DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Letos vedou Dánové a BritovéZ reality The British Tribe Next Door

Blog, Speciál MFDF Ji.hlava

Letos vedou Dánové a Britové

29. 10. 2020 / AUTOR: Milan Kruml

O letošní sekci Reality TV v Ji.hlavě očima jejího dramaturga. Podle dramaturga a mediálního analytika Milana Krumla není náhoda, že většina pořadů vybraných do letošní ji.hlavské sekce Reality TV pochází ze dvou trhů – z britského a dánského. „Britové tolik nepřekvapují – vysoká úroveň nehrané tvorby, inovativnost a propracované formy, jak oslovit i s náročným tématem většinového diváka, jsou pro britskou televizi typické už řadu let. U Dánů ovšem překvapuje dlouhodobá kreativita, ochota riskovat, hledat dosud nevyšlapané cesty a zpracovávat i velmi kontroverzní témata,“ píše Kruml.

Když jsme začali na jaře, v době první pandemické vlny koronaviru, vybírat pořady pro letošní sekci Reality TV na ji.hlavském festivalu, stěží si někdo dokázal představit, že je diváci budou sledovat nikoli v kině, ale doma na svých počítačích, tabletech či smartphonech. Zdálo se, že na podzim už bude všechno to jarní omezování a uzavírání jen nepříjemnou vzpomínkou. Bohužel, ocitli jsme se v situaci ještě horší. Na druhou stranu – pořady, které se nakonec do výběru dostaly, uvidíte tak, jak je mohli sledovat diváci v zemích, odkud pocházejí – tedy na obrazovce a nikoli na plátně, a také méně soustředěně než v kině, ovšem s tou výhodou, že se v nich můžete vracet k jednotlivým scénám či přerušovat jejich sledování. 

Výběr nebyl ani letos jednoduchý. Oblast non fiction v televizi za poslední rok opět posílila, a to především kvůli nákladům na dramatiku – televize musejí část vysílacích oken zaplnit něčím sice atraktivním, ale ne tak drahým, jako jsou původní filmy nebo seriály, a streamovací společnosti zase zjistily, že mezi předplatiteli je dost těch, kteří se rádi podívají jak na dokument, tak na reality či na soutěž. Proto segment non fiction výrazně roste – a to i z hlediska obchodování s licencemi k adaptaci nebo nákupů již hotových pořadů na mezinárodním trhu. Pandemie samozřejmě leccos změnila, ale zase donutila producenty a tvůrce hledat nové možnosti.

Z reality <b><i>Abdel: Between the Enemies</i></b>

Není náhoda, že většina pořadů vybraných do letošní ji.hlavské sekce pochází ze dvou trhů – z britského a dánského. Britové tolik nepřekvapují – vysoká úroveň nehrané tvorby, inovativnost a propracované formy, jak oslovit i s náročným tématem většinového diváka, jsou pro britskou televizi typické už řadu let. U Dánů ovšem překvapuje dlouhodobá kreativita, ochota managementů jak veřejnoprávních, tak soukromých televizí riskovat, hledat dosud nevyšlapané cesty a zpracovávat i velmi kontroverzní témata.

O vybraných ji.hlavských pořadech


Abdel: Between the Enemies

Vysílatel: DR2 (Dánsko), Producent: Danish Broadcasting Corporation (DR)
Premiéra: březen 2019. Počet epizod: 10

Snaha překlenou příkopy ve společnosti, vedla ke vzniku tohoto pozoruhodného a v zahraničí oceňovaného projektu. V každé epizodě se potkají tváří v tvář dva oponenti se zcela odlišnými postoji – včetně těch, kteří si například píšou nenávistné vztahy na sítích. Moderátorem je uznávaný novinář Abdel Azíz Mahmoud a cílem samozřejmě není oponenty smířit, ale dosáhnout toho, aby byli ochotni diskutovat a poslouchat argumenty toho druhého.

V tomto případě byl výběr celkem jasný – řada televizí, zejména těch veřejnoprávních, hledá způsob, jak prezentovat odlišné názory, konfrontovat nesmiřitelné názorové oponenty, aby to nebylo na jedné straně nudné (plné mluvících hlav a ve svém důsledku nesledovatelné) a na straně druhé dryáčnické, na úrovni pavlačového překřikování se. Dánský formát je pozoruhodný, nicméně jeho adaptovatelnost je do značné míry omezená – podstatným prvkem je totiž moderátor, kolem něhož je celý pořad postaven a který je hlavním protagonistou a hybatelem.

The Great British Urine Test

Vysílatel: Channel 5 (Británie), Producent: Firecracker Films
Premiéra: březen 2020. Počet epizod: 1

Den co den splachujeme miliony litrů moči. Ale víte, že moč vám může pomoci uchovat si zdraví? A že včas vysílá varování před vznikem chronických chorob? V tomto pořadu dva experti testují vzorky moči ze všech vrstev britské společnosti a docházejí k překvapivým výsledkům. Podle nich je test moči něco jako detektor lži – přesně odhalí, jak se člověk stravuje, jaké má zlozvyky, co se týče péče o své zdraví a podobně. 

Od počátku letošního roku se počet pořadů, zaměřených na zdraví a medicínu, celkem logicky podstatně zvýšil. Britský Channel 5 našel téma, které je spíše opomíjené, a spojil osvětu s jistou mírou spekulativnosti – jak se ukázalo, diváky tento postup velmi zaujal.

