DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Prozatímní báseň mé současnosti (Temporary Poem Of My Time)

Báseň

Prozatímní báseň mé současnosti (Temporary Poem Of My Time)

23. 10. 2013 / AUTOR: Jehuda Amichai

Hebrejsky a arabsky píše se od východu k západu,

latinkou se píše od západu k východu.

Jazyky jsou jako kočky:

Nesmíte je hladit proti srsti.

Mraky přichází od moře, horký vítr vane z pouště

Stromy se ohýbají ve větru

A kameny létají ze všech čtyř světových stran

Do všech čtyř stran. Házejí kamením

Házejí touto zemí, jedni na ty druhé

Ta zem však vždy padne zpět k zemi

Házejí zemí, chtějí se jí zbavit.

Je to kamení, je to prsť, ale nemůžeš se toho zbavit

Házejí kamením, házejí po mně kamením

Roku 1936, 1938, 1948, 1988

Semité házejí po Semitech a antisemité po antisemitech

Lidé zlí házejí a házejí spravedliví

Hříšníci házejí a házejí pokušitelé

Geologové házejí a házejí teologové

Archeologové házejí a házejí arcilumpové

Ledviny hází kameny a žlučníky hází

Kameny náhrobní, kameny v náramcích a kamenná srdce

Kameny ve tvaru křičících úst

A kameny, které ti padnou na nos

jako brýle

Minulost hází kameny po budoucnosti

a všechny padnou na přítomnost

Kameny ronící slzy a řehotavý štěrk

I Bůh házel v Bibli kamením 

I Urim a Tumim byly hozeny

a zaklínily se do náprsníku spravedlnosti

A Herodes hodil kamenem a vznikl tak Chrám.


Ach, poezie zkamenělého smutku 

Ach, verše tesané do skály 

Ach, báseň vymrštěného kamene.

Je v této zemi kámen, jímž nikdo nikdy nehodil?

A nebylo jím stavěno a nebyl nadzdvihnut

A nebyl obnažen a nebyl objeven

A nebyl vykřičen se zdi a nebyl odhozen stavitelem

A nebyl jím zakryt rov a neležel pod těly milenců

A nebyl vložen do základů?


Prosím, už žádné házení kamením

Vždyť přesouváte zemi

Svatou celičkou zemi

Přesouváte ji do moře

A moře ji nechce

Moře říká, do mne ne.


Házejte, prosím, jen kaménky

Házejte zkamenělými šneky, házejte štěrkem

Spravedlností či nespravedlností z kamenolomu v Migdal Tsedeku

Házejte drolivým kamením, házejte rodnou hroudou

Házejte pískovcem, házejte jílem

Házejte pískem z pobřeží

Házejte prachem pouště, házejte rzí

Házejte hlínou, házejte větrem

Házejte vzduchem, házejte ničím

Dokud vaše ruce nebudou mít dost

A válka nebude mít dost

A dokonce mír toho nebude mít dost a nastane.Báseň Jehudy Amichaie, jež byla přednesena před dvaceti lety, v době podepsání první mírové dohody mezi Izraelem a Palestinou, je symbolicky použita ve filmu izraelského tvůrce Guliho Silbersteina Systémová chyba (2013; MFDF Jihlava, Fascinace).
 

Přeložila Zuzana Turková