DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Jak hledat odpovědi pomocí různých druhů umění?

video

Jak hledat odpovědi pomocí různých druhů umění?

2. 5. 2016 / AUTOR: Deborah Stratman

Deborah Stratman o své tvůrčí metodě


Umělkyně a filmařka žijící v Chicagu byla dalším z porotců sekce Mezi moři na 18. MFDF Ji.hlava 2014, která divákům představila principy své tvorby v rámci masterclass. Ve svých dílech se zaměřuje především na krajiny a systémy. Spíše než příběhy přinášejí její filmy řadu otázek – a prostřednictvím své někdy dvojznačné povahy umožňují komplikovaný výklad nastolených témat. Využívá různá média, včetně sochařství, fotografie, kresby a audio záznamů. Vystavuje po celém světě včetně výstavních projektů a prostor, jako jsou Whitney Biennial, MoMA NY atd. Získala Fulbrightovo a Guggenheimovo stipendium a rovněž ocenění Creative Capital. V současnosti vyučuje na Illinoiské státní univerzitě v Chicagu.