Z pořadu <b><i>The Great British Urine Test</i></b>

The British Tribe Next Door 

Vysílatel: Channel 4 (Británie), Producent: Voltage TV
Premiéra: říjen 2019. Počet epizod: 4

Pořad je prezentován jako sociální experiment – britské rodiny se přenesou do zcela neznámého a odlišného prostředí, jímž je vesnice v Namibii, ovšem v této vesnici jsou pro ně postaveny repliky jejich britských domů. A tak jsou sice v domácím prostředí, ale sotva otevřou vstupní dveře, ocitají se mezi polokočovnými Himby. 

Konfrontace způsobu života lidí v rozvinutých zemích s podmínkami, v nichž žije část populace například v Africe nebo Asii, byla populární před více než pěti lety. Tehdy vzniklo mnoho reality pořadů, které přenášely průměrné rodiny například z Británie nebo Nizozemska do různých, z hlediska životního stylu zcela odlišných oblastí. Cílem bylo poznat život jinde, ale i schopnost adaptace na primitivní a cizí prostředí. V některých show se naopak lidé třeba z chudých afrických vesnic na čas přestěhovali do některého evropského velkoměsta. Channel 4 se loni na podzim k tomuto postupu vrátil, ale trochu jej pozměnil – opět jde o konfrontaci způsobů života, nicméně takovou, kde účastníci pořadu mají vždy možnost vrátit se zpátky do prostředí, na které jsou zvyklí.

First Contact

Vysílatel: APTN (Kanada), Producent: AnimikiSee, Nüman Films
Premiéra: září 2019 (druhá řada). Počet epizod: 3

Kanadská verze úspěšného australského formátu. Šest Kanaďanů s různými názory na původní obyvatele Severní Ameriky, většinou ale s předsudky, se vydává v doprovodu kamer na nezapomenutelnou 28denní cestu, během níž zjistí, jak vypadá každodenní život takzvaných first nations v různých částech země, včetně Yukonu.

Australská televize před několika lety podnikla zajímavý pokus, kdy šestici Australanů s extrémně negativními názory na uprchlíky poslala po stejné cestě, jakou museli projít lidé, kteří se snažili dostat z oblastí, kde se bojuje nebo panuje hlad, do Austrálie. Vznikly dvě řady a formát byl adaptován v dalších zemích. Kanadský pořad je podobný – opět staví na tom, že nejlepším způsobem, jak s předsudky bojovat, je ukázat svět, v němž žijí ti, kteří jsou jejich terčem. V Kanadě část společnosti negativně posuzuje vztah vlády k původním obyvatelům, domnívá se, že mají příliš mnoho výhod, které zneužívají – tato reality je pokusem ukázat, že ne vždycky to je pravda.

Z reality Meat the Family

Meat the Family

Vysílatel: Channel 4 (Británie), Producent: Rise Films
Premiéra: březen 2020. Počet epizod: 6

Hlavními hrdiny této doku-reality jsou čtyři obyčejné britské rodiny, které stojí před úkolem, jenž byl pro naše předky zcela banální, ale pro většinu z nás je velmi náročný. Mají se starat o domácí zvířata – prasata, kuřata a krávy – a také rozhodnout, kdy se z nových členů rodiny stane obživa, tedy kdy pošlou krávu na jatka, na prase zavolají řezníky a slepici podříznou krk. 

Opět jde o novou verzi již mnohokrát použitého postupu. Lidé z velkoměsta jsou přemístěni na venkov, aby se ukázalo, zda jsou schopni se uživit, vykonávat poměrně dost těžké práce na poli či na zahradě, dlouhodobě plánovat, co je kdy potřeba udělat, a rozdělit si práci. Channel 4 měl s tímto formátem značný úspěch a jeho adaptovatelnost v podstatě kdekoli vedla i ke značnému zájmu na mezinárodním trhu.

Too Shy to Date

Vysílatel: DR3 (Dánsko), Producent: Danish Broadcasting Corporation (DR)
Premiéra: prosinec 2019. Počet epizod: 8

Lidem, kteří mají velké problémy se seznamováním, protože jsou příliš stydliví, nabízí tato televizní show unikátní šanci, jak stydlivost překonat – první fáze seznamování totiž probíhá virtuálně a využívá možnosti, které virtuální realita v současnosti nabízí. Teprve později se kandidáti setkají tváří v tvář.

Éra seznamek rozhodně nekončí. V podstatě na každém televizní trhu, s výjimkou České republiky, každou sezónu přicházejí televize s nějakým novým nápadem, ať už jde o formální změny existujících postupů, nebo o zaměření na určité skupiny ve společnosti. Část seznamek má samozřejmě i nadále svoji původní funkci – tedy zábavnou, ale stále častěji se prosazují ty pořady, které do určité míry nabízejí návody, a ukazují možnosti i těm nezadaným, pro které je seznamování velmi komplikovaným problémem. Dánská veřejnoprávní televize si pro program DR3, který se zaměřuje především na mladé diváky, vybrala skupinu lidí, která je mimořádně stydlivá, navazovat kontakty jí činí velké potíže a trpí kvůli tomu i psychickými potížemi. Navíc se Dánům podařilo v tomto formátu ukázat, jak lze využívat virtuální realitu v tradičních formátech.