DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Petr Pláteník

Petr Pláteník

Vystudoval Pedagogickou fakultu (aprobace český jazyk a literatura a občanská výchova) a Filozofickou fakultu (bohemistika a filmová věda) Univerzity Palackého v Olomouci. Na začátku profesní kariéry rok pracoval v pedagogickém nakladatelství Prodos na pozici redaktora učebnic a učebních textů. Pět let působil jako externí spolupracovník Českého rozhlasu. Publikoval články o filmech a seriálech ve Filmu a době, Cinepuru, A2 nebo A2larmu.

Příspěvky autora (10)

1/2
Dalšíšipka