DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Vítězné filmy 17. ročníku MFDF Ji.hlava

Glosa

Vítězné filmy 17. ročníku MFDF Ji.hlava

29. 10. 2013

17. ročník MFDF Ji.hlava dnes vyvrcholil slavnostním zakončením, na němž byli vyhlášeni vítězové soutěžních sekcí a ceny diváků. Akce proběhla tradičně v režii divadelníků Vosto5. Po předání cen byl navíc v mezinárodní premiéře uveden dlouho očekávaný česko-polský snímek Návrat Agnieszky H. od Krystyny Krauze a Jacka Petryckého a pokřtěna kniha Ponorná řeka kinematografie Martina Čiháka.

OPUS BONUM – NEJLEPŠÍ SVĚTOVÝ DOKUMENT

Hlavní ocenění: Povstání (režie: Peter Snowdon)

Sedm dní vzpoury zachycených zevnitř předkládá dokument poskládaný z amatérských videí z arabského jara umístěných na YouTube. Rozmazané, bezprostřední obrazy demonstrantů, brutálních policejních zásahů a poničených měst ukazují, že nejlepší způsob, jak pochopit chaos, je stát se jeho součástí. Když kameraman požádá muže stojícího na ulici, aby mu popsal situaci posledních dní, odpověď zní: „Tohle je skutečný Egypt. Předtím jsme žili někde jinde. Všichni jsme poutníci, emigranti, vystěhovalci.“

Porotce: Craig Baldwin

Vyjádření poroty: „Revoluce v technických možnostech dokumentární produkce – shromažďování informací, svědectví i reportáží – je pro společnost vždy vítanou změnou. Je výsostně spjata se současnými projevy politické svobody, díky nimž národy dosáhly nejen zostřeného vědomí vlastního útlaku, ale zároveň získaly i prostředky, pomocí nichž mohou svou situaci zaznamenat, hovořit o ní a pomáhat ji změnit. Letošním vítězným snímkem je film, který mě na jednu stranu deprimoval, děsil, pobuřoval, na druhou stranu mě však inspiroval a vzbudil ve mně opravdovou hrdost, že mohu být součástí tohoto demokratického projektu a boje za lidskou důstojnost. V sekci Opus Bonum zvítězila zcela strhující kompilace amatérských záběrů pořízených v průběhu událostí Arabského jara z dílny Petera Snowdona s názvem Povstání.“ 

ČESKÁ RADOST – NEJLEPŠÍ ČESKÝ DOKUMENT

Hlavní ocenění: Velká noc (režie: Petr Hátle)

V soumraku spotřebitelské demokracie kněžky lásky ožívají a vyčkávají zákazníky. Prostitutky, prodavačky, pokladní, skladníci, non stop bary, diskotéky, zatuchlé byty v dokumentární fikci. Subkultury nespavosti žijící věčnou nocí, neutuchající nespokojeností s vlastním životem a nenaplněnými touhami. Rytmus nočního života spotřeby a rychlého užitku mořeného pervitinem a levným alkoholem. Symbolická pásová výroba výherních automatů, strojů na spotřebu lidské nezkrotnosti a neštěstí. Loterie života prostitutek a nočních bloudů, kterou vzpírají cherubínské chóry čistoty a pokory. Sonáty vedle levných párků, šampónů a sídlištní beznaděje.

Zvláštní uznání: Vládnout, pracovat, vydělávat, modlit se, hroutit se (režie: Andran Abramjan)

Komentář k hroutící se civilizaci ve čtyřech dějstvích obsahující stopové prvky islámofobie, ateismu, bulvárních médií, Marka Zuckerberga, plesnivého chleba, demonstrantů, gastarbeiterů, egyptologů a skepse. Velká polemika nad transcendentálními otázkami metastazující civilizace zpodobněná v mikroskopických příkladech české společnosti. Společnost přebytku a kolapsu ilustrovaná v prostotě her na dětském hřišti. Dětské partie her ve voyeurském pohledu z balkónu odhalují komplikované téma civilizační entropie – prostomyslná stvoření vytvářejí metafory komplexních a složitých společenských mechanismů moci, ovládnutí a podrobení.

Porotci: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská, Radek Cihla, Katarína Ruschková

Vyjádření poroty: „Porota uděluje hlavní cenu v sekci Česká radost snímku Velká noc režiséra Petra Hátleho za osobitý vizuální jazyk, jehož průzkum rozšiřuje zaběhnuté hranice toho, co jsme ještě ochotní vnímat jako „dokumentární film“, a do českého kontextu vnáší významný pokus vydat se jiným směrem v přemýšlení o dokumentární metodě zobrazení skutečnosti. Zvláštní uznání poroty České radosti získává film Vládnout, pracovat, vydělávat, modlit se, hroutit se režiséra Andrana Abramjana, který esejistickou formou a na první pohled hravě asociativní montáží každodenních náhodných výjevů vytváří  sevřenou metaforu o univerzálním tématu kolapsu stávajícího společenského řádu.“

MEZI MOŘI – NEJLEPŠÍ DOKUMENT STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Hlavní ocenění: Zima / Zázrak (režie: Gustavo Beck, Željka Suková)

Alegorická dokufikce přináší lehce meditativní a zároveň moderní impresi velkého křesťanského svátku a podává svědectví o transformaci sakrálního prostoru i náboženského poselství. Anonymní hrdinové na opačných koncích světa vyprávějí pod taktovkou silné obrazové i střihové stylizace o cestách své víry. České diváky nadchne finální církevní crossover; bujará scéna z pláže je podkreslena písní Jsem tak zblázněný do tebe, Ježíši, která zaznívá na setkáních české sekty Triumfální centrum víry. Na jednom takovém se nakonec uzavře i cesta filmu samotného.

