Zlatá Palma pro Fahrenheita 9/11

Děkovná řeč Michaela Moorea při přebírání Zlaté palmy za film Fahrenheit 9/11 na 57. MFF v Cannes v roce 2004

“Nemohu začít jinak než vyjádřením mé vděčnosti porotě, Festivalu, Gillesu Jacobovi, Thierry Frémauxovi, Bobovi a Harveymu z Miramaxu a celému štábu, který na filmu pracoval.

(...)

Nemohu se zbavit podezření, že vaší velkou zásluhou a přičiněním všech je to, že na tomto festivalu bude zajištěno, aby se Američané na tento film podívali. Nemohu vám za to dostatečně poděkovat. Obrátili jste světlo pozornosti na problém, který mnoho lidí chtělo jednoduše zavřít do skříně a pokračovat dál. Ale lidé si žádají pravdu. Jednou jeden významný republikánský prezident prohlásil, že pokud lidem poskytnete pravdu, budou republikáni a Američané zachrá­něni.

(...)

Věnuji tuto Zlatou palmu mojí dceři a všem americkým dětem. Zároveň ji odkazuji Iráčanům a všem lidem na světě, kteří trpí našimi výpady.”


Text byl publikován ve sborníku DO č. 2, 2004.