DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Konference FascinaceFoto MFDF Ji.hlava

Sport

Konference Fascinace

8. 12. 2021 / AUTOR: redakce dok.revue

Konference fascinace, jejímž tématem je distribuce a prezentace experimentálních filmů, se na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava koná každý rok. V roce 2021 zde tři pracovní skupiny diskutovaly o třech hlavních tématech.

1. Jak dostat experimentální film do světové distribuce?

2. Festivalová a eventová distribuční strategie pro experimentální filmy.

3. Jak dostat experimentální film do galerie?

Níže uveřejňujeme výsledky debat v rámci pracovních skupin.

---

1. Jak dostat experimentální film do světové distribuce

Členové této pracovní skupiny:

Eleni Gioti – Lightcone
Koyo Yamashita  – ředitel festivalu Image Forum
Richard Tuohy – režisér
Klára Odstrčilová

Jak správně zvolit instituci/distribuční společnost, které film nabídnu? Pátrat a pátrat.

Hledejte instituce/společnosti, které zastupují umělce či režiséry, již vás inspirují a jejichž práce je pro vás příkladem. Budete tak mít větší šanci zapadnout do jejich katalogu. Prohlédněte si jejich katalog na internetu a pečlivě si pročtěte jejich webové stránky, abyste zjistili, jaká díla ta která instituce nebo společnost zastupuje.

Požaduje distributor exkluzivitu nebo si stanovuje jiné podmínky, které vám nevyhovují? Chtěli byste, aby distribuci vašeho filmu zajišťovala jedna společnost působící globálně, nebo raději několik společností v různých zemích? Vaším cílem by měli být celosvětová dostupnost a maximální zviditelnění / zastoupení / možnosti. 

Ověřte si, jakým způsobem distributor pracuje:
 

 • Zaměřují se na regionální / národní / celosvětovou produkci/distribuci?
 • Propagují hlavně historická / současná díla – nebo obojí?
 • Organizují akce, na kterých se váš film objeví?
 • Nabízejí možnosti / služby, které by vás zajímaly?
 • Jednají transparentně? Jsou otevření diskuzi o tom, jakým způsobem pracují a jak mohou váš film podpořit?

<b><i>Oknem dovnitř a ven</i></b>, režie Dianna Barrie a Richard Tuohy.<br>Foto Ji.hlava IDFF  <br> 

Jak postupovat – jak je kontaktovat, jaké materiály poslat, koho konkrétně oslovit (pozice v hierarchii společnosti, odbornost)?

Kontakt / hierarchie

Distributoři experimentálních filmů jsou většinou menší týmy a váš e-mail se tak snadno dostane přímo k člověku, který má na starost nové přihlášky.

Pokud není jasné, koho a jak přesně kontaktovat, pošlete e-mail a zeptejte se.

Hledejte spíše obecný e-mail, nepište přímo režisérům, ti totiž dost možná nebudou mít čas vám odpovědět.

Nejprve se však podívejte na jejich webové stránky do sekce „časté otázky a odpovědi“, ať se v e-mailu neptáte na věci, které jsou zde již zodpovězeny! Předtím, než jim budete volat, napište e-mail. Malé týmy jsou většinou hodně zaneprázdněné a ocení, když jim necháte na odpověď alespoň pár dní.

Materiály

Měli byste mít odkaz na náhled filmu, který je chráněný heslem (lepší je použít Vimeo, nikoliv YouTube, je-li to možné) a také detailní informace o každém z vašich filmů: technické informace, synopsi, fotografie z filmu. Potřebujete zkrátka vše, co dodáváte například festivalům.

Pokud nepřijde odpověď, jak a kdy se připomenout nebo urgovat?

Začněte se zdvořilým e-mailem, ve kterém se připomenete. Pokud vám během jednoho až dvou týdnů neodpovědí, zavolejte jim a zeptejte se.

Pokud je film vybrán, jaké materiály jsou běžně vyžadovány pro účely distribuce – co by měl mít režisér připraveno?

Všechny materiály, které jste potřebovali k přihlášení + distribuční kopie, což může být:

a) fotochemická kopie filmu, která je zcela nová nebo v perfektním či velmi dobrém stavu nebo

b) digitální kopie - DCP nebo formát ProRes (dekomprimovaný, v nejvyšší možné kvalitě). 

Na jaké právní aspekty je třeba se připravit, tedy jaké jsou typické otázky, jež je třeba zvážit (např. výhradní licence).

