O dok.revue

Portál dokrevue.cz se věnuje teorii a kritice dokumentárního filmu. Zaměřuje se především na českou a slovenskou kinematografii, dává ovšem prostor i podstatným pohybům na světové scéně. Při pohledu na dokumentární tvorbu volí jako základní estetickou perspektivu, zároveň však zasazuje díla do společenského a historického kontextu.

Dok.revue je určena širší veřejnosti se zájmem o kulturní dění. Její součástí jsou rozhovory, recenzestudie a příležitostně také úvahy a komentáře, týkající se podmínek rozvoje českého dokumentu, které jsou neodmyslitelně spojeny s aktuální společenskou situací. Tradiční rubrikou již od vzniku dok.revue je báseň. Dlouhodobým cílem dok.revue je rovněž rozvíjení teoretické reflexe dokumentární tvorby. Sekce do.teorie a do.slovník jsou postupně naplňovány původními články i důležitými převzatými texty v českém překladu.

Výběr z dok.revue vychází také v tištěné podobě jako příloha týdeníku Respekt. Internetová podoba dok.revue se objevuje v české i anglické verzi. Originální koláže vytváří pro každé tištěné číslo Michaela Kukovičová. Grafickou podobu tištěné dok.revue zpracovává Jan Havel.
 

→ stáhněte si logo dok.revue v pdf | png

Historie

Rozvíjení myšlení o dokumentárním filmu se systematicky věnuje realizátor projektu Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Festival od roku 2003 vydal šest čísel sborníku textů o dokumentu s názvem DO a od roku 2005 dodnes vydává dok.revue. Jedním z cílů portálu dok.revue je tedy i zpřístupnění rozsáhlého archivu teoretických, historických a kritických textů věnovaných dokumentárnímu filmu, které byly dříve vydány tiskem v malých nákladech a jež jsou nyní rozebrány.

Dokrevue.cz navazuje na tradici reflexe dokumentárního filmu v tištěné příloze dok.revue, jež v letech 2005 - 2007 vycházela v Literárních novinách a od roku 2008 dodnes v časopise Respekt. Každé číslo přináší rozhovor, esej nebo teoretický či tematický text a situační recenzi, která svede k živé polemice nad daným filmem či tématem osobnosti z různých oborů či dokonce protagonisty filmu. Již od vzniku dok.revue se v ní objevuje pravidelný sloupek Sport, který v krátkých zprávách čo v komentáři glosuje aktuální dění. Klíčovou rubrikou je rozhovor, v němž se představují nejen režiséři a další tvůrci, ale i lidé reprezentující instituce spjaté s dokumentárním filmem.

O design pečuje grafik Jan Havel. Ročník 2008 dok.revue doprovázel svými ilustracemi Vladimír 518, v letech 2009-2019 byla ilustrátorkou online vydání Michaela Kukovičová, jejíž ironické koláže každé číslo uváděly.

Do roku 2007 vycházela dok.revue jako měsíčník v Literárních novinách. Na čtyřech novinových stranách dávala prostor esejím, tematickým textům, recenzím. Redakční kruh tvořili Marek Hovorka, Petr Kubica, Andrea Slováková za jihlavský festival a Vít Janeček za Literární noviny. Mezi autory z různých oblastí vědy a společensko-kulturního života byli například Václav Bělohradský, Miroslav Petříček, Vladimír Kokolia nebo Petr Szczepanik. Grafickou podobu dok.revue vtiskl Juraj Horváth a každé číslo doprovodil ilustrací – vizuálním komentářem k aktuální eseji.

Dok.revue je také název deníku, který doprovází festivalové dny. V prvních letech vycházel ve spolupráci s filmovým časopisem Cinepur a i nadále se na jeho přípravě podílejí studenti filmové vědy. Festivalová dok.revue vycházela dvanáct let v tištěné podobě s nezaměnitelnou tváří od výtvarníka Juraje Horvátha, od roku 2013 vychází online, plná rozhovorů, kritik a dalšího podzimního čtení.

Projekt dok.revue se uskutečňuje za podpory Státního fondu kinematografie a Ministerstva kultury ČR.