DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Etika v dokumentární tvorběGrafika Štěpán Bartošek (CC)

Téma

Etika v dokumentární tvorbě

18. 10. 2021 / AUTOŘI: Tomáš Bojar, Martin Mareček

Následující dialog dokumentaristů Martina Marečka a Tomáše Bojara je snahou dobrat se toho, jaký by dokumentaristická profese mohla mít etický kodex. Martin Mareček coby pedagog FAMU stál před otázkou, jak průnik principů dokumentární tvorby a aplikované etiky co nejlépe přiblížit svým studentům. Přizval si k debatě Tomáše Bojara, který se etice věnoval v doktorandském studiu, a výsledkem je aktuální čtyřhodinový podcast Etika v dokumentární tvorbě, který najdete spolu s jeho čtyřdílným editovaným textovým přepisem nejen zde, ale i na webu AMU, kde je součástí studijní opory.

I. Odpovědnost autorství

čtěte a poslouchejte zde

 

II. Vztahy s protagonisty

čtěte a poslouchejte zde

 

III. Vztahy s diváky

čtěte a poslouchejte zde

 

IV. Odpovědnost k institucím, zodpovědnost za instituce

čtěte a poslouchejte zde