 1. Vlastníte všechna práva ke svému filmu? Pokud nemáte vyjasněna práva k některým obrazovým částem či hudbě, které ve filmu používáte, v případě jakéhokoliv problému na vás spadá právní zodpovědnost. Pokud spolupracujete s produkční společností, je možné, že producent vlastní práva nebo jejich část, a tím pádem to musí být on, kdo bude jednat s distributorem.
 2. Je důležité, abyste si mohli distribuční smlouvu přečíst dopředu a dobře ji tak pochopili, případně se zeptali na vše, co vám není jasné. Výhodou pak bude, že můžete některé body smlouvy přizpůsobit svým potřebám.

Mám pokračovat v aktivní distribuci vlastního filmu?

Rozhodnutí je na vás, pokud máte čas a možnosti zajistit si distribuci svého díla sami, možná to budete chtít udělat. Má to však za úkol právě distributor, který to pro vás dokáže udělat profesionálním způsobem, takže doporučujeme, abyste jej uvedli jako kontakt, který lze žádat o kopii vašeho filmu. Postarají se o zasílání materiálů, fakturaci a tak podobně a zajistí tím, že dostanete zaplaceno a promítání filmu proběhne bez problémů.

Mám svůj film nadále propagovat nebo se o vše postará distribuční společnost?

Nikdo nedokáže váš film propagovat tak dobře jako vy samotní! Pokračujte tedy v aktivní propagaci svého filmu na festivalech a využijte jakýchkoliv dalších možností k získání kontaktů. Určitě nečekejte, že za vás vše obstará distributor. Distributor reprezentuje vás i váš film a funguje jako prostředník, nikdo však vaše dílo nezná tak dobře jako vy.

Mají obvykle tvůrci z distribuce nějaký příjem (měli by na něm trvat)?

Ano, někteří distributoři jako například CFMDC nebo Light Cone považují za nepřípustné, aby nedostali umělci zaplaceno, když se jejich film někde promítne. Měli byste trvat na tom, abyste dostali peníze za každé jednotlivé promítání vašeho filmu. Neposkytujte své dílo zdarma – pokud se ovšem samozřejmě nerozhodnete jej nabídnout organizaci, která má pro vás velký význam a u které je uveřejnění vašeho filmu důležitější než finanční odměna, nebo chcete například podpořit společnost, která nemá zdroje, ze kterých by vám mohla zaplatit.

Jsou tvůrci informováni, když zařídí distribuční společnost promítání jejich filmu?

Ano, jsou informováni e-mailem při každém jednotlivém promítání jejich filmu.

<b><i>Vzorní občané</i></b>, režie: Mike Hoolboom. Foto: MFDF Ji.hlava

2. Festivalová a eventová distribuční strategie pro experimentální filmy

Členové této pracovní skupiny:

Samuel La France – ředitel Images Festival / Kanada
Leslie Raymond – ředitelka Ann Arbor Film Festival / USA
Edith van der Heijde – distribuce, Eye Experimental / Nizozemsko
Mike Hoolboom – režisér
Peter Lichter – režisér

Doporučení:

1. Chápejte správně své cíle, kterých chcete díky účasti na filmových festivalech dosáhnout

a. Sláva – zviditelnění, propagace, validace
b. Peníze – příjem (byť malý) z honoráře nebo cen
c. Zviditelnění – film se dostane k (širšímu) publiku
d. Další – každý festival přináší nějaké výhody. Jaké to jsou a jak se to projeví ve vašem rozhodnutí film promítnout?

2. Navažte a rozvíjejte vztahy s příslušnými festivaly

a. zdroje:

 1. https://expcinema.org/site/en – světové festivaly experimentálních filmů
 2. http://www.hi-beam.net/ – umělci, centra, nadace a místa konání různých akcí, především v rámci Severní Ameriky
 3. https://invertedpyramid.org/ – efinanční metody festivalů experimentálních filmů (poněkud zastaralé)
 4. https://filmfreeway.com/ – tento typ webových stránek je užitečný, protože na nich najdete širší škálu filmových festivalů; vyžadují nicméně další prověření, protože ne všechny festivaly jsou legitimní

b. co vzít v úvahu:

 1. Hledejte umělce, kteří jsou uznávaní, a které obdivujete a vážíte si jich – a podívejte se, kde své snímky uváděli
 2. Navštěvujte festivaly ve svém okolí a začněte si budovat přátelství a známosti
 3. Spřátelte se s lidmi, kteří pracují na filmových festivalech, a zůstaňte s nimi v kontaktu. Dramaturgové, kteří znají vás i váš snímek, dokáží lépe posoudit, zda se hodí do jejich kurátorského konceptu a celkového uměleckého zaměření daného festivalu.
 4. Každý festival přináší jiné výhody (příjem z promítání filmu, finanční odměna, velké místo konání, mnoho diváků)

<b>Arnheim v Anaheimu,</b> režie: Péter Lichter. Foto: MFDF Ji.hlava

3. Zhodnoťte své prostředky

a. Co jste do natáčení svého filmu investovali (peníze, technické vybavení, své úsilí, atd.)?
b. Máte podporu od producentů, distributorů atd. v otázce rozvoje festivalové strategie?
c. Kolik můžete utratit za přihlášení svého filmu? Pokud jsou vaše finanční prostředky omezené, zvažte žádost o odpuštění přihlašovacích poplatků a pokuste se zajistit si přístup na festivaly, na kterých vám nejvíce záleží. Buďte však připraveni uvést výstižné důvody.

