DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Posedlost neomlouvá (doznání)Z filmu Satan mezi námi (2023)

Báseň, Speciál MFDF Ji.hlava, Nový film

Posedlost neomlouvá (doznání)

26. 10. 2023 / AUTOR: Martin Ježek

(několik poznámek k procesu vzniku filmu Satan mezi námi)

abstract acid acousmatic aleatoric l'art pour l' art alternative ambient avantgarde black blurry brut dark death deep doom drone esoteric experimental expanded free granular grainy grind livecinema lo-fi mad minimal non-narative parasitic psychedelic raw satanistic sludge structural trash MAKING – OF(F)

živé provedení pro dva 16mm projektory, jeden Super8 projektor a 4-kanálový zvuk 


1. Satan znamená ukájení chtíče!

Ano, doznávám, že jsem se vetřel s těmi nejhoršími úmysly na natáčení filmu Arvéd Vojtěcha Maška za účelem mu škodit a parazitovat na jeho díle.

2.  Satan znamená živoucí existenci!

Ano, doznávám, že jsem se během natáčení filmu Arvéd záměrně nechal posednout ďáblem, který byl pro účely tohoto natáčení během jedné scény vyvolán, a to proto, abych tak mohl znásobit své odporné úsilí a záškodnickou činnost proti filmovému průmyslu v naší zemi a následně i za pomoci škodlivých démonů rozvinout děsivě trapné a hrůzně směšné přístupy k tvorbě založené na strategiích DIY (do it yourself), které pouze podrývají důvěru v dokonalý a krásný svět filmového průmyslu a urážejí všechny filmové profesionály a profesionálky, kteří se dennodenně obětují pro jeho rozkvět.

3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost!

Ve své posedlosti a pýše jsem odvrhl většinu svých dnes už bývalých spolupracovníků, vesměs bílé heterosexuální muže (mezi nimi také velkorysé a vstřícné členy štábu filmu Arvéd) a následně jsem je při jakékoliv příležitosti sprostě pomluvil. Jediným důvodem k tomuto byla jejich údajná kolaborace s filmovým průmyslem. Tyto své věrné spolupracovníky jsem nahradil osobami opačného pohlaví, popřípadě homosexuálními muži tmavé pleti, jelikož moje posedlost se ukázala být ve spojení s ženami a homosexuály mnohem zákeřnější a podlejší. Každá posedlost je navíc nutně živena bezvýhradným psychosexuálním obdivem, který mi heterosexuální muži projevovali málo, anebo vůbec.

4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují!

Ano, doznávám, že jsem pod vlivem ďábelské posedlosti surově zbil střihačku filmu Arvéd kvůli tomu, že si v mé přítomnosti zapálila cigaretu.

5. Satan znamená pomstu!

Zneužil jsem důvěry mě svěřené a jako pedagog hostující dílny KDT FAMU jsem v podobě astrálního upíra (incubus) navštěvoval nic netušící studentky a studenty ve snu a týral je tělesně i duševně. Toto své jednání jsem zdůvodňoval absurdním tvrzením, že takové postupy mají na FAMU svou tradici, a jelikož jsem je musel na sobě jako student zakusit i já, musejí být podobné praktiky ve formě dědičného hříchu předávány dalším generacím. Získaná odolnost po takovémto zneužívání je základním předpokladem úspěšného uplatnění se ve vysoce konkurenčním a bezohledně krásném světě filmového průmyslu.

6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným!

Pod vlivem své posedlosti jsem se vydával za experimentálního filmaře Martina Ježka, jehož tělesnou schránku jsem použil jako dočasné útočiště. Pod jeho jménem jsem zažádal o podporu projektu Satan mezi námi u Státního fondu kinematografie. Přidělené finanční prostředky jsem potom použil v marném a předem prohraném boji proti filmovému průmyslu, který je krví i masem každé národní kinematografie a je ze své podstaty nenahraditelný.

7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře!

Mnohokrát jsem s těmi nejpodlejšími úmysly dehonestoval jak veřejně, tak i privátně všechny, kteří se tak skvěle podíleli na úspěchu filmu Arvéd, na kterém jsem tak hnusně a odporně parazitoval. Obzvláště vulgárně a nevybíravě jsem se vyjadřoval o těch, kteří se zúčastnili čarokrásného a psychomagického ceremoniálu předávání cen Český lev a navázali na kouzelnou tradici klaunských vystoupení V+W, S+Š a dalších. Mou jedinou motivací k tomuto byla obyčejná česká závist.

8. Satan znamená všechny hříchy!

Jelikož se celá moje ďábelská posedlost váže na nejtemnější stránky mojí osobnosti, zejména touhu po penězích a úspěchu, kterého se mi vzhledem k mé záškodnické nenávisti vůči filmovému průmyslu zoufale nedostává, musel jsem si vytvořit celou řadu převleků a masek (vlakový průvodčí, starostlivý otec, obětavý manžel, citlivý milenec apod.), abych nevyvolal podezření o čestnosti svých úmyslů. Tyto masky budou ovšem uvedením projektu na nejkrásnějším a nejmoudřejším filmovém festivalu ve střední Evropě strženy, a tento ohavný pseudoumělecký případ zapomenut, aby se nerušený a nekonečný rozvoj filmového průmyslu mohl uskutečňovat i v dalších letech. 

9. Satan je nejlepším přítelem!

Moje posedlost a neschopnost se tohoto prokletí zbavit a zařadit se tak zpátky do zástupu šťastných a ke všemu svolných a ochotných lidí ze mě udělala ufňukaného a zakomplexovaného flagelanta a provedení tohoto ve všech ohledech zlého a špatného díla na tomto prosluněném a voňavém filmovém festivalu nechť je zdviženým prstem a velkým varováním pro všechny, kdo by snad v neskonalé a hamižné pýše chtěli podobné snažení následovat. Buďme pozorní a spolu s producenty, festivalovými selektory a kurátory, mediálními odborníky a dramaturgy všeho druhu odkrývejme a zneškodňujme podobné tendence hned v zárodku a nenechme si zničit náš krásný a inspirativní filmově–průmyslový svět!

AVE SATAN!