila v sekci Opus Bonum. Janis Prášil
F4.19Doba lithiová aneb Čas vyhynoutJedním z témat prolínajících se letošním festivalem je ekologie, klimatická krize i otázka, jak může jedinec i celá společnost zabránit hrozícímu kolapsu, případně jak čelit pocitu strachu a environmentální úzkosti. V programu ji.hlavského festivalu najdeme i několik filmů s ekologickou tematikou. Přinášíme zamyšlení o několika snímcích ze sekce Svědectví o přírodě.Pavel Bednařík
F2.19Reality TV – seznamte seKurátor každoroční ji.hlavské programové sekce Reality TV Milan Kruml pojmenovává tři převažující kategorie těchto televizních formátů: seznamky, pořady zaměřené na komunální problémy a aktuální publicistiku na téma přesahující běžné politické dění. Do poslední jmenované kategorie můžeme řadit rakouský dokument Heinz-Christian Strache – Ibizza video, který zachycuje jednu z největších politických afér posledních let u našich sousedů a navozuje téma, jak se bránit proti populistům. Rakouský dokument uvádí MFDF Ji.hlava dnes od 17:30 v DKO II.Milan Kruml
4.19Felix Sobolev: Objev KinotronuZatímco ve světě je dílo Felixe Soboleva (1931–1984) takřka neznámé, na rodné Ukrajině jde o ikonu populárně-vědeckého filmu. Retrospektivu jeho stále živého díla přináší letošní MFDF Ji.hlava. Dnes bude k vidění v kině Dukla - Reform od 22:30. Felix Sobolev
4.19Virtuální realityMFDF Ji.hlava již deset let sleduje audiovizuální díla, která prozkoumávají realitu ve formátech a médiích mimo promítací plátno. Letos tato část programu opět přináší dokumentární, vzdělávací či vědecké počítačové hry a u nás dosud nejrozsáhlejší přehlídku děl ve virtuální realitě, kterou jihlavský festival představuje již potřetí. Sociálně-kritické i politické reflexe, průniky do světa vědy, neznámé krajiny i silné příběhy dostávají prostor v lineárních i interaktivních dílech různorodých žánrů a podob. V rámci festivalu budou promítány v blocích 360° filmů ve VR kině (v DKO) i v podobě instalací.Andrea Slováková
3.19Filmág Man RayNázory slavného experimentátora na filmové uměníMan Ray

starší články

4.19DOK.REVUE
14. 10. 2019


z aktuálního čísla:

Situační recenzeCivilizace musí dát zpátečku Angažovaný snímek amerického dokumentaristy Jeffa Gibbse Planet of the Humans (Planeta lidí), kritizující způsob, jakým zacházíme s obnovitelnými zdroji energie, vyvolal řadu kontroverzních reakcí. Není divu, producentem snímku je známý filmař Michael Moore, který tento dokument umístil volně na YouTube na Den Země, kdy celosvětově vrcholila pandemie koronaviru.Kamila BoháčkováNový filmJednotka intenzivního života Jak koronakrize upozornila na téma paliativní péče, o němž už dva roky vzniká dokument? Adéla KomrzýTémaPolitika paměti (nejen) v Příbězích 20. stoletíVzpomínkové portály zaznamenávající a uchovávající rozhovory s pamětníky mají neobyčejnou odpovědnost, protože formují pomyslnou národní paměť. Stojí před nimi nesnadná otázka, jak neupřít slovo ani extrémním hlasům, a přitom se jimi nenechat manipulovat. Co vlastně patří a co už nepatří do „paměti národa“?Martin MišúrBáseňSonet jako koníček[56]Pier Paolo PasoliniRozhovorNechat lidi odvyprávět jejich příběhyS Viktorem Portelem, dokumentaristou, vedoucím dokumentačního oddělení organizace Post Bellum a spoluautorem televizního cyklu Příběhy 20. století o rozhovorech coby formě „paměti národa“Martin SvobodaRozhovorO vůli k životu všemu navzdoryO holokaustu vzniká mnoho filmů, málokterý ale ukazuje svědky, kteří vypovídají o svých zážitcích vůbec poprvé, a navíc je doprovázejí dosud neznámé autentické obrazové materiály. Řeč je o deset let starém čtyřdílném cyklu celovečerních dokumentů Zapomenuté transporty, který zachycuje deportaci Židů do málo známých táborů a ghett v Lotyšsku, Bělorusku, Estonsku a Polsku. O způsobu práce s pamětí hovoří jejich režisér, scenárista a producent Lukáš Přibyl.Petr ŠafaříkRozhovorZačněme u sebe, jinak se nic nezměníRozhovor s tvůrci dokumentu Země medu, makedonským dokumentaristy Ljubomirem Stefanovrm a Tamarou Kotevskou.Vojtěch KočárníkNová knihaFestivalová historie bez ideologieKarlovarský filmový festival sice letos kvůli protipandemickým opatřením nebude, ale přesto se jeho historií, převážně před rokem 1989, v těchto týdnech zabývá výzkumný tým pod vedením filmové historičky a publicistky Jindřišky Bláhové z Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, aby dokončil rozsáhlou antologii, kterou v příštím roce vydá Národní filmový archiv. Jak kniha vzniká a proč se její autoři snaží představit hlavně neheslovité dějiny karlovarského filmového festivalu?Jindřiška BláhováÚvodníkJak se vaří dějiny?dok.revue 3.20redakce dok.revue