DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

ji.hlava 2017

Báseň

ji.hlava 2017

16. 10. 2017 / AUTOR: Juraj Horváth
Juraj Horváth

ji.hlava 2017
obraz za obrazem
obraz pod obraz
raz, dva, tři...
přestaň počítat,
pochodovat.
odraz odrazu
složka ve složce
vytržené záběry,
unáhlené závěry,
'komprimované pověry.
zastavit stát,
stát v zástavě.
čekám na tebe
v kině.

Letošní Ji.hlava je zdánlivě abstraktní,
ale něco je jinak.
Nějak nakřivo.
Ze tmy vystupují obrazce.
Prázdné plány.
Mnohost pláten připravených k zásahu


Na MFDF Ji.hlava má divák možnost dát si informace do souvislostí. Juraj Horváth, který tradičně navrhuje grafické řešení festivalu, správně říká: ,vytržené záběry, unáhlené závěry'. Ji.hlava jde proti tomu a vybírá filmy, které ukazují náš svět hlubším, překvapivým pohledem. Většinou jde o výsledky několikaleté práce, jejichž síla je v tom, že jdou proti stereotypům a kladou divákům otázky. Ostatně diskuze po každém filmu hrají na festivalu velkou roli.