Průhledná bytost: Marcel Ophuls

Dramaturg retrospektivy významného německého dokumentaristy Marcela Ophulse komentuje jeho tvorbu zařazenou do této festivalové sekce.

Lítost a soucit (Le chagrin et la pitié, Marcel Ophuls, 1969)

Myšlenku jít na film Marcela Ophulse má mnoho diváků zafixovánu bezděčně, neboť ve známém snímku Woodyho Allena Annie Hallová (1977) zhlédnou Alvy a Annie Ophulsův dokument Lítost a soucit, a to ne poprvé. Slovy rozladěné Annie, která není žádnou cinefilkou, je to „čtyřhodinový film o nacistech“. Poté pár v ložnici typickým allenovským dialogem hovoří o odvaze a pocitu viny vyvolávaném Ophulsovým snímkem. Na konci Annie Hallové se ústřední dvojice, již po rozchodu, potká před kinem, kam Annie zrovna vleče svého nového přítele právě na Lítost a soucit.

Marcel Ophuls (nar. 1927) je synem režiséra Maxe Ophulse. Osudy německé židovské rodiny, která na útěku před nacisty přijala francouzské státní občanství a posléze uprchla do Spojených států, v mnohém předurčily témata Marcela Ophulse. Stejně jako jeho ‒ ve filmové historii asi dosud slavnější ‒ otec žil a pracoval ve Francii, v USA i v Německu a znalost více jazyků mu usnadnila dokumentaristickou práci napříč kontinenty.

První režijní počiny Marcela Ophulse patřily hranému filmu. Přinesly i práci se skvělými herci, zejména s Jeanne Moreauovou a Jeanem-Paulem Belmondem v komedii Peau de banane (1963), avšak nijak nevynikly. Hrané kinematografii se autor věnoval i jako herec několika malých rolí. V jeho životopise se najde také kurz o filmových komediích 30. a 40. let, který vyučoval na Princetonské univerzitě. V nejednom rozhovoru týkajícím se jeho dokumentů se svěřoval s přáním opět natáčet komedie.

Věhlas Marcel Ophuls získal jako dokumentarista, a to z velké části na takovém pólu kinematografie, který je hodně vzdálen umělecké fikci a především jejím lehčím žánrům. Hlavním zájmem Marcela Ophulse ‒ dokumentaristy jsou závažná témata spojená s druhou světovou válkou a s pozdějšími krvavými konflikty za účasti západních zemí. Zabývá se hlavně jednáním jednotlivců tváří v tvář zlu, kolaborací, postoji a dilematy žalobců i lidí obviněných ze zločinů proti lidskosti. Zvláštní pozornost tvůrce věnuje obětem někdejších represí i pozdějším aktivistům, kteří navzdory sílícímu zapomnění a sklonu odpouštět usilují o poznávání pravdy a dosažení spravedlnosti.

Dokumenty Marcela Ophulse staví především na rozhovorech s pamětníky a aktéry, které jsou kombinovány s archivními materiály. Na všech čtyřech snímcích promítaných na MFDF Ji.hlava je dobře patrné, že režisér vycházel z velmi důkladných rešerší a ze své výjimečné schopnosti získat si důvěru pamětníků. Vždyť se někdy jednalo o odsouzené válečné zločince.

Mnichov aneb Mír pro naši dobu (Munich ou la paix pour cent ans, Marcel Ophuls, 1967)

Film Mnichov (1967) se z ji.hlavské ophulsovské přehlídky nejvíce drží tradičního pojetí dokumentárního výkladového modu. Staví sice hlavně na rozhovorech, tazatel ale zpravidla zůstává skrytý a jedná se tu hlavně o historickou přesnost. Zdejšímu publiku se dosud ve filmovém médiu nedostalo tak důsledného vhledu do myšlení a jednání předních politiků a novinářů Francie a Británie v předvečer a během mnichovské konference v září 1938. Mnozí z diváků, kteří se nedávno bavili hravým „historickým revizionismem“ v komedii Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově (2015), nad Ophulsovým dokumentem určitě zvážní.

