DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Zpozdilí rorýsi

Báseň

Zpozdilí rorýsi

28. 10. 2014 / AUTOR: Štěpánka Ištvánková
V podzimní atmosféře MFDF Ji.hlava dne 26. 10. 2014

Zpozdilí rorýsi

okolo kruhu středobod tečka
má vůni brambor pečených na ohni
se zítřkem zkouší den rozednít, sečkat
nad ránem budí se cynicky svobodní

okolo tečky středobod kruh
vláčí se syrovou krajinou lesa
zůstává věrný mozolným rtům
z komínů mlha v zámračí klesá

okolo středobod, kruh a dvě tečky
v dolinách loučí se rorýsi s podzimem
do nohou vrývá se vyj vlčí smečky
zčechralé větrem nikdo je nepřijme


Štěpánka Ištvánková (*1991) studuje germanistiku a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vede olomouckou kulturní platformu Pastiche Filmz, zaštiťující projekce filmového klubu a tomu přidružené audiovizuální aktivity. Na MFDF Ji.hlava 2014 působí v redakci dok.revue a psaní zůstává věrná také prostřednictvím své poezie.

Třebaže není tato báseň autorčiným debutem v pravém slova smyslu, je první básní publikovanou mimo její vlastní internetové stránky.