DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Člověk erotický

Tematická příloha

Člověk erotický

4. 3. 2013 / AUTOR: Jørgen Leth

Další film Jørgena Letha má předběžný název Člověk erotický. Na Haiti se již pár scén natočilo. Bude to celovečerní osobní dokument o technikách a tradicích svádění v různých kulturách.

Bude to osobní dokument v délce celovečerního filmu o erotismu. Kde erotismus začíná? Kde můžeme vidět jeho projevy? Výchozím bodem je moje zvědavost. Nevím nic, ale chci vědět vše. Chci prozkoumat to základní: Jak funguje lidská bytost? Film se bude točit v různých kulturních prostředích. Vybral jsem nějaká místa, kde by mohl být erotismus velmi dobře patrný. Budeme studovat smyslový význam tance a zabývat se erotickými zónami těla. Také ukážeme hru lásky tak, že probudí naše sklony k voyeurismu, současně však vše esteticky obohatí.

Točit budeme na film, dílo bude určeno pro mezinárodní filmovou distribuci i pro televizi a video. Jørgen Leth o tomto projektu píše: „Tento film bude téma zkoumat. Budeme pátrat po svádění jakožto hybné síle v mnohých částech světa. (…) Kde začíná erotická přitažlivost? Co od ní lidská bytost chce? Jak k ní vůbec dojde? Kde ji můžeme vidět, kde můžeme nashromáždit její vzorky?“ Filmový projekt vychází z některých Lethových esejů o erotickém životě. Volí úhel pohledu antropologa, přítomen je však též pro jeho tvorbu typický rys filmového básnictví: „Bude to pohled člověka. Nebude se jednat o pohled vyrovnaný, „neutrální“. Námět se nesporně objevuje v každém postřehu, v každém obrazu. Myšlenky zúčastněných, motiv, skutečně každý nádech a výdech, každý úder srdce se stane součástí bytí tohoto filmu.“

„Tanec je svádění. Tanec je erotický. Populární haitský zpěvák Michel Marteley vybízí tanečníky, aby se pořádně objali. Vzpřímené, nehybné objetí je jedním z nejkrásnějších projevů lásky, tak krásně zřejmým, chcete-li exhibicionistickým. To platí pro meringu v Dominikánské republice, sambu v Brazílii, salsu na Kubě, tango v Argentině, jazz v Senegalu. Tanec bude v tomto filmu důležitý.“

Leth odmítá spojitost svého projektu s pornografickými filmy. „Samozřejmě se nám tu vyplní pár našich tajných voyeurských snů. Uvidíme lidi v intimních situacích. Vše však spočívá v estetické strategii: jak to natočit. Jak to dostat do obrazové a textové zkratky, která by se podobala encyklopedii, byla tedy informativní i zdrženlivá.“

Ve filmu bude zřetelné záměrné vyvažování střízlivého popisu a erotické vášně, která bude hnací silou filmu. Antropologický úhel pohledu sdělí, že v některých kulturách jsou viditelné znaky (sociální status, prsten, těhotenství, svatba) přirozenou a nezbytnou součástí přístupu k lásce.

„Jak může být mladá žena tak dobrou milenkou a současně tak tvrdou podnikatelkou ve stejný okamžik a na stejném místě: v posteli? Součástí sexuálního aktu je vždy obchod. Žena chce vědět, co z toho bude mít. Je pro ni důležité, aby z toho měla užitek. Na Haiti je to možná patrnější než jinde. Pro svůj film potřebuji tento rys — ukázat, co lidi žene. A toto je též velmi stimulující prvek v oblasti sexuální směny.“

(Jørgen Leth)

Film se bude točit v různých částech světa. Leth se svým štábem procestuje Laos, Japonsko, Papuu Novou Guineu, Brazílii, Kolumbii, Island, Spojené státy americké, Dominikánskou republiku a Senegal. Natáčení začalo roku 2000 týdenním natáčením na Haiti. Leth a jeho producentka Marienne Christensenová v říjnu roku 2001 odjeli do Senegalu. V Senegalu Leth studoval poetický svět senegalských žen a jejich slavné tradiční techniky svádění. Chce, aby jeho film ukázal estetiku a krásu žen této země. Člověk erotický vzniká v produkci Nordisk Film Productions A/S, finančně jej zabezpečuje Dánský filmový institut.


The Erotic Man (Det erotiske menneske), režie Jørgen Leth, Dánsko 2010, 90 min.

Text byl publikován ve sborníku Do č. 2, 2004.