Ozvěny Ji.hlavy a koronavirus

Své zahraniční ozvěny pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava ve spolupráci s Českými centry už několik let. Diváci v různých částech světa díky nim mohou zhlédnout oceněné filmy předešlého ji.hlavského ročníku i debatovat s autory snímků. Letos jejich průběh výrazně ovlivnila pandemie. Navíc tento rok proběhly ozvěny kromě New Yorku, Bruselu a Bratislavy poprvé také v Antverpách a ve Vídni. Přinášíme koláž ohlasů letošních ozvěn od organizátorů z různých míst světa i v různých situacích.

Ji.hlavské ozvěny minulého festivalového ročníku letos proběhly v pěti světových městech

New York: Ozvěny jsme stihli před koronavirem

Ozvěny MFDF Ji.hlava v New Yorku: 20. 2.  27. 2. 2020

Miroslav Konvalina, ředitel Českého centra New York

V Českém centru v New Yorku proběhly Ozvěny Ji.hlavy už potřetí. Letos jsme se snažili zorganizovat výběr toho nejlepšího z loňské Ji.hlavy v prvních měsících roku, aniž bychom tušili, jak to bude tentokrát důležité. Spolupracovali jsme přitom se členem naší mezinárodní organizace kulturních institutů EUNIC, s rumunským institutem v New Yorku. I díky nasazení jejího ředitele Doriana Braney se podařilo přilákat publikum i režiséry promítaných dokumentů.

Diváci v New Yorku viděli vítěze loňské ji.hlavské sekce Opus Bonum, snímek Fonja německé režisérky Liny Zacher, i vítězný film v kategorii Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Učit s diskuzí s rumunským režisérem Alexem Brendeou. České publikum v Americe zaujal nejvíce vítěz ji.hlavské Ceny diváků, český dokument Postiženi muzikou, s diskuzí s režisérem Radovanem Síbrtem.

Jako vždy bylo kino v Bohemian National Hall vyprodáno už dlouho dopředu. Dokumentární filmy, včetně těch z letošního, 24. ročníku festivalu v Ji.hlavě, budou mít místo v Českém centru New York i za rok, pokud to jen trochu půjde.
 

Ozvěny Ji.hlavy v Českém centru New York – projekce Postiženi muzikou a diskuze s režisérem Radovanem Síbrtem
 

Ozvěny Ji.hlavy v Českém centru New York – projekce snímku Profu a diskuze s režisérem Alexem Brendeou
 

Brusel: poslední radost před pandemií

Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bruselu a v Antverpách: 4. 3.  9. 3. 2020

Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel

Letos byla Ji.hlava pro České centrum Brusel nejnapínavějším kulturním podnikem prvního pololetí: načasování slavnostního zahájení těsně před vypuknutím pandemie nás v posledních 24 hodinách málem připravilo o střechu nad hlavou v narychlo uzavřeném Evropském parlamentu. Na poslední chvíli festival ve svých krásných prostorách přivítala tchajwanská delegace, což v současném politickém kontextu nabývá nového významu. Osmý ročník ji.hlavských ozvěn v Bruselu byl tedy naší poslední předpandemickou radostí. A nejen naší: tradičně úspěšná promítání v bruselských kinech a v evropských institucích doplnily také spolupráce s filmovými školami, Královskou akademií v Bruselu a filmovými studii v Antverpách. Právě během masterclasses s tvůrci oceněnými na loňském ročníku Ji.hlavy se ukázalo, jak silnou atraktivitu má festival pro filmové profesionály díky pečlivému výběru toho nejkvalitnějšího z českého i světového dokumentu, a to nejen po stránce tematické, ale také formální.

Brusel: Karanténní Sólo

Filip Křenek, International Relations Officer, Evropská komise

Letošní Ozvěny Ji.hlavy v Bruselu probíhaly v poněkud rozpačitých obavách z nového koronaviru. Samotné zahájení bylo kvůli zdravotním opatřením přesunuto jinam, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci promítat. Byl jsem proto velice rád, že se projekce v Evropské komisi nakonec mohla uskutečnit a navázali jsme na loňský první rok spolupráce. Organizaci dělám trochu na koleni – sezvu kamarády, známé a snažím se dostat dokument k trochu jinému publiku, než jaké tradičně jezdí do Jihlavy.
 

