DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Kronikář života a moci Spojených států

Tematická příloha

Kronikář života a moci Spojených států

17. 6. 2013

Frederick Wiseman, pokorný kronikář infrastruktury života a moci ve Spojených státech amerických, bývá nesprávně a násilně označován za stylotvorného pokračovatele stylu cinema direct. Spíše než styl však musíme přiznat tomuto kategorickému termínu jeho souvztažnost s hluboce zakořeněnými technologickými a sociologickými změnami a procesy, kterými procházela společnost (a kinematografie) v padesátých letech. Wiseman sice používá jako jeho předchůdci a souběžníci D. A. Pennebaker, Richard Leacock nebo bratři Mayslesové zařízení pro záznam kontaktního zvuku a lehkou přenosnou 16mm kameru, přednosti filmového střihu autentických záznamů, jeho zaměření na průzkum vazeb sociálních komunit, celků a jednotlivců a výsostný cit pro dramatickou strukturu domněle inertního materiálu výrazně překračují obrazoborecký étos direct cinema.

FILMOGRAFIE FREDERICKA WISEMANA

1963 | The Cool World | Chladný svět (režie Shirley Clarková, producent Frederick Wiseman)
1967 | Titicut Follies
1968 | High School | Střední škola
1969 | Law and Order | Zákon a pořádek
1970 | Hospital | Nemocnice
1971 | I Miss Sonia Henie | Chybí mi Sonia Henie
1971 | Basic Training | Základní výcvik
1972 | Essene | Esejci
1973 | Juvenile Court | Soud pro mladistvé
1974 | Primate | Primáti
1975 | Welfare | Sociální péče
1976 | Meat | Maso
1977 | Canal Zone | Zóna kolem kanálu
1978 | Sinai Field Mission | Sinai, polní mise
1979 | Manoeuvre | Vojenské cvičení
1980 | Seraphita‘s Diary | Seraphitin deník
1980 | Model | Model
1983 | The Store | Obchodní dům
1985 | Racetrack | Závodiště
1986 | Multi-Handicapped | Kombinovaně handicapovaní
1986 | Deaf | Hluší
1987 | Adjustment and Work | Přizpůsobení a práce
1987 | Missile | Střela
1987 | Blind | Slepí
1989 | Near Death | Blízko smrti
1989 | Central Park
1991 | Aspen
1993 | ZOO
1994 | High School II. | Střední škola II.
1995 | Ballet | Balet
1996 | La Comédie-Française
1997 | Public Housing | Veřejné bydlení
1999 | Belfast, Maine
2001 | Domestic Violence | Domácí násilí
2002 | La Derniere lettre | Poslední dopis
2002 | Domestic Violence | Domácí násilí
2005 | Garden | Zahrada
2006 | State Legislature | Zákonodárný sbor
2009 | La Dance
2010 | Boxing Gym
2011 | Crazy Horse