DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Ozvěny Ji.hlavy a koronavirusJi.hlavské ozvěny minulého festivalového ročníku letos proběhly v pěti světových městech

Sport

Ozvěny Ji.hlavy a koronavirus

29. 9. 2020 / AUTOR: redakce dok.revue

Své zahraniční ozvěny pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s Českými centry už několik let. Diváci v různých částech světa díky nim mohou zhlédnout oceněné filmy předešlého ji.hlavského ročníku i debatovat s autory snímků. Letos jejich průběh výrazně ovlivnila pandemie. Navíc tento rok proběhly ozvěny kromě New Yorku, Bruselu a Bratislavy poprvé také v Antverpách a ve Vídni. Přinášíme koláž ohlasů letošních ozvěn od organizátorů z různých míst světa i v různých situacích.

New York: Ozvěny jsme stihli před koronavirem

Ozvěny MFDF Ji.hlava v New Yorku: 20. 2.  27. 2. 2020

Miroslav Konvalina, ředitel Českého centra New York

V Českém centru v New Yorku proběhly Ozvěny Ji.hlavy už potřetí. Letos jsme se snažili zorganizovat výběr toho nejlepšího z loňské Ji.hlavy v prvních měsících roku, aniž bychom tušili, jak to bude tentokrát důležité. Spolupracovali jsme přitom se členem naší mezinárodní organizace kulturních institutů EUNIC, s rumunským institutem v New Yorku. I díky nasazení jejího ředitele Doriana Braney se podařilo přilákat publikum i režiséry promítaných dokumentů.

Ozvěny Ji.hlavy v Českém centru New York – projekce <b><i>Postiženi muzikou</i></b> a diskuze s režisérem Radovanem Síbrtem

Diváci v New Yorku viděli vítěze loňské ji.hlavské sekce Opus Bonum, snímek Fonja německé režisérky Liny Zacher, i vítězný film v kategorii Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Učit s diskuzí s rumunským režisérem Alexem Brendeou. České publikum v Americe zaujal nejvíce vítěz ji.hlavské Ceny diváků, český dokument Postiženi muzikou, s diskuzí s režisérem Radovanem Síbrtem.

Jako vždy bylo kino v Bohemian National Hall vyprodáno už dlouho dopředu. Dokumentární filmy, včetně těch z letošního, 24. ročníku festivalu v Ji.hlavě, budou mít místo v Českém centru New York i za rok, pokud to jen trochu půjde.

Ozvěny Ji.hlavy v Českém centru New York – projekce snímku <b><i>Profu</i></b> a diskuze s režisérem Alexem Brendeou

Brusel: poslední radost před pandemií

Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bruselu a v Antverpách: 4. 3.  9. 3. 2020

Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel

Letos byla Ji.hlava pro České centrum Brusel nejnapínavějším kulturním podnikem prvního pololetí: načasování slavnostního zahájení těsně před vypuknutím pandemie nás v posledních 24 hodinách málem připravilo o střechu nad hlavou v narychlo uzavřeném Evropském parlamentu. Na poslední chvíli festival ve svých krásných prostorách přivítala tchajwanská delegace, což v současném politickém kontextu nabývá nového významu. Osmý ročník ji.hlavských ozvěn v Bruselu byl tedy naší poslední předpandemickou radostí. A nejen naší: tradičně úspěšná promítání v bruselských kinech a v evropských institucích doplnily také spolupráce s filmovými školami, Královskou akademií v Bruselu a filmovými studii v Antverpách. Právě během masterclasses s tvůrci oceněnými na loňském ročníku Ji.hlavy se ukázalo, jak silnou atraktivitu má festival pro filmové profesionály díky pečlivému výběru toho nejkvalitnějšího z českého i světového dokumentu, a to nejen po stránce tematické, ale také formální.

