DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Leila Basma

Leila Basma

Leila Basma je libanonská režisérka a fotografka, která žije v Praze a Bejrútu. Studuje režii na FAMU International. Její krátký dokument Projekt Adam Basma byl nominovaný na tzv. studentského Oscara. Basma byla v letech 2020/2021 účastnicí projektu Média a dokument 2.0, který pořádá MFDF Ji.hlava ve spolupráci s dok.revue a Modern Times Review.

Příspěvky autora (5)