DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Burkina Faso

Báseň

Burkina Faso

6. 2. 2013 / AUTOR: Trinh T. Minh-ha
Úryvek ze scénáře k filmu "Naked Spaces – Living is Round" (1985) vietnamské dokumentaristky Trin Min Ha

(Biriforové)
Domy s vyřezávanou hlavou prý patří lovcům.

Nadpřirozeno, pojem hojně užívaný ve vědeckém prostředí, je vlastně nevědecký výmysl Západu, jak poznamenal jeden moudrý Afričan (Boubou Hama).

Diagnostická moc jazyka orientovaného na fakta.

Nebe je
kalabaš
Nádoba na vodu
je děloha ženy

Když z prudkého slunečního jasu
vkročíme do temné místnosti,
nastává okamžik slepoty,
dokud oči nepřivyknou tmě.


Světlo dělá z noci den
Blízké je dál, daleké blíž

Proč je jen taková tma?
A všechno je průzračné
a zamlžené zároveň.
Neredukovatelně komplexní
ve své jednoduchosti.


(Překlad Tereza Chocholová.)

Trinh Minh Ha, dokumentaristka, spisovatelka a skladatelka původem z Vietnamu, žije a tvoří v USA. V rámci akademické práce se věnuje kulturněpolickým a postkolonialistickým teoriím a roli žen ve společnosti. Její etnografické filmové eseje výrazně proměnily tento žánr a jsou ceněny v celosvětovém kontextu.