Nový film & Nová kniha

NOVÝ FILM: Central Bus Station
Tomáš Elšík o svém filmu Central Bus Station.

NOVÝ FILM: Dobré zprávy
Ondřej Šálek o svém novém filmu s pracovním názvem Dobré zprávy.

4.18DOK.REVUE
15. 10. 2018

rozhovor

Vaše natáčení není v zájmu státu!

Rozhovor s politologem a historikem Jacquesem Rupnikem o Jiné Evropě, emgiraci a období komunismu ve východoevropských zemích.

nový film

Natáčení ve skrytém městě

Tomáš Elšík o svém filmu Central Bus Station.

úvodník

dok.revue 4.18


téma

Koho potkáte na 22. MFDF Ji.hlava? 

video dok.revue

Inspirační fórum : Katarzyna Surmiak-Domańska

poznámky

Inspirační fórum: debaty, diskuze, rozhovory

sport

Haló, tady Beuys!


tematická příloha Filmový festival AFO 2018

Již 53. přehlídku Academia Film Olomouc slavnostně zahájila projekce mimořádného dokumentu Planeta oceánů

Smrt na kutnohorské pláži

Film o nálezu prvního českého dinosaura


Leeson: Nechtěl jsem diváky s pocitem bezmoci

Rozhovor s režisérem filmu Oceán z plastu Craigem Leesonem