DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Inspirace pro tvorbu i pro činyDiskuze Inspiračního fóra 2018. Foto Stefan Berec

Rozhovor

Inspirace pro tvorbu i pro činy

14. 10. 2019 / AUTOR: Kamila Boháčková

Diskuzní platforma Inspirační fórum vznikla jako doprovodná akce na MFDF Ji.hlava v roce 2010. Od té doby se snaží organizátoři festivalu prostřednictvím pozvaných osobností z různých oblastí lidského poznání inspirovat diváky k diskuzi a přemýšlení a dokumentaristy k pestřejší volbě témat, o čem a proč filmy natáčet. Šestici hlavních bloků letošního ročníku IF i ty nejinspirativnější osobnosti představuje hlavní dramaturgyně projektu Tereza Swadoschová.

Růst a rozšiřování doprovodných programů je dnes častým festivalovým trendem. Proč v rámci MFDF Ji.hlava vzniklo Inspirační fórum?

Myšlenka Inspiračního fóra vznikla před devíti lety a tehdy proběhl i první ročník. Při sledování dokumentárních filmů jsme si totiž začali čím dál více všímat toho, že se opakují jejich témata a v trochu uzavřeném tuzemském prostředí se nedostatečně rozevírá vějíř originálních tematických voleb, o čem a proč vlastně filmy natáčet. Proto Marek Hovorka založil Inspirační fórum jako platformu, kde se tvůrci i diváci mohou intenzivněji setkat s podstatnými osobnostmi mimo filmovou branži, a k jejímu rozvíjení přizval dokumentaristu Filipa Remundu. V diskuzích s mysliteli a myslitelkami, vědci a vědkyněmi, reformátory a reformátorkami či umělci a umělkyněmi mohou filmaři hledat nová témata pro dokumentární filmy a inspirovat se pro vlastní tvorbu.

Inspirační fórum se postupně značně rozšířilo a dnes nabízí celodenní tematické diskuzní bloky s desítkami hostů. Přestalo divákům stačit dívat se na filmy a raději mluví?

Naopak, film je tím prvotním stimulem. Mnoho let jsme vnímali obrovský zájem jihlavského publika o diskuzi, která vždy začíná po skončení filmu v sále. Pak ale pokračuje dál na nejrůznějších místech v postupně se drolících skupinách, s patrným vášnivým zájmem o společenská témata, hladem po dialogu a často frustrací z toho, že se o tom nedá bavit s jinými lidmi mimo vlastní přátelskou bublinu. Chtěli jsme divákům dát prostor, kde by se o podstatných otázkách dneška i budoucnosti mohli bavit v širším plénu a s lidmi, kteří zásadní témata dlouhodobě promýšlejí nebo aktivně ovlivňují. Diváky i tvůrce festivalové filmy pro takové diskuze nabíjejí a zaznamenáváme i rostoucí zájem samotných obyvatel Jihlavy a regionu Vysočina. Na Inspiračním fóru vystupují osobnosti z celého světa, ale dnes už také inspirativní lidé z Jihlavy a Vysočiny. Snažíme se propojovat lokální s globálním.

Jakým způsobem volíte témata jednotlivých bloků? Vycházíte z témat promítaných filmů, jdete na ruku poptávce diváků, anebo se řídíte tím, co je zrovna módní v médiích?

MFDF Ji.hlava je místem, kde se protínají témata promítaných filmů, tvůrci a diváci se svými názory a samozřejmě společenská debata, která rezonuje v médiích. Dramaturgie Inspiračního fóra ale není jednoduchou výslednicí toho všeho. Hlavních témat má Inspirační fórum šest, každý festivalový den má jeden tematický blok. Proto musíme volit pečlivě. Při jejich dlouhodobém koncipování se snažíme nikoli o prvoplánovou aktuálnost a atraktivitu, ale o pojetí, které míří k jádru. Tím je to, co si v dané problematice počít do budoucna a jaké to může mít scénáře. Vezměme si jako příklad letošní sekci Klimageddon. Nemusíme se tolik bavit o tom, jestli klimatická krize je, nebo není a jak se projevuje. Toho je v médiích plno po celý rok. Nás zajímá to hlavní – jak přesvědčit politiky k jednání a jaké strategie mohou být účinné. Míříme k jednání. Nestačí nám o něčem diskutovat, ale chceme, aby diskuze přinášela inspiraci k jednání a vědomí vlastní účinnosti každého jednotlivce, který nežije pouze přítomností nebo minulostí. O totéž se snažíme i my sami na celém festivalu. Letos je hlavním festivalovým tématem ekologie a my hledáme cesty a řešení, jak festivalovým provozem zatížit planetu co nejméně.
 

Diskuze Inspiračního fóra 2018. Foto Stefan Berec

Jakou šestici témat letos Inspirační fórum nabízí? Dá se čekat něco překvapivého?

