DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Gyumri – o životě po katastrofě

Glosa

Gyumri – o životě po katastrofě

15. 12. 2008

Z iniciativy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava vstoupí na začátku prosince do české distribuce nový dokumentární film Jany Ševčíkové Gyumri. Uznávaná režisérka (Starověrci, Svěcení jara) natáčela svůj dokument o životě po katastrofě v průběhu tří let.

Arménským městem Gyumri otřáslo 7. prosince 1988 ničivé zemětřesení, jež si dle ofi ciálních údajů vyžádalo na 25 tisíc obětí, přičemž neofi ciální dohady hovořily až o 70 tisících. Více než třetina mrtvých byly děti. Mnoho truchlících rodičů reagovalo na bolestnou ztrátu tím, že začali dávat nově narozeným dětem jména po zemřelých sourozencích. U řady z nich tento fakt vedl k problémům s identifi kací a dodnes mnozí věří, že duše bratra nebo sestry žije s nimi či přímo v nich… Snímek nabízí prostřednictvím přímých výpovědí rodičů i dětí nejen refl exi tohoto zvláštního stavu uvnitř jednotlivých rodin, ale v přeneseném slova smyslu i povahu celého arménského národa, s jeho zvláštní směsicí národní hrdosti a jakési vrozené melancholie.

Snímek se domácímu publiku představil poprvé v soutěži Česká radost letošního MFDF Jihlava a následně se prohnal i dalšími českými městy v ofi ciálních festivalových ozvěnách. Má za sebou i první festivalové krůčky v zahraničí: vzápětí po Jihlavě, na konci října se představil divákům na lipském festivalu DokLeipzig, těsně před ní zase publiku Mezinárodního filmového festivalu v Římě, odkud si režisérka přivezla i cenu CULT – Cinema Della Realta udělovanou porotou sekce L‘Altro Cinema.

Slavnostní premiéra: 5. prosince 2008 v kině Oko.