DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Tereza Turzíková

Tereza Turzíková

Tereza Teerink Turzíková (1997) vystudovala v magisterském programu Divadelní studia a Teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Bakalářské studium zakončila prací Aplikovaná rhizomatika: D'epog a limity divadelního aparátu (2019) věnující se performativní tvorbě brněnské platformy D'epog a magisterské prací Performance a posthumanismus: Hledání nových modů života v umění (2021) o spojích mezi současným performativním uměním a filozofií posthumanismu. V současné době je doktorandkou na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá akčním uměním v českém prostoru z pohledu feminismu a queer studies. Působí v HaDivadle na pozici Média a PR a jako divadelní lektorka, věnuje se publikační činnosti.

Příspěvky autora (2)