O dok.revue

Portál dokrevue.cz se věnuje teorii a kritice dokumentárního filmu.  Zaměřuje se především na českou a slovenskou kinematografii, dává ovšem prostor i podstatným pohybům na světové scéně. Při pohledu na dokumentární tvorbu volí jako základní estetickou perspektivu, zároveň však zasazuje díla do společenského a historického kontextu.

Dok.revue je určena širší veřejnosti se zájmem o kulturní dění. Její součástí jsou rozhovory, recenzestudie a příležitostně také úvahy a komentáře, týkající se podmínek rozvoje českého dokumentu, které jsou neodmyslitelně spojeny s aktuální společenskou situací. Tradiční rubrikou již od vzniku dok.revue je báseň. Dlouhodobým cílem dok.revue je rovněž rozvíjení teoretické reflexe dokumentární tvorby. Sekce do.teorie a do.slovník jsou postupně naplňovány původními články i důležitými převzatými texty v českém překladu.

Výběr z dok.revue vychází také v tištěné podobě jako příloha týdeníku Respekt. Internetová podoba dok.revue se objevuje v české i anglické verzi. Originální koláže vytváří pro každé číslo Michaela Kukovičová. Grafickou podobu tištěné dok.revue zpracovává Jan Havel.
 

→ stáhněte si logo dok.revue v pdf | png

Historie

Rozvíjení myšlení o dokumentárním filmu se systematicky věnuje realizátor projektu Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Festival od roku 2003 vydal šest čísel sborníku textů o dokumentu s názvem DO a od roku 2005 dodnes vydává dok.revue. Jedním z cílů portálu dok.revue je tedy i zpřístupnění rozsáhlého archivu teoretických, historických a kritických textů věnovaných dokumentárnímu filmu, které byly dříve vydány tiskem v malých nákladech a jež jsou nyní rozebrány.

Dokrevue.cz navazuje na tradici reflexe dokumentárního filmu v tištěné příloze dok.revue, jež v letech 2005 - 2007 vycházela v Literárních novinách a od roku 2008 dodnes v časopise Respekt. Každé číslo přináší rozhovor, esej nebo teoretický či tematický text a situační recenzi, která svede k živé polemice nad daným filmem či tématem osobnosti z různých oborů či dokonce protagonisty filmu. Již od vzniku dok.revue se v ní objevuje pravidelný sloupek Sport, který v krátkých zprávách čo v komentáři glosuje aktuální dění. Klíčovou rubrikou je rozhovor, v němž se představují nejen režiséři a další tvůrci, ale i lidé reprezentující instituce spjaté s dokumentárním filmem.

O design pečuje grafik Jan Havel. Ročník 2008 dok.revue doprovázel svými ilustracemi Vladimír 518, od roku 2009 je ilustrátorkou Michaela Kukovičová, jejíž ironické koláže každé číslo uvádějí.

Do roku 2007 vycházela dok.revue jako měsíčník v Literárních novinách. Na čtyřech novinových stranách dávala prostor esejím, tematickým textům, recenzím. Redakční kruh tvořili Marek Hovorka, Petr Kubica, Andrea Slováková za jihlavský festival a Vít Janeček za Literární noviny. Mezi autory z různých oblastí vědy a společensko-kulturního života byli například Václav Bělohradský, Miroslav Petříček, Vladimír Kokolia nebo Petr Szczepanik. Grafickou podobu dok.revue vtiskl Juraj Horváth a každé číslo doprovodil ilustrací – vizuálním komentářem k aktuální eseji.

Dok.revue je také název deníku, který doprovází festivalové dny. V prvních letech vycházel ve spolupráci s filmovým časopisem Cinepur a i nadále se na jeho přípravě podílejí studenti filmové vědy. Festivalová dok.revue vycházela dvanáct let v tištěné podobě s nezaměnitelnou tváří od výtvarníka Juraje Horvátha, od roku 2013 vychází online, plná rozhovorů, kritik a dalšího podzimního čtení.

Projekt dok.revue se uskutečňuje za podpory Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury ČR.