Největší respekt odborné a novinářské obce autorovi přinesl jeho již zmíněný film Lítost a soucit (1969). Zobrazuje okupaci Francie zejména přiblížením poměrů ve městě Clermont-Ferrand v tehdejším vichistickém režimu. Tedy v té části poražené Francie, která zprvu od třetí říše obdržela omezenou autonomii. O tom, nakolik Ophuls demytizoval „velké vyprávění“ o francouzském odboji, svědčí fakt, že francouzská státní televize dokument odmítala vysílat až do roku 1981.

Dokument The Memory of Justice (1976) je podnes naléhavě aktuální svým tázáním po tom, jak se vyrovnáváme s faktem, že ve Vietnamu, Alžírsku a jinde západní země páchaly i činy, před nimiž chtěly varovat poválečné norimberské procesy. Nepřekvapuje, že byl Marcel Ophuls fascinován Telfordem Taylorem, někdejším americkým žalobcem v Norimberku a respektovanou právní autoritou kritickou k americké válce ve Vietnamu. Taylor byl při natáčení The Memory of Justice jedním z ústředních respondentů i odborným poradcem.

Tento film ohlásil začátek dvojí proměny Ophulsovy dokumentaristiky. Zaprvé spojuje, jak bylo uvedeno, více témat ‒ postoje ke zločinům proti lidskosti spáchaným za druhé světové války i po ní. Zadruhé začal režisér sám více vystupovat před kamerou a silněji pracovat s paradoxem a humorem, zejména ironickým, až sarkastickým. Jedna z jeho disputací o zpracování nacistické éry se tak odehrává mezi naháči v jedné hamburské smíšené sauně.

Změnu poetiky od dominantního výkladového modu k postupům s prvky vlastní participace, ba místy i performance, režisér v některých rozhovorech zdůvodnil také prostou frustrací z toho, že se mu některé aktéry nepodařilo přesvědčit k účinkování ve filmu nebo se mu neotevřeli. Zatímco v Lítosti a soucitu (1969) prý lidé chtěli mluvit sami od sebe, protože cítili dluh vůči svým dětem (natáčelo se během velkých společenských změn a generačních sporů konce 60. let), později prý vstřícnosti ubylo.

Marcel Ophuls

Ve svých mladších dokumentech ‒ November Days (1991) a The Troubles We've Seen: A History of Journalism in Wartime? (1994) začal Marcel Ophuls ještě výrazněji uplatňovat krédo, že filmy vznikají až ve střižně. Například některé mluvčí ve snímku November Days, zabývajícím se znovusjednocením Německa, ironizoval prostřihy s úryvky hraných filmů. V The Troubles We've Seen pojednávajícím o válečných reportérech Ophuls provokoval scénou, v níž nahá prostitutka v hotelovém pokoji popíjí šampaňské před obrazovkou, na níž běží reportáž CNN o válce v Bosně.

V nynějším ji.hlavském ophulsovském výběru bude znát méně nápadně, jak režisér své zaměření na fakta postupně více spojoval s esejistickým přístupem, místy i s výraznější hrou s divákem. Kupříkladu v The Memory of Justice se mezi respondenty začnou objevovat muži, u nichž se zdá, že jde o bývalé vojáky wehrmachtu. Až posléze se ukáže, že se jedná o herce z divadelní hry Ďáblův generál, která se v západním Německu jako jedna z prvních snažila o vyrovnání se s nacistickou minulostí. Diváci tak musí své vnímání některých pasáží zpětně přehodnotit. Titulek uvádějící pouze jméno herců nepochybně nebyl dostatečně sdělný neněmeckému publiku ani v době premiéry.

