DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Spojenie

Báseň

Spojenie

19. 12. 2016 / AUTOR: Mária Ferenčuhová
Mária Ferenčuhová, ze sbírky Imunita

Zobudila sa napojená
na svetelné vlákno,
vnikalo jej do hlavy
v najvyššom bode na temene,
čistilo vnútro,
splachovalo kal,
ničilo patogény
a naprávalo tkanivá.
Šírilo sa von cez končeky prstov.
Menila plasty na zlato,
pohľadom zušľachťovala
ľudí, spoločnosť
aj jednotlivé rasy.
Správy o jej moci
šírili sa éterom
takmer samy,
liečila na diaľku, ale aj
dotykom,
každého podľa výberu,
videla, ako špina postupne
odchádza z tiel,
vstupuje do zeme,
hreje.
Objavili ju po rokoch
zhorenú na uhoľ
v dome, z ktorého dnes stoja
iba obvodové múry.
Pod nimi sa údajne
dosiaľ skrývajú
obrovské zásoby
fosílnych palív.

 


Autorka ve své nové sbírce básní s příznačným názvem Imunita dává prostor vlastní fascinaci momentem průniku cizorodého a obrany před jeho účinky, jež tu dostává biologický až medicínský tvar. Mária Ferenčuhová také pravidelně přispívá do rubriky dok.blog.