DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Masterclass: Claire Atherton

video

Masterclass: Claire Atherton

26. 6. 2017

Střih dává filmu tvar


Ve tvorbě francouzské střihačky Claire Athertonové, jež úzce spolupracovala s Chantal Akermanovou, se odráží přesvědčení, že narativním elementem a základním prostředkem filmového média je kromě obrazu a zvuku také čas. Střih podle ní dává filmu tvar – činí jej viditelným, ztělesňuje jej – intuitivně myšlenkovým procesem. Na své masterclass v rámci 20. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se s diváky podělila o bohaté zkušenosti, přiblížila jim vlastní pojetí střihu a snažila se zodpovědět základní otázky: Jakou roli hraje střih ve filmové tvorbě? Jak dokáže střih spojit materiál a režisérovu vizi v jedno?