DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Open class: Philip Zimbardo

video

Open class: Philip Zimbardo

1. 6. 2017

Otevřená diskuze s legendárním americkým psychologem na 20. MFDF Ji.hlava


Americký psycholog a pedagog. Jeho jméno je spojováno s nejznámějšími americkými univerzitami, jako je Yale, New York University, Columbia University a v neposlední řadě se Stanfordskou univerzitou, kde uskutečnil tzv. vězeňský experiment. Aktuálně zkoumá násilné chování jedinců v projektu Heroic Imagination Project, kde analyzuje data bývalých členů gangů a lidí, kteří byli napojeni na teroristické organizace. Během své návštěvy České republiky v říjnu 2016, kterou puskutečnil na pozvání MFDF Ji.hlava, převzal také čestný doktorát Univerzity Karlovy.