DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Ostrov. Báseň k plakátu Ji.hlavy

Báseň

Ostrov. Báseň k plakátu Ji.hlavy

18. 6. 2024 / AUTOR: Juraj Horváth

Přední český grafik a ilustrátor Juraj Horváth se skrze výtvarnou koncepci 28. ročníku MFDF Ji.hlava vydává na divoký ostrov uprostřed bouře, mezi sopky kolem nás i v nás.

Ost.rov

Z děr na cestě
vylétávají včely
mapy vyleptané 
ve zdech
prosolená kůže
do písku zadupaný
kus pneumatiky
malý černý had
se rozvlnil
a zmizel v křoví

pak bouře
protekla ostrovem
a spláchla nás do hlubin
spolu s malou kavárnou,
bílým pomníkem,
samoobsluhou
a zvonicí

když se vynoříš
zakresli co jsi viděl

když se vzneseš
(jasně, jako racek)
povšimni si tvaru
sousedního ostrova

tlak na bubínky
v jižním expresu
svištícím tunelem

do notesu
si kreslím:
vlnění
kypění
třepení
kamenění

dunění
kvílení
chrčení
syčení
to dělám já,
můžeš se přidat.