DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Paměť

Báseň

Paměť

19. 9. 2018 / AUTOR: Juraj Horváth
Báseň k vizuálu 22. ročníku MFDF Ji.hlava

Nesbírám je, pouze nacházím
použité,
vyšisované,
popraskané,
odřené,
zaprášené,
polámané,
zteřelé...
předměty.
Kladu je vedle sebe, na sebe.
Zlehka je opracovávám,
propojuji a doplňuji jejich příběhy.
Měkká dokumentace.
Příběh do sebe zdánlivě zapadá,
kladu však také pasti, falešné stopy.
Přeháním, kradu cizí vzpomínky.
Abych setřásl nepřítele,
abych procvičil tvoji představivost.

Hlavním tématem, které bude rezonovat celým 22. ročníkem, je paměť. Právě s ní je dokumentární film neodmyslitelně spojený. „Řada dokumentaristů zkoumá historické události, zaznamenává výpovědi svědků, vytváří mapu osobní paměti. Ale vlastně cokoli, co zachytí kamera, je konzervováno pro další generace, jen média záznamu se mění. Také místa nebo věci mají svoji vlastní paměť,“ dodává k letošní ji.hlavské grafické koncepci Marek Hovorka.