Na ji.hlavských ozvěnách v Bruselu s diváky debatovala i režisérka filmu V mém těle, Anna-Sophia Richard
 

Loňský český vítězný dokument Sólo mi v následujících měsících, strávených v domácí karanténě, několikrát vytanul na mysli – argentinský pianista Martín Períno se v něm totiž vypořádává s návratem do skutečného světa poté, co strávil čtyři roky za zdmi psychiatrického ústavu.

Brusel: rezonance mezi filmaři

Tom Van Herzele a Tim De Keersmaecker, pedagogové na RITCS – School of Arts, Brusel

Ji.hlavské ozvěny se rozléhají po Evropě a dospěly až do kina naší bruselské filmové školy RITCS. Každoročně se díky organizátorům ji.hlavského festivalu a Českému centru v Bruselu můžeme účastnit promítání, přednášek a masterclasses. Ačkoliv se naši studenti zaměřují především na anglosaskou filmovou produkci, díky televizi a místním festivalům sledují i belgické dokumenty. Méně běžné snímky je třeba jim čas od času nabídnout jinak. Právě díky projektům, jako jsou Ozvěny Ji.hlavy, mají studenti i učitelé příležitost se seznámit se současnou filmovou tvorbou například ze střední a východní Evropy. Ozvěny však nabízejí i filmy z opačného konce světa, které jsou něčím specifické, protože procházejí unikátním sítem ji.hlavské dramaturgie. Společně vybíráme, které filmy z ji.hlavského programu promítneme v našem kině a který tvůrce z ji.hlavského festivalu pro naše studenty připraví masterclass. V minulých letech naši školu navštívili filmaři z Polska, Maďarska i Česka, za což jsme velmi vděční.

Brusel: Ozvěny a vyzařování

Jan Skála, úředník na úseku zahraničních vztahů a zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

Není na Vysočině větších a svým dosahem vlivnějších kulturních akcí než dokumentární festival Ji.hlava. Jeho spojení s městem Jihlava je výhodou jasné lokalizace a pevné tradice, nevýhoda je možná v tom, že nevyzařuje svůj vliv do bližšího okolí Jihlavy, jak by asi mohl. Ovšem v mezinárodním prostředí je to naše chlouba a zároveň jakési diplomatické kladivo, jež zabírá při všech mezinárodních jednáních, které jménem Kraje Vysočina vedeme. Je to úderný argument o přemýšlivém, vnímavém a tvořivém prostředí, které svět pozoruje vizuálně. I navzdory empiricky doložené menšinovosti žánru. Je to kolos, a tudíž je třeba z pohledu diváků a návštěvníků pečlivě vybírat a třídit. Ozvěny v zahraničí jsou takovým výběrem, jejich nepoměrně komornější formát ovšem zprostředkovává podobné zážitky jako ji.hlavský festival.
 

Ozvěny MFDF Ji.hlava 2019 v Bruselu

Antverpy: pohled z kina De Cinema

Orlando Verde, programový ředitel kina De Cinema, Antverpy

Naše antverpské kino De Cinema se s ji.hlavským festivalem seznámilo díky spolupráci s University of Antwerp. Zorganizovali jsme tři projekce za přítomnosti tvůrců.

Studenty z antverpské univerzity zaujala zejména projekce nevšedního filmu FREM a následná debata s jeho režisérkou Vierou Čákanyovou. Jsme také vděční, že jsme našim divákům mohli nabídnout projekci působivého snímku Sólo s fascinujícím protagonistou Martínem Perínem. Třetí promítnutý film byl výrazně spjatý s Belgií – Afázii natočila belgická filmařka Jelena Jureša a byla oceněna na loňském ji.hlavském ročníku. Projekce se zúčastnili i studenti další antverpské filmové školy, LUCA School of Arts, autorka filmu však na projekci nemohla dorazit. Od začátku jsme cítili, že jde v případě Ozvěn Ji.hlavy o užitečnou spolupráci, protože vybrané filmy skvěle zapadají do dramaturgie našeho kina. Ačkoliv se provoz našeho kina od března mění vlivem protipandemických opatření, rádi bychom na spolupráci s Ji.hlavou navázali i v příštím roce.

