DOK.REVUE

Jediný český časopis o dokumentu

Česká televize v číslech

Sport

Česká televize v číslech

7. 4. 2015 / AUTOR: Tomáš Stejskal
Kolik se vyrobí v České televizi ročně dokumentárních pořadů? Jak se dělí a kolik to stojí?

Česká televize je bezpochyby nejdůležitější producent dokumentární tvorby u nás. Přinejmenším co do kvantity produkce. Co to tedy znamená v řeči čísel?

Pro obecnou představu: Celkové náklady České televize loni dosáhly výše 6956 milionů – tedy bezmála 7 miliard korun. Z toho představují výdaje na výrobu pořadů 2253 milionů. Do výroby dokumentární tvorby investovala 91 milionů. Pro srovnání: do dramatické tvorby putovalo 493 milionů, do zpravodajství 332 milionů a do publicistiky 217 milionů korun.

V roce 2013 Česká televize vyrobila 253 a v minulém roce 259 dokumentárních pořadů. V tomto čísle jsou zahrnuty solitérní dokumenty, distribuční tituly, které jdou do kin, dále dokumentární cykly a také tzv. docusoapy. V zahraničí etablovaný koncept v posledních letech proniká stále více i k nám – jedná se o žánr, v němž se dokumentární film spojuje s postupy seriálového vyprávění. Tento divácky atraktivní formát se často dotýká důležitých témat, např. série Když v tom jedou ženy Theodory Remundové pojednávala o ženských závislostech, Třída 8. A. se věnovala problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.

Ale zpět k řeči čísel. Když tedy spočteme jednotlivé díly všech dokumentárních pořadů a cyklů, vzniklo v předminulém roce celkem 1040 dílů a v roce minulém 1004 dílů. Podívejme se teď trochu blíže na rozložení sil na dokumentárním hřišti. V roce 2013 mělo v kinech premiéru 12 distribučních dokumentárních titulů, v roce 2014 jich bylo 19, v roce 2015 se předpokládá 22 premiér distribučních dokumentárních filmů. Oproti roku 2013 tedy vznikne s podporou ČT letos o 60% více dokumentárních snímků, které uvidíme v kinech. Jedná se vesměs o koprodukční tituly, jedinou výjimkou byl v uplynulých dvou letech film Martina Duška K oblakům vzhlížíme, který vzniknul ve výhradní produkci ČT. Distribuční dokumenty tak tvořily předloni 4,6% a vloni 6,6 % z celkového počtu dokumentárních titulů ČT.

A jak je to s produkcí určenou primárně pro televizní obrazovky? Obecně vzato vzniká čistě co do množství zhruba 80% titulů ve výhradní produkci ČT, zbytek tvoří koprodukce. Ze všech dokumentárních formátů hrají jednoznačnou přesilovku dokumentární cykly. V roce 2013 tvořily 80% a v roce 2014 77,7%  z celkové dokumentární produkce. Solitérní dokumenty – tedy oblast, kde je potenciálně asi nejvíce prostoru pro autorská díla – tvoří o něco více než desetinu produkce: 11,4% v roce 2013 a 12,3% v roce 2014. Docusoapy jsou alespoň prozatím v defenzívě: předloni tvořily 3,9% a loni 3,5% dokumentární tvorby.

Tolik tedy alespoň pár čísel z televizního archivu. Nelze si z nich jistě udělat celkový obrázek o dokumentární tvorbě na veřejnoprávní obrazovce, ale něco málo snad napoví. Další kolo zase někdy příště.