S výjimkou filmu Mnichov jsou Ophulsovy snímky uvedené na MFDF Ji.hlava delší než čtyři hodiny. Tento rozměr si autor vyvzdoroval na producentech a distributorech za cenu mnohých sporů. V komentářích některých lidí z oboru označován za krajně obtížného, svéhlavého, ba svárlivého partnera. Sám ostatně v několika rozhovorech o překročení rozpočtu mluvil s patrným histriónstvím jako o nezbytnosti vzniku kvalitního díla. Producenti filmu The Memory of Justice režiséra kvůli vlekoucímu se dokončení a stále bobtnajícímu rozsahu dokonce vykázali ze střižny. Uvedení kratší, dvouhodinové verze pořízené původním producentem pak v Německu doprovázel soudní spor, který Marcel Ophuls vyhrál.

Paměť spravedlnosti (The Memory of Justice, Marcel Ophuls, 1976)

Extrémem produkčních a rozpočtových peripetií se staly pětileté přípravy filmu Hotel Terminus: The Life And Times Of Klaus Barbie (1988). Z původně plánovaného rozpočtu 700 tisíc dolarů se finální účet zastavil na 1,65 milionu USD. Materiál obnášel celých 120 hodin (a nešlo o digitální video). Sestával především z rozhovorů se zhruba padesátkou lidí, natáčelo se ve Francii, Německu, USA, Peru a v Bolívii. Je fascinující, koho všeho Ophuls dokázal dostat do tohoto filmu zabývajícího se zejména poválečným životem Klause Barbieho, gestapáckého mučitele. Patří mezi ně také obchodníci z latinskoamerických zemí, kde Barbie pobýval po roce 1951 a mimo jiné pomáhal tamním diktátorům i s represemi proti demokratické opozici. Tvůrce do filmu zařadil také své neúspěchy, takže vidíme rovněž to, jak někteří američtí zpravodajci na penzi absolvují rozhovor za přítomnosti svých manželek, které do něho vstupují destruktivním způsobem.

Hotel Terminus nabízí vzácnou možnost nahlédnout i do počínání Barbieho právního zástupce Jacquese Vergèse, kontroverzního advokáta, který účelově využíval také třeskutá fakta válečných a dalších prohřešků západních zemí. I pro tak obratného tazatele, jakého představoval Marcel Ophuls, byl zjevně tvrdým protihráčem. Oproti tomu patřily obzvláštní režisérovy sympatie „lovcům válečných zločinců“, zejména francouzsko-německé manželské dvojici Sergemu a Beatě Klarsfeldovým. Autor jim dal prostor ve více svých dokumentech. Klarsfeldovým patřila velká zásluha na tom, že byl po změně bolivijského režimu Klaus Barbie vydán do Francie.

Snímkem Hotel Terminus, který kromě Oscara získal i cenu kritiků FIPRESCI na festivalu v Cannes, se line ‒ velmi ironicky ‒ chytlavá německá zlidovělá píseň tematizující loučení s vlastí Nun ade, du mein lieb Heimatland. Toto zacházení s hudbou se objevuje i v jiných Ophulsových filmech: často nechává znít dobové šlágry, zpravidla v kontrastu s tím, co se děje v obraze nebo ve vzpomínkách respondentů.

Úvodem zmíněný Woody Allen nechal svou fiktivní Annie Hallovou, aby se zprvu ohledně Ophulsovy tvorby mýlila. Nejde o „čtyřhodinové filmy o nacistech“ a nejsou to ani pouhé „mluvící hlavy“, jak se to možná ze začátku bude zdát nejedné dnešní skutečné Aničce. Marcel Ophuls se snažil dobrat obecnějšího poznání o zlu a možnostech, jak mu čelit. S časovým odstupem vzrostla váha jeho děl nejen coby svědectví s velkou faktickou i apelativní a etickou hodnotou, ale rovněž jako jedinečné antropologické galerie. Uvidíme, kolik Annies povleče v Ji.hlavě své přátele na svého dalšího Ophulse.