Vídeň: Surrealistická akce před izolací

Ozvěny MFDF Ji.hlava ve Vídni: 9. 3.  10. 3. 2020

Michaela Dermauwová, Provozní a ekonomická manažerka & koordinace programu, České Centrum Vídeň

Od 9. března do 10. března uspořádalo České centrum Vídeň ve spolupráci s MFDF Ji.hlava, Velvyslanectvím České republiky v Rakousku, vídeňským klubem Nachtasyl a Slovenským institutem ve Vídni ozvěny 23. MFDF Ji.hlava v rakouském hlavním městě. Návštěvníci ozvěn zhlédli vítězný film v sekci Česká radost – Sólo Artemia Benkiho – a Ukradnutý štát Zuzany Piussi. Šířícímu se viru navzdory byla účast hojná. Po projekcích proběhly debaty, kterých se účastnili také hosté z Česka a ze Slovenska. Tyto dvě akce byly pro České centrum Vídeň na delší dobu akcemi posledními, pár dní po vídeňských ozvěnách byl vyhlášen nouzový stav v České republice i v Rakousku. Moc rádi na tuto spolupráci vzpomínáme a těšíme se na ozvěny v dalším roce. V souvislosti s následným překotným nouzovým stavem mi celá akce přijde úplně surrealistická.
 

Ji.hlavské ozvěny ve Vídni s následnou debatou diváků s autory a organizátory

 

Bratislava: divácký návyk na dokumenty

Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bratislavě: 7. 7.  18. 8. 2020

Matej Sotník, spoluzakladatel distribuční platformy Film Expanded

Selekcia MFDF Ji.hlava sama o sebe nemá na poli medzinárodnej mapy dokumentárnych festivalov obdobu. Priniesť jej „crème de la crème“ v podobe diváckych highlightov a víťazných filmov do Bratislavy bolo prirodzene nesmiernym ozvláštnením aj lokálnej ponuky. Formát cyklu, teda minifestivalu rozloženom v čase na ploche dvoch mesiacov v populárnej Novej Cvernovke, podporil budovanie povedomia o jihlavskom festivale a tiež dokumentárnom filme ako vzrušujúcom zdroji poznania. U návštevníkov sa vytvoril divácky návyk, mnohí sa na Ozveny vracali každý utorok, čo je z pohľadu organizátorov ideálna situácia. Partnerstvo na diskusiách s angažovaným mesačníkom Kapitál prinieslo na podujatie ďalšie inšpiratívne publikum. Podoba letného kina zároveň výborne zapasovala do pandemickej reality dneška. Každý z filmov bol obohatený o diskusie s režisérmi, producentmi či expertmi na problematiky, ktoré jednotlivé tituly otvárajú. Vo výsledku konštatujeme viac ako päť stovák unikátnych divákov, tri špeciálne predpremiéry filmov z nášho distribučného portfólia (FREM, Efekt Vašulka, Kiruna – prekrásny nový svet) a etablovaný formát festivalu ozývajúceho sa síce v malom, ale predsa vo veľkom.

