DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Ples

Báseň

Ples

25. 6. 2018 / AUTOR: Vytautas V. Landsbergis
Vytautas V. Landsbergis

Ten první řekl: jsem zemřel
když si kulka vzpomněla
na můj pohled

přilétl černý pták
a sedl si mu na obličej

ten druhý řekl: jsem zemřel
když čekáním
prasklo okenní sklo

přilétl růžový pták
a sedl si mu na obličej

a třetí řekl: když jezero
vstřebalo můj obličej
pak jsem se narodil.

přilétl zelenavý pták
a sedl si mu na obličej

čtvrtý řekl: pokud můžu prosit
připomeňte mi
který z vás jsem já

přilétl bílý pták
a sedl si na jeho obličej.


Přeložil Vaidas Šeferis.


Jako upoutávku na festivalovou sekci věnovanou poetickému dokumentárnímu filmu z Pobaltí na MFF Karlovy Vary přinášíme krátkou báseň Ples litevského básníka Vytautase V. Landsbergise. Autor dramat, dětských knih a několika dokumentárních filmů vydal také tři sbírky básní, součástí té poslední, v angličtině nazvané Room of the Grass je i báseň Ples.