výpis dalších článků rubriky:  Téma

1.20Jak uslyšet obraz?Hlavním tématem tohoto čísla dok.revue jsou české radiodokumenty tvořené filmovými dokumentaristy. V tématu, které sepsala editorka dok.revue Kamila Boháčková, líčí filmoví dokumentaristé jako Lucie Králová, Tereza Reichová, Marika Pecháčková, Lumír Košař, Apolena Rychlíková či tvůrkyně anidoků Diana Cam Van Nguyen, co pro ně znamená tvořit radiodokumenty. V čem je to pro ně odlišné od filmu? Co jim to přineslo nového? Téma radiodokumentů se hodí do dnešních dnů všeobecné domácí karantény, většina v textu zmíněných radiodokumentů je totiž ke slyšení online. Kamila Boháčková
5.19Zachytit zázrak potřebuje časCenu za přínos světové kinematografii získal letos v Jihlavě kazašský režisér Sergej Dvorcevoj, který byl také autorem letošní festivalové znělky, jež v jednom dlouhém jímavém záběru snímá tvář kazašské herečky Samal Esljamové na nástupišti moskevského metra. Do Jihlavy se Dvorcevoj vrátil přesně po dvaceti letech, v roce 1999 si z tehdy teprve začínajícího festivalu odnesl historicky první ji.hlavskou cenu. Letos představil na festivalu nejen své dosavadní filmy, ale spolu s ředitelem jihlavské přehlídky objasnil svůj způsob natáčení i uvažování na masterclass, jejíž otitulkovaný záznam si lze přehrát na dok.revue.Kamila Boháčková
F5.19Válka jako stav mysliEsej o snímcích Průnik a Doufám, že se máš dobře, které spojuje reflexe 20. století prostřednictvím archivních materiálů. Obě díla letos soutěžila v sekci Opus Bonum. Janis Prášil
F4.19Doba lithiová aneb Čas vyhynoutJedním z témat prolínajících se letošním festivalem je ekologie, klimatická krize i otázka, jak může jedinec i celá společnost zabránit hrozícímu kolapsu, případně jak čelit pocitu strachu a environmentální úzkosti. V programu ji.hlavského festivalu najdeme i několik filmů s ekologickou tematikou. Přinášíme zamyšlení o několika snímcích ze sekce Svědectví o přírodě.Pavel Bednařík
F2.19Reality TV – seznamte seKurátor každoroční ji.hlavské programové sekce Reality TV Milan Kruml pojmenovává tři převažující kategorie těchto televizních formátů: seznamky, pořady zaměřené na komunální problémy a aktuální publicistiku na téma přesahující běžné politické dění. Do poslední jmenované kategorie můžeme řadit rakouský dokument Heinz-Christian Strache – Ibizza video, který zachycuje jednu z největších politických afér posledních let u našich sousedů a navozuje téma, jak se bránit proti populistům. Rakouský dokument uvádí MFDF Ji.hlava dnes od 17:30 v DKO II.Milan Kruml
4.19Felix Sobolev: Objev KinotronuZatímco ve světě je dílo Felixe Soboleva (1931–1984) takřka neznámé, na rodné Ukrajině jde o ikonu populárně-vědeckého filmu. Retrospektivu jeho stále živého díla přináší letošní MFDF Ji.hlava. Dnes bude k vidění v kině Dukla - Reform od 22:30. Felix Sobolev
4.19Virtuální realityMFDF Ji.hlava již deset let sleduje audiovizuální díla, která prozkoumávají realitu ve formátech a médiích mimo promítací plátno. Letos tato část programu opět přináší dokumentární, vzdělávací či vědecké počítačové hry a u nás dosud nejrozsáhlejší přehlídku děl ve virtuální realitě, kterou jihlavský festival představuje již potřetí. Sociálně-kritické i politické reflexe, průniky do světa vědy, neznámé krajiny i silné příběhy dostávají prostor v lineárních i interaktivních dílech různorodých žánrů a podob. V rámci festivalu budou promítány v blocích 360° filmů ve VR kině (v DKO) i v podobě instalací.Andrea Slováková
4.19Podoby erotikyLetošní tematická retrospektiva Fascinace: erotika navazuje na přehlídky filmové avantgardy, které byly na jihlavském festivalu dokumentů v uplynulých letech rámovány tématy nadhled, věčnost nebo domov. Letos tento průřez filmovým experimentováním ukazuje různorodé podoby reprezentace tělesné touhy, přitažlivosti a projevů fyzické lásky. První blok Fascinace - Erotika je k vidění dnes od 19:30 v kině Dukla-Edison. Andrea Slováková
3.19Filmág Man RayNázory slavného experimentátora na filmové uměníMan Ray
2.19Kdo bude hlídat hlídače?Otázka fungování nezávislých médií veřejné služby nabývá v naší krajině na důležitosti. Příspěvkem do debaty o tom, jaká by měla veřejnoprávní média být, je i koncepce jejich mediálních rad, které mají právě onu nezávislost zaručovat. Děje se tak? A co to o nás vypovídá?Petr Minařík