O překvapivost se snažíme v samotném uchopení témat tak, aby bylo relevantní pro každého účastníka, který se zajímá o dění kolem sebe. V sekci Bůh & Co. se budeme věnovat tomu, zda a jak může být zejména dominantní katolická církev jako instituce ve zrychleném a digitalizovaném světě důležitá pro společenskou soudržnost, co může dělat pro to, aby lidi nejrůznějších skupin dokázala spojovat a byla schopna zaujímat podstatné postoje k tomu, co se ve společnosti děje. V bloku Proměny ženy se budou hosté a zejména ženy ze všech koutů světa a různých společenských postavení zabývat tím, jak proměňovat své prostředí směrem k rovnosti. Sekce Re: demokracie si klade za cíl zkoumat možnosti reforem různých forem demokracie tak, aby mohly být co nejvíc založené na skutečném mocenském podílu občanů a měly kapacitu řešit celospolečenské či celoplanetární problémy, jimž dnes čelíme. V sekci Klimageddon spolu budeme na pozadí klimatické krize hovořit o tom, jak získat vliv na veřejné věci prostřednictvím politiky a politiků. Také se budeme zabývat fenomény, které v nás vyvolávají strach, jako jsou konflikty, terorismus, fake news, migrace, války. Zajímá nás, jak se tímto strachem nenechat ochromit a jak občansky jednat. Sekci jsme nazvali prostě Jak se nebát. V bloku Made In China bude poslední festivalový den řeč o tom, jak se stavět k současné Číně, čemu se od ní můžeme naučit a na co bychom si měli naopak dát pozor.

Každý den se budou konat k danému tématu diskuze s pozvanými hosty. Kolik jich celkem bude a mohla byste jmenovat ty z vašeho pohledu nejvýznamnější?

Na letošní Inspirační fórum přijede více než sto hostů. Je těžké jmenovat jen pár z nich, všichni nesou důležitá poselství. Z těch zahraničních v bloku Proměny ženy vystoupí například dagestánská spisovatelka Alisa Ganieva, která svoji prvotinu Salaam, Dalgat! musela napsat pod mužským pseudonymem, aby unikla škatulce „psaní pro ženy“. Na téma Proměny ženy budou debatovat třeba Fawzia Koofi, bojovnice za ženská práva a kandidátka na post afghánské prezidentky, nebo slovenská herečka, diplomatka a rovněž někdejší kandidátka na prezidentský úřad Magda Vášáryová. O klimatické krizi a o tom, jak s ní naložit jako s výzvou, bude diskutovat přední americký environmentalista Bill McKibben, jehož kniha Konec přírody z roku 1989 je považována za první populárně-naučnou publikaci o klimatické změně a byla přeložena do čtyřiadvaceti jazyků. Založil 350.org, globální ekologické grassrootové hnutí, které uspořádalo přes dvacet tisíc protestních akcí. V sekci Re: demokracie vystoupí Sophie Howe, která už tři roky úřaduje jako tzv. komisařka budoucích generací ve Walesu. Pečuje o zájmy příštích pokolení, posuzuje vládní projekty z dlouhodobé perspektivy a intervenuje v případech, kdy by krátkodobý užitek mohl přinést dlouhodobé ztráty. Tématem Jak se nebát se bude zabývat třeba britský futurolog Jonathan Ledgard, autor konceptu nákladních dronů a dronových letišť pro Afriku, nebo bývalý sympatizant německé ultrapravice Christian Weissgerber i Američan mexického původu, spisovatel a bývalý člen pohraniční stráže Francisco Cantú, jehož kniha The Line Becomes a River (Hranice se stává řekou), ve které čerpá z vlastní zkušenosti na hranici dvou světů, se stala bestsellerem. Nebudou chybět ani desítky mluvčích z České republiky.
 

Tereza Swadoschová. Foto archiv autorky

Každý festivalový den se také představí jedna osobnost, která nechá diváky nahlédnout do svého vnitřního světa. Co to má znamenat?

V tematických blocích se snažíme o pestrost diskuzních formátů. Hledáme nová pojetí a nové způsoby, jak myšlenky formulovat, objevovat a sdílet s druhými. Vnitřní svět je náš výjimečně monologický formát, ve kterém hosté z řad umělců představí na deseti momentech ze svého života, co je zásadně inspirovalo v jejich tvorbě a životě. Může jít o setkání, situace, momenty, texty, lidi, umělecká díla, cokoli. Je to relativně intimní forma vyprávění a odhalování vlastního nitra. Zamyslet se a vybrat deset příkladů, které byly nejinspirativnější, dá každému hostu zabrat a nutí to k důkladnému přemýšlení o sobě samém. Hosty samotné tento formát někdy zpočátku překvapí, pak se pro něj ale nadchnou. Letos budou o sobě a své inspiraci vyprávět herečka a moderátorka Tereza Dočkalová, bulharská básnířka Kapka Kassabová, spisovatel a novinář Aleš Palán, tibetský láma žijící v Praze Sonam Tsering a básník Ivo Hucl.