DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Média a dokument 2.0Dear Future Children

média a dokument 2.0

Média a dokument 2.0

1. 3. 2021

MFDF Ji.hlava organizuje workshop Média a dokument již 15 let. Tento seminář tvůrčího psaní je určen pro studenty žurnalistiky, filmových studií a dalších humanitních a společenských oborů.

Workshop

V roce 2020 se díky podpoře Fondů EHP poprvé uskutečnila 2.0 verze workshopu ve formátu rozšířeném o spolupráci s předními zahraničními filmovými kritiky. Pandemická situace zabránila fyzickému konání semináře a tak se všechny aktivity uskutečnily online.

V roce 2021 již participanti dostanou možnost setkat se fyzicky na semináři konaném během 25. MFDF Ji.hlava.

První den semináře studenty čekají přednášky zahraničních lektorů, které otevřou širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu a dají nahlédnout do mezinárodního kontextu psaní o filmu. Druhý den absolvují studenti přednášky předních českých novinářů, kteří představí různé podoby kritické reflexe, stejně jako úskalí a přednosti jednotlivých žánrů (recenze v deníkovém tisku, recenze v odborném tisku, komentář, rozhovor, esej, katalogová anotace) v případě, že se text zabývá dokumentárním filmem anebo filmovým festivalem.

Poté budou mít studenti po zbývající dva dny festivalu možnost sledovat festivalové projekce a doprovodný program, sledovat festivalové dění a připravovat své texty. V poslední den festivalu se opět spojí se svými vybranými lektory a v malých seminárních skupinách podle zvoleného žánru budou texty podrobně analyzovat. Ti z nich, kteří absolvují seminář jako volitelný předmět svého univerzitního rozvrhu, pak upravený text ještě jednou pošlou svému lektorovi a odpovědnému pedagogovi.

Cesty na zahraniční festivaly

Pět nejzdařilejších textů bude po festivalu publikováno online na portálu dokrevue.cz a jejich autoři následně naváží celoroční spolupráci s redaktory evropského periodika o dokumentárním filmu Modern Times Review. Těmto vybraným studentům bude v průběhu roku uhrazena účast na jednom zahraničním festivalu dokumentárního filmu (např. IDFA, FID Marseille, DOK Leipzig, Visions du Réel, CPH:DOX či Doc Lisboa), ze kterého budou pod vedením příslušného tutora reportovat do Modern Times Review.

Výměna textů

Součástí projektu je také spolupráce mezi periodiky dokrevue.czmoderntimes.review. Díky projektu probíhá výměna textů mezi magazíny, oba tak poskytují svým čtenářům rozšířený obsah a nové úhly pohledu na nejrůznější témata.

Texty vytvořené v rámci workshopu lze najít zde.

---

Projekt Média a dokument 2.0 je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021.