starší články

F2.17DOK.REVUE
26. 10. 2017


z aktuálního čísla:

Situační recenzeFilm V síti by měl být hlavně na síti, aby něco dokázal změnitDebata nad filmem V síti tvůrců Víta Klusáka a Barbory ChalupovéKamila BoháčkováNový filmSlunce živých mrtvýchAnna Kryvenko o ztrátě soucitu v době postfaktické, o boji s chaosem a nepřátelstvím vesmíru i o tom, jak vzniká dokumentární esej složený z archivních materiálů.Anna KryvenkoTémaJak uslyšet obraz?Hlavním tématem tohoto čísla dok.revue jsou české radiodokumenty tvořené filmovými dokumentaristy. V tématu, které sepsala editorka dok.revue Kamila Boháčková, líčí filmoví dokumentaristé jako Lucie Králová, Tereza Reichová, Marika Pecháčková, Lumír Košař, Apolena Rychlíková či tvůrkyně anidoků Diana Cam Van Nguyen, co pro ně znamená tvořit radiodokumenty. V čem je to pro ně odlišné od filmu? Co jim to přineslo nového? Téma radiodokumentů se hodí do dnešních dnů všeobecné domácí karantény, většina v textu zmíněných radiodokumentů je totiž ke slyšení online. Kamila BoháčkováSportKreativní dílna mladých producentůO workshopu Emerging Producers na letošním BerlinaleAnna OndrejkováBáseňJiří TrnkaFrantišek HrubínTeorieKinematografická filozofieKinematografická filozofie či filmozofie představuje oblast výzkumu, která stojí na průsečíku filmové vědy a filozofie. Následující text je úvodem do filmozofie, jenž představuje její základní přístupy, témata a klíčové osobnosti. V první části zasazují autorky filmozofii do esteticko-historické perspektivy ztotožňování filozofie s uměním, zatímco v druhé části pak provádí „příčný řez“ dnešním stavem bádání a pokoušejí se vystihnout metodologickou i tematickou pluralitu aktuálních filmozofických přístupů.Andrea Slováková, Tereza HadravováGlosaDěkuji ti, étereFilmová dokumentaristka Tereza Reichová přibližuje své první pokusy s tvorbou radiodokumentu pro Český rozhlas. První pokus se prý příliš nevydařil. „Proč to tak bylo?“ ptá se Reichová sama sebe. Proč je problém vtěsnat všechny významy díla jen do zvuku, když jsme zvyklí vyprávět audiovizuálně?Tereza ReichováRozhovorPřinášet do světa určitý druh léčeníRozhovor s Violou Ježkovou o práci dramaturgyně Radiodokumentů, o tom, jak se v ní snoubí role autorky, dramaturgyně a teoložky i jak dokážou se zvukem pracovat filmoví dokumentaristé.Kamila BoháčkováNová knihaČeská škola neexistuje?České vydání knihy srbského režiséra Gorana Markoviće Česká škola neexistuje přibližuje jeho editor Jiří Fiala. Název knihy vychází z označení skupiny filmařů ze zemí bývalé Jugoslávie, která na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vystudovala FAMU. Vydání publikace chystá Nakladatelství AMU v dubnu.Jiří FialaÚvodníkOd filmových obrazů k těm zvukovýmdok.revue 1.20Kamila Boháčková