DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Transcendentní poetika každodenních situací

video

Transcendentní poetika každodenních situací

17. 10. 2016

Masterclass: Viktor Kossakovsky

Viktor Kossakovsky, ruský dokumentarista a bezpochyby jeden z nejvýraznějších filmových tvůrců současnosti, se po šestnácti letech vrátil do Jihlavy v roli lektora workshopu Ex Oriente Film a současně porotce soutěžní festivalové sekce Opus Bonum. Režisér, jehož mezinárodně proslavil dnes už kultovní snímek Belovy (1993), má oprávněnou pověst autora schopného zachytit každodenní  situace s takřka transcendentní poetikou obrazové a zvukové složky i geniálním citem pro kompozici, vnitřní rytmus a mikrodramata jednotlivých scén. Během své otevřené masterclass dal posluchačům nahlédnout do principů své tvorby a zdrojů inspirace, kterou kromě kouzla všedního dne nachází také ve výtvarném umění, poezii a klasické literatuře. Přednášce předcházela projekce snímku Ať žijí protinožci! (2011).