DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Man Ray: Filmy odpoutané od pravidelZ filmu Juliet

Rozhovor

Man Ray: Filmy odpoutané od pravidel

27. 10. 2019 / AUTOR: Kamila Boháčková

David Čeněk, kurátor letošní sekce filmů Mana Raye, v rozhovoru pro dok.revue prozrazuje okolnosti objevu umělcových téměř neznámých filmů a uvažuje, v čem tkví výjimečnost Man Raye jako filmaře. Sekce Průhledná bytost: Man Ray poběží dnes ve 21 hodin v DKO II.

Jaké Man Rayovy filmy v Ji.hlavě uvidíme? Půjde o ty nově objevené v pozůstalosti jeho přítelkyně Ady Fidelin?

Jde o deset krátkých filmů v délce od několika vteřin do deseti jedenácti minut. Jsou to vesměs soukromé, pracovní nebo nepoužité záběry, u některých je navíc sporné autorství. Nicméně je berme jako unikátní svědectví umělecké avantgardy, především dadaistů a surrealistů v Paříži 20. a 30. let minulého století. Snímky pocházejí z pozůstalostí umělcových dědiců, což jsou Alfred, Gregory, Erik a Joseph Brownerovi, nadace Man Ray Trust. Některé jsou ze sbírek Muzea moderního umění v New Yorku, kam je daroval pan Lucien Treillard – příležitostný sekretář Mana Raye, který našel několik filmových kotoučů v pozůstalosti Ady Fidelinové, Man Rayovy družky. Nebudu ty filmy zde jmenovat, jednodušší je říct, že v bloku Průhledná bytost: Man Ray neuvidíme umělcovy nejznámější filmy Emak Bakia, Mořská hvězdice a Záhady zámku Kostka a jeho film Návrat k rozumu je součástí jiné letošní festivalové sekce Fascinace: Erotika. 

Kdy byly tyto neznámé Man Rayovy filmy objeveny a jak jste se jako kurátor letošní přehlídky k těmto filmům dostal?

Neznám detailně historii jednotlivých objevů těchto filmů, ale začalo se o nich mluvit po roce 1985, kdy byly promítnuty v rámci fotografické výstavy Mana Raye, a od té doby se postupně objevovaly zprávy o jejich restaurování, až byly definitivně zpřístupněny po digitalizování v Centre Georges Pompidou, což bylo někdy kolem roku 2007, kdy jsem je tam viděl také já.
 

Z filmu <b><i>Ady</i></b>

Překvapily vás jako znalce francouzské kinematografie a historika něčím tyto nově objevené filmy? Prozrazuje v nich Man Ray o sobě něco nového?

Nemyslím si, že by tyto snímky byly nějak šokujícím objevem nebo přinášely radikálně odlišný pohled na jeho tvorbu. Nezapomeňme, že filmy obecně jsou pouze malou částí jeho originálního díla. Zajímavé jsou jako rozšíření znalostí o umělcově hledání, přístupu k filmovému materiálu a jako drobný voyeuristický vhled do jeho soukromí.

Čím je podle vás Man Rayova filmová tvorba jedinečná v kontextu tehdejší kinematografie?

Fotograf Man Ray filmuje předměty bez souvislosti, aby dosáhl rychlých, ale zároveň nejasných výsledků. Je postupně součástí dvou neopominutelných uměleckých skupin – dadaistů a surrealistů. Tvoří v době, kde se milovníci filmu a amatéři stali dvěma základními pilíři avantgardy, jde o dobu po roce 1923. Zároveň je tato skupina umělců velmi různorodá a má více méně jediný společný cíl – najít jiné než dosud běžné formy kinematografie, a tak neexistuje jedna, ale deset různých avantgard, protože téměř každý včetně těch zapomenutých hledačů mohl přijít s něčím novým. Výjimečnost Man Raye spočívá také v tom, že film je pro něj pouze jedním z prostředků, který mu umožňuje tvořit, a který navíc velmi rychle opouští. Proto jsou možná jeho filmy tak svobodomyslné a odpoutané od jakýchkoliv pravidel.
 

Z filmu <b><i>Ateliér Val-de-Grâce</i></b>