DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

O dok.revue

Dok.revue je jediný český magazín, který se věnuje teorii a kritice dokumentu. Zaměřuje se především na filmový dokument, ale reflektuje i audiodokumenty, literární dokumenty či dokumentární aspekty VR nebo počítačových her.

Autoři dok.revue jsou si vědomi nejasných hranic pojmu dokument a zajímají se často o tvorbu na pomezí dokumentu a dalších uměleckých forem. Dok.revue se soustředí zejména na českou a slovenskou kinematografii, dává ovšem prostor i podstatným pohybům na světové scéně. Při pohledu na dokumentární tvorbu volí jako základní estetickou perspektivu, zároveň však zasazuje díla do společenského a historického kontextu.

Co v dok.revue najdete

Dok.revue je určena širší veřejnosti se zájmem o dokumentární tvorbu. Nabízí rozhovory, kritiky aktuálních dokumentů, debaty odborníků z různých oborů nad konkrétními dokumentárními díly, ale také témata týkající se podmínek rozvoje českého dokumentu, které jsou neodmyslitelně spojeny s aktuální společenskou situací. Čtenářsky oblíbené jsou zejména blogy výrazných osobností, jako jsou publicisté Petr Fischer či Martin Šrajer, filmový producent Radim Procházka, dokumentaristé Jan Gogola ml. nebo Tereza Reichová, teoretička vizuální kultury Andrea Průchová Hrůzová, audiodokumentarista a dramaturg Dan Moravec, literární dokumentaristka Barbora Baronová či estetička Tereza Hadravová, kteří reflektují různé polohy dokumentu. Tradiční rubrikou jsou také Nové filmy a Nové knihy, v nichž tvůrci přibližují dobrodružství vzniku svých děl. Nedílnou součástí dok.revue jsou také básně, různým způsobem související s dokumentární tvorbou. Dlouhodobým cílem dok.revue je rovněž rozvíjení teoretické reflexe dokumentární tvorby.

Výběr z dok.revue vychází dvakrát ročně také v tištěné podobě jako příloha týdeníku Respekt. Grafickou podobu tištěné dok.revue zpracovává Jan Havel, originální koláže vytváří pro každé tištěné číslo Michaela Kukovičová. Internetová podoba dok.revue se objevuje v české i anglické verzi a od podzimu 2021 má dok.revue nové webové stránky.

Historie projektu

Magazín dok.revue vychází od roku 2005 a jeho vydavatelem je Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, který se dlouhodobě a systematicky věnuje rozvíjení myšlení o dokumentárním filmu. Nejprve dok.revue vycházela v letech 2005–2007 jako tištěná příloha Literárních novin. V roce 2007 se z ní stal online portál. Festival dříve také vydával sborníky textů o dokumentu s názvem DO (od roku 2003 vyšlo 6 čísel), jejichž vybrané texty najdete nyní na dok.revue. Dok.revue byl dříve také název tištěného festivalového deníku, který reflektoval dění během konání MFDF Ji.hlava. Festivalová dok.revue vycházela dvanáct let v tištěné podobě s nezaměnitelnou tváří od výtvarníka Juraje Horvátha, od roku 2013 je součástí online portálu dok.revue.

→ stáhněte si logo dok.revue v pdf | png

 

---

Projekt dok.revue se uskutečňuje za podpory Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury ČR.

 

Projekt byl podpořen z Fondů EHP a Norska 2014–2021.