Ozvěny loňského ji.hlavského festivalu v Bratislavě se kvůli pandemii z plánovaného jarního termínu přesunuly na léto 

výpis dalších článků rubriky:  Sport

1.20Kreativní dílna mladých producentůO workshopu Emerging Producers na letošním BerlinaleAnna Ondrejková
6.19Hledání pravdy v sobě a v druhýchCristi Puiu je jedním z předních představitelů rumunské nové vlny. Mezi jeho největší úspěchy patří film Smrt pana Lazaresca, jenž na sebe upoutal v roce 2005 pozornost na festivalu v Cannes, odkud si odnesl cenu Un Certain Regard, a snímek Sieranevada z roku 2016, jenž bojoval v hlavní canneské soutěži. Na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě byl porotcem soutěže Opus Bonum a na své masterclass se podělil o svůj tvůrčí přístup, který je svou syrovostí a smyslem pro autenticitu blízký dokumentárnímu filmu.Martin Svoboda
5.19Různé podoby výuky dokumentuNa letošním ji.hlavském festivalu probíhala také panelová diskuze o výuce dokumentárního filmu v zemích Visegrádu. Na besedě vystoupili přímo pedagogové vybraných škol. Výuku na pražské FAMU představil Vít Janeček, maďarskou Divadelní a filmovou univerzitu v Budapešti reprezentoval Attila Kékesi, za slovenskou Vysokou školu múzických umení v Bratislavě promluvila Viera Čákanyová a výuku na polské Národní filmové škole v Lodži představila Maria Zmarz-Koczanowicz. Co z diskuze vzešlo?Kamila Boháčková
4.1910 + 1 důvodů, proč jet do Ji.hlavyKamila Boháčková
4.19Slovenský dokument 60Slovenský filmový ústav nedávno digitálně zrestauroval kolekci krátkých dokumentárních filmů ze 60. let 20. století, které posléze vyšly i na DVD Slovenský dokumentárny film 60. Osm těchto filmů představí i letošní MFDF Ji.hlava.Martin Kaňuch, Tomáš Hudák
3.19Startovací rampa pro dokumenty z východuO užitečnosti projektu Docu Talents from the EastRené Kubášek
2.19Dvě podoby autenticity v dokumentuJaké jsou možnosti práce dokumentaristy s protagonistou? To bylo hlavní téma masterclass českého režiséra a kameramana Lukáše Kokeše a chorvatské střihačky Sandry Bastašićové, která pod záštitou East Doc Platform probíhala v rámci letošního festivalu Jeden svět. Ukázalo se, že klíčové je pojetí režijního přístupu a autenticity.Martin Svoboda
1.19Na chvíli se zastavte!O workshopu Emerging Producers na letošním BerlinaleRené Kubášek
5.18Paměť ji.hlavských porotců Galerie paměťových schránek porotců MFDF Ji.hlava 2018 Redakce
4.18Haló, tady Beuys!Reportáž z první projekce cyklu dokumentárních filmů věnovaných vlivným osobnostem vizuální kultury. Pavla Rousková

starší články

4.20DOK.REVUE
29. 09. 2020


z aktuálního čísla:

Situační recenzeTvůrci filmu Havel nevěděli, že neví. A to je to nejhorší nevědění!Je snímek Havel režiséra Slávka Horáka skutečně chaos, který o nedávných dějinách naší země ani o prvním českém prezidentovi neřekne vůbec nic? Anebo mají tvůrci právo na autorskou licenci a mohou si natočit, co chtějí, i když snímek i ústřední postavu nazvou Havel? A co o naší době vypovídá, že si z odkazu vlivného dramatika, intelektuála a politika, mistra slova, vybírají tvůrci jen jeho lehce bulvarizované soukromí?Kamila BoháčkováNový filmNebe nad současnou ČínouJak vznikal celovečerní dokument Nebe o čínském křesťanském sirotčinci, jenž je současně výpovědí o dnešní Číně? Režisér Tomáš Etzler film vnímá jako tečku za svým sedmiletým působením v roli zahraničního zpravodaje v říši středu. Ve druhém textu popisuje střihačka Adéla Špaljová, jak spolu s režisérem vytvářeli výslednou podobu dokumentu.Tomáš Etzler, Adéla ŠpaljováTéma„Můžeme hovořit filmovým jazykem?“Letošní, čtyřiadvacátý ročník MFDF Ji.hlava se zaměří mimo jiné na polské experimentální filmy sedmdesátých let minulého století, které tvořil kolektiv autorů pod názvem Warsztat