4. Zvolte si jednotnou strategii toho, jak se hlásit na různé festivaly

 • Zvažte, co může ten který festival nabídnout vám a vašemu filmu
  1. Hlavní velké festivaly vám poskytnout širokou platformu a větší možnost zviditelnění (např. Berlín, Rotterdam, NYFF, TIFF, atd.) a také možnost zaujmout další festivalové programy.
  2. enší festivaly nabízejí jedinečné možnosti získání kontaktů, autorský honorář a další výhody.
 • Zvažte statut premiéry
  1. Některé festivaly přijímají pouze filmy, které mají specifický statut premiéry.
  2. Jak moc je to důležité pro vás a prezentaci vašeho snímku?
  3. Jak důležitý je pro festivaly, na které se chcete hlásit, statut premiéry při výběru snímků, které nakonec pozvou?

5. Buďte profesionální

a. Připravte si vše potřebné ještě předtím, než svůj film přihlásíte (screenery, propagační materiály, životopis, atd.)
b. Komunikujte pohotově a zřetelně

6. Obhajte si hodnotu svého uměleckého díla a žádejte finanční odměnu

a. Je důležité, abyste znali hodnotu svého díla
b. Umělecké dílo není zdarma
c. Viz kanadský Independent Media Arts Alliance fee schedule

<b><i>Operation Castle</i></b>režie Filip Gabriel Pudlo. Foto: Filip Gabriel Pudlo

3. Jak dostat experimentální film do galerie?

Členové této pracovní skupiny:

Anna Horák Zemanová – kurátorka, produkce výstav, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Česká republika
Mira Keratová – kurátorka, Stredoslovenská galéria, Galéria mesta Bratislava, Slovensko
Sophie Cavoulacos – pomocná kurátorka, MoMA, USA
Zsófia Kókai – asistentka kurátora, Muzeum výtvarného umění v Budapešti, Maďarsko
Filip Pudlo – umělec

Tyto rady tvůrcům fungují na celém světě. Nezáleží, jestli se jedná o soukromou, státní nebo nekonvenční galerii. Milí tvůrci, uschovejte si je a znovu si je pročtěte pokaždé, než budete nějakou galerii kontaktovat.

 1. Začněte v malém, začněte ve svém vlastním okolí – hledejte prostory a organizace, které provozují umělci a které korespondují s vašimi představami, záměry a stylem práce; klíčem je prostředí a to, jak do něj zapadnete; z toho následně vyústí publikum i dialog
 2. Hledejte a rozvíjejte dlouhodobé vztahy – buďte aktivní a vyčleňte si dostatek času (na zasílání aktuálních informací o svém projektu a hledání důležitých kurátorů a kontaktů); pište osobně, ale buďte také trpěliví a mějte realistická očekávání – toto je pouze jedna z možností, jak si udržet kontakty; choďte na výstavy; veďte pokud možno neformální rozhovory; nabídněte svou pomoc jako dobrovolník
 3. Hledejte otevřené výzvy a příležitosti k přihlášení – dělejte to však cíleně – hlaste se tam, kam se váš film bude hodit (i tematicky) – je to polovina úspěchu
 4. Dělejte si průzkum – zkoumejte historii média a umělců, kteří pro vás mohou být inspirací nebo vás mohou správně nasměrovat; prozkoumávejte však také obor celkově a také způsoby, jak je možné uspořit náklady. Je mnoho možností financování z různých zdrojů – granty, stipendia, studijní pobyty. Získejte co nejvíce informací, abyste mohli co nejlépe reprezentovat sebe i svůj film
 5. Investujte čas do svých materiálů, mějte fotografie ve vysokém rozlišení a kvalitní promítací kopie; vytvořte si své webové stránky nebo profil na sociálních médiích (pokud vám tento způsob prezentace vyhovuje); naučte se mluvit a psát o svém díle – stručným, osobním a informativním způsobem je to nejlepší
 6. Pokuste se splnit technické požadavky a buďte připraveni se přizpůsobit prostoru i kontextu; buďte připraveni diskutovat o rozpočtu a honoráři hned na začátku – zajistí vám to bezproblémové pracovní vztahy.

---

Z angličtiny přeložila Petra Ocelková.