Zvláštní uznání: Kauza Cervanová (režie: Robert Kirchhoff)

Před téměř 40 lety byla na Slovensku zavražděna mladá žena. Dodnes se skupina mužů odsouzených za tento zločin marně snaží dokázat, že se stali oběťmi justičního teroru. Režisér zcela nepokrytě sympatizující s odsouzenými jejich případ přesahuje a nepřímo vyjevuje pochybnosti o důvěryhodnosti soudní moci ve své zemi. Jedinkrát se sejde většina odsouzených před kamerou pohromadě. A to po potvrzení rozsudku roku 2006. Více než vyřčená slova, výtky, zloba nebo smutek působí vyčerpané výrazy ve tvářích a poznání, že to nikdy nemůžou vzdát.

Porotci: Dudley Andrew, Lordan Zafranovič, Gwenaël Breës, Özge Calafato

Vyjádření poroty: „Porota měla to potěšení zhlédnout různorodé spektrum filmů natočených letos mezi moři. Nadchly nás úžasné snímky pojímající společenské otázky i přetrvávající problémy lidstva z nových úhlů. Energií a odvahou překypující kinematografie z tohoto regionu je pro nás všechny povzbuzením. S ohledem k této kvalitní a rozmanité produkci máme tu čest udělit Zvláštní uznání úžasnému snímku, jenž navazuje na strhující investigativní žurnalistiku čerpající z dokumentární tradice filmu Le Chagrin et la pitié režiséra Marcela Ophülse a jehož přesah vyzdvihuje současné společenské problémy regionu. Naše uznání tedy patří snímku Kauza Cervanová režiséra Roberta Kirchhoffa za jeho houževnaté a důmyslné hledání spravedlnosti a zároveň i vhodné filmové formy. Hlavní cena sekce patří dílu, které posunuje hranice žánrů a dosahuje nových forem filmové zkušenosti, jež jsou smyslové a ikonoklastické zároveň. Film se vzpírá všem standardním produkčním postupům a otevírá tak prostor pro volnost uměleckého pojetí budoucí sociální svobody. Našimi oceněnými jsou tedy Željka Suková a Gustavo Beck, díky jejichž společnému úsilí vznikl snímek Zima / Zázrak, jehož bujaré scenérie a filmová barvitost jsou jistě inspirací pro všechny návštěvníky festivalu i přítomné filmaře. Ať žije Ji.hlava.“

FASCINACE – NEJLEPŠÍ EXPERIMENTÁLNÍ DOKUMENT

Porotci: Martin Čihák, Alma Františka Čiháková Delgado, Laura Victoria Delgado, Matěj Čihák

Vyjádření poroty: Vzhledem k bytostné nesouměřitelnosti filmového a digitálního obrazu se porota rozhodla udělit ceny dvě:

Píseň (režie: Nathaniel Dorsky) 

Za fascinaci filmovým obrazem filmu Píseň, a to za jedinečně propracovanou skladebnou rezonanci mezi přirozeností světlachtivé filmové matérie a potencialitou filmového ticha. 

Tradiční film klasika experimentálního filmu je ztišeným svědectvím podzimu v San Franciscu, kdy melodii vytváří rytmem a texturou obrazů. Introspektivní obrazy s důrazem na světlo a křehké pohyby zobrazovaných útržků důvěrně známého okolí nechávají vyniknout efemérní kameře a přesné montáži. Působivost obrazu dodávají i barvy Kodachromu, barevného filmu, který Kodak vyráběl od roku 1935 a s jehož výrobou skončil v roce 2009; Dorského nedávné filmy jsou jedněmi z vůbec posledních na tento materiál natočených.

Rozšíření vnějšku (režie: Siegfried Alexander Fruhauf)

Za fascinaci digitálním obrazem opusu Rozšíření vnějšku, a to za tematizaci percepčních procesů, přesahujících rámec vnímání tradičních iluzionistických obrazů a za schopnost ustrojení skladebného významonosného celku s důrazným fyziologickým dopadem na diváka. 

Třicet šest políček 35mm filmu v závratně rychlých skládačkách strukturuje studii prostorového vnímání filmového diváka. Fotografie pořízené v ruinách vesnického domu se dívají vždy jedině zvnitřku směrem ven. Vrší se jejich výřezy, negativní i pozitivní podoby, někdy se střídají, jindy prolínají, aby vytvořily iluzi proměnlivé hloubky či vzdálenosti vnějšku, do něhož je zapovězeno vstoupit. Kombinace obdélníků zdí a oken ve sbíhavé perspektivě rýsuje horizonty v rámci horizontů a vystaví tak v rámu plátna úplně nový dům.

CENA DIVÁKŮ

Cena diváků: Show! (režie: Bohdan Bláhovec)

Překvapivě intimní portrét podnikatelského snu s obludnými konturami. Dívčí kapela 5Angels ušla za pět let pod vedením otce jedné ze zpěvaček cestu až k branám popové slávy. Není však dlážděna jen céčky Michala Davida, ale i umanutostí muže, který ztrácí pojem o tom, kde končí role manažera a kde začíná ta rodičovská.