Brusel: Karanténní Sólo

Filip Křenek, International Relations Officer, Evropská komise

Letošní Ozvěny Ji.hlavy v Bruselu probíhaly v poněkud rozpačitých obavách z nového koronaviru. Samotné zahájení bylo kvůli zdravotním opatřením přesunuto jinam, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci promítat. Byl jsem proto velice rád, že se projekce v Evropské komisi nakonec mohla uskutečnit a navázali jsme na loňský první rok spolupráce. Organizaci dělám trochu na koleni – sezvu kamarády, známé a snažím se dostat dokument k trochu jinému publiku, než jaké tradičně jezdí do Jihlavy.

Na ji.hlavských ozvěnách v Bruselu s diváky debatovala i režisérka filmu <b><i>V mém těle</i></b>, Anna-Sophia Richard

Loňský český vítězný dokument Sólo mi v následujících měsících, strávených v domácí karanténě, několikrát vytanul na mysli – argentinský pianista Martín Períno se v něm totiž vypořádává s návratem do skutečného světa poté, co strávil čtyři roky za zdmi psychiatrického ústavu.

Brusel: rezonance mezi filmaři

Tom Van Herzele a Tim De Keersmaecker, pedagogové na RITCS – School of Arts, Brusel

Ji.hlavské ozvěny se rozléhají po Evropě a dospěly až do kina naší bruselské filmové školy RITCS. Každoročně se díky organizátorům ji.hlavského festivalu a Českému centru v Bruselu můžeme účastnit promítání, přednášek a masterclasses. Ačkoliv se naši studenti zaměřují především na anglosaskou filmovou produkci, díky televizi a místním festivalům sledují i belgické dokumenty. Méně běžné snímky je třeba jim čas od času nabídnout jinak. Právě díky projektům, jako jsou Ozvěny Ji.hlavy, mají studenti i učitelé příležitost se seznámit se současnou filmovou tvorbou například ze střední a východní Evropy. Ozvěny však nabízejí i filmy z opačného konce světa, které jsou něčím specifické, protože procházejí unikátním sítem ji.hlavské dramaturgie. Společně vybíráme, které filmy z ji.hlavského programu promítneme v našem kině a který tvůrce z ji.hlavského festivalu pro naše studenty připraví masterclass. V minulých letech naši školu navštívili filmaři z Polska, Maďarska i Česka, za což jsme velmi vděční.

Brusel: Ozvěny a vyzařování

Jan Skála, úředník na úseku zahraničních vztahů a zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

Není na Vysočině větších a svým dosahem vlivnějších kulturních akcí než dokumentární festival Ji.hlava. Jeho spojení s městem Jihlava je výhodou jasné lokalizace a pevné tradice, nevýhoda je možná v tom, že nevyzařuje svůj vliv do bližšího okolí Jihlavy, jak by asi mohl. Ovšem v mezinárodním prostředí je to naše chlouba a zároveň jakési diplomatické kladivo, jež zabírá při všech mezinárodních jednáních, které jménem Kraje Vysočina vedeme. Je to úderný argument o přemýšlivém, vnímavém a tvořivém prostředí, které svět pozoruje vizuálně. I navzdory empiricky doložené menšinovosti žánru. Je to kolos, a tudíž je třeba z pohledu diváků a návštěvníků pečlivě vybírat a třídit. Ozvěny v zahraničí jsou takovým výběrem, jejich nepoměrně komornější formát ovšem zprostředkovává podobné zážitky jako ji.hlavský festival.

Ozvěny MFDF Ji.hlava 2019 v Bruselu

Antverpy: pohled z kina De Cinema

Orlando Verde, programový ředitel kina De Cinema, Antverpy

Naše antverpské kino De Cinema se s ji.hlavským festivalem seznámilo díky spolupráci s University of Antwerp. Zorganizovali jsme tři projekce za přítomnosti tvůrců.

Studenty z antverpské univerzity zaujala zejména projekce nevšedního filmu FREM a následná debata s jeho režisérkou Vierou Čákanyovou. Jsme také vděční, že jsme našim divákům mohli nabídnout projekci působivého snímku Sólo s fascinujícím protagonistou Martínem Perínem. Třetí promítnutý film byl výrazně spjatý s Belgií – Afázii natočila belgická filmařka Jelena Jureša a byla oceněna na loňském ji.hlavském ročníku. Projekce se zúčastnili i studenti další antverpské filmové školy, LUCA School of Arts, autorka filmu však na projekci nemohla dorazit. Od začátku jsme cítili, že jde v případě Ozvěn Ji.hlavy o užitečnou spolupráci, protože vybrané filmy skvěle zapadají do dramaturgie našeho kina. Ačkoliv se provoz našeho kina od března mění vlivem protipandemických opatření, rádi bychom na spolupráci s Ji.hlavou navázali i v příštím roce.

Vídeň: Surrealistická akce před izolací

Ozvěny MFDF Ji.hlava ve Vídni: 9. 3.  10. 3. 2020

Michaela Dermauwová, Provozní a ekonomická manažerka & koordinace programu, České Centrum Vídeň

Od 9. března do 10. března uspořádalo České centrum Vídeň ve spolupráci s MFDF Ji.hlava, Velvyslanectvím České republiky v Rakousku, vídeňským klubem Nachtasyl a Slovenským institutem ve Vídni ozvěny 23. MFDF Ji.hlava v rakouském hlavním městě. Návštěvníci ozvěn zhlédli vítězný film v sekci Česká radost – Sólo Artemia Benkiho – a Ukradnutý štát Zuzany Piussi. Šířícímu se viru navzdory byla účast hojná. Po projekcích proběhly debaty, kterých se účastnili také hosté z Česka a ze Slovenska. Tyto dvě akce byly pro České centrum Vídeň na delší dobu akcemi posledními, pár dní po vídeňských ozvěnách byl vyhlášen nouzový stav v České republice i v Rakousku. Moc rádi na tuto spolupráci vzpomínáme a těšíme se na ozvěny v dalším roce. V souvislosti s následným překotným nouzovým stavem mi celá akce přijde úplně surrealistická.

Ji.hlavské ozvěny ve Vídni s následnou debatou diváků s autory a organizátory

Bratislava: divácký návyk na dokumenty

Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bratislavě: 7. 7.  18. 8. 2020

Matej Sotník, spoluzakladatel distribuční platformy Film Expanded

Selekcia MFDF Ji.hlava sama o sebe nemá na poli medzinárodnej mapy dokumentárnych festivalov obdobu. Priniesť jej „crème de la crème“ v podobe diváckych highlightov a víťazných filmov do Bratislavy bolo prirodzene nesmiernym ozvláštnením aj lokálnej ponuky. Formát cyklu, teda minifestivalu rozloženom v čase na ploche dvoch mesiacov v populárnej Novej Cvernovke, podporil budovanie povedomia o jihlavskom festivale a tiež dokumentárnom filme ako vzrušujúcom zdroji poznania. U návštevníkov sa vytvoril divácky návyk, mnohí sa na Ozveny vracali každý utorok, čo je z pohľadu organizátorov ideálna situácia. Partnerstvo na diskusiách s angažovaným mesačníkom Kapitál prinieslo na podujatie ďalšie inšpiratívne publikum. Podoba letného kina zároveň výborne zapasovala do pandemickej reality dneška. Každý z filmov bol obohatený o diskusie s režisérmi, producentmi či expertmi na problematiky, ktoré jednotlivé tituly otvárajú. Vo výsledku konštatujeme viac ako päť stovák unikátnych divákov, tri špeciálne predpremiéry filmov z nášho distribučného portfólia (FREM, Efekt Vašulka, Kiruna – prekrásny nový svet) a etablovaný formát festivalu ozývajúceho sa síce v malom, ale predsa vo veľkom.