Prozatímní báseň mé současnosti (Temporary Poem Of My Time)


Hebrejsky a arabsky píše se od východu k západu,

latinkou se píše od západu k východu.

Jazyky jsou jako kočky:

Nesmíte je hladit proti srsti.

Mraky přichází od moře, horký vítr vane z pouště

Stromy se ohýbají ve větru

A kameny létají ze všech čtyř světových stran

Do všech čtyř stran. Házejí kamením

Házejí touto zemí, jedni na ty druhé

Ta zem však vždy padne zpět k zemi

Házejí zemí, chtějí se jí zbavit.

Je to kamení, je to prsť, ale nemůžeš se toho zbavit

Házejí kamením, házejí po mně kamením

Roku 1936, 1938, 1948, 1988

Semité házejí po Semitech a antisemité po antisemitech

Lidé zlí házejí a házejí spravedliví

Hříšníci házejí a házejí pokušitelé

Geologové házejí a házejí teologové

Archeologové házejí a házejí arcilumpové

Ledviny hází kameny a žlučníky hází

Kameny náhrobní, kameny v náramcích a kamenná srdce

Kameny ve tvaru křičících úst

A kameny, které ti padnou na nos

jako brýle

Minulost hází kameny po budoucnosti

a všechny padnou na přítomnost

Kameny ronící slzy a řehotavý štěrk

I Bůh házel v Bibli kamením 

I Urim a Tumim byly hozeny

a zaklínily se do náprsníku spravedlnosti

A Herodes hodil kamenem a vznikl tak Chrám.


Ach, poezie zkamenělého smutku 

Ach, verše tesané do skály 

Ach, báseň vymrštěného kamene.

Je v této zemi kámen, jímž nikdo nikdy nehodil?

A nebylo jím stavěno a nebyl nadzdvihnut

A nebyl obnažen a nebyl objeven

A nebyl vykřičen se zdi a nebyl odhozen stavitelem

A nebyl jím zakryt rov a neležel pod těly milenců

A nebyl vložen do základů?


Prosím, už žádné házení kamením

Vždyť přesouváte zemi

Svatou celičkou zemi

Přesouváte ji do moře

A moře ji nechce

Moře říká, do mne ne.


Házejte, prosím, jen kaménky

Házejte zkamenělými šneky, házejte štěrkem

Spravedlností či nespravedlností z kamenolomu v Migdal Tsedeku

Házejte drolivým kamením, házejte rodnou hroudou

Házejte pískovcem, házejte jílem

Házejte pískem z pobřeží

Házejte prachem pouště, házejte rzí

Házejte hlínou, házejte větrem

Házejte vzduchem, házejte ničím

Dokud vaše ruce nebudou mít dost

A válka nebude mít dost

A dokonce mír toho nebude mít dost a nastane.Báseň Jehudy Amichaie, jež byla přednesena před dvaceti lety, v době podepsání první mírové dohody mezi Izraelem a Palestinou, je symbolicky použita ve filmu izraelského tvůrce Guliho Silbersteina Systémová chyba (2013; MFDF Jihlava, Fascinace).
 

Přeložila Zuzana Turková 
f1.13DOK.REVUE
23. 10. 2013


z aktuálního čísla:

Nový filmRoad movie s Kovym po českém školstvíIvo Bystřičan s youtuberem Kovym natáčí dokumentární road movie o výuce-nevýuce moderních dějin v našich školách, které se podle režiséra od dob jeho dětství příliš nezměnily. U studentů napříč republikou se tvůrci postupně dobírají toho, že jim výuka moderních dějin strašně chybí. Jaká by měla být? Film chce vyjevit kořeny problému a najít, co s tím.Ivo BystřičanSportHledání pravdy v sobě a v druhýchCristi Puiu je jedním z předních představitelů rumunské nové vlny. Mezi jeho největší úspěchy patří film Smrt pana Lazaresca, jenž na sebe upoutal v roce 2005 pozornost na festivalu v Cannes, odkud si odnesl cenu Un Certain Regard, a snímek Sieranevada z roku 2016, jenž bojoval v hlavní canneské soutěži. Na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě byl porotcem soutěže Opus Bonum a na své masterclass se podělil o svůj tvůrčí přístup, který je svou syrovostí a smyslem pro autenticitu blízký dokumentárnímu filmu.Martin SvobodaBáseňRok na vsiIvo HuclRozhovorŽijeme v éře chaotické multiplikace obrazůAndrei Ujica je jedním z nejvýznamnějších současných dokumentaristů. Tento rodák z Temešváru před téměř třiceti lety emigroval do Německé spolkové republiky, kde dodnes působí na Akademii umění a designu v Karlsruhe. V prosinci byl hostem kina Ponrepo, kde se promítaly některé jeho filmy. O svém přechodu od literatury k filmu a roztříštěnému dialogu nejen ve společnosti, ale také v akademickém prostředí hovořil pro dok.revue.David HavasNová knihaAutorský rozhlasový dokumentPravidelná blogerka dok.revue, teoretička audio dokumentů Andrea Hanáčková představuje kolektivní monografii o současném autorském rozhlasovém dokumentu, do níž přispěla zásadní stostránkovou studií o performativitě rozhlasového dokumentu, přičemž zbytek autorského týmu tvoří její studenti z oboru „radio studies“ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kniha vyjde na jaře roku 2020 v Nakladatelství AMU a měla by poprvé v širším kontextu představit současnou českou a dílčím způsobem i světovou rozhlasovou dokumentaristiku.Andrea HanáčkováÚvodníkPost-hysterie?dok.revue 6.14Kamila BoháčkováAnketaAnketa dok.revueVýroční anketa: Kniha & Film