DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Festivalová minuta

video

Festivalová minuta

28. 10. 2016

den čtvrtý, Game Zone

Učení se je najednou cool. V Game zone náměstí je pořád plno, návštěvníci jsou, dle pozorování v různých částech dne a večera, mezi cca 7 a 50 lety. Zájem je i o ty vyloženě vzdělávací hry, které buď učí konkrétní fakta, jako například Československo 38-89 z novodobé historie, anebo trénují způsoby přemýšlení příznačné pro určité obory, třeba jako legedární arkáda Radix Endeavour, která rozvíjí vědomosti například z algebry, matematické pravděpodobnosti a statistiky, anebo třeba v anatomii, genetice a evoluční biologii.
 

Jeden z návštěvníků (věk 36) zašel mezi filmy na hodinku do Game Zone, začal hrát simulaci válečné situace This War of Mine, kde hraje z pohledu běžného obyvatele města, který usiluje o mír, ale především o přežití svoje a svých blízkých. „K té hře se musím vrátit a hrát ji dál, úplně mně vtáhla,“ říkal návštěvník a popisoval, jak propracované postavy a hluboká morální dilemata nutí hráče neustále přemýšlet ve velice autentických otázkách a činit rozhodnutí s komplexními důsledky, přičemž se vše odehrává v prostředí, jehož reálie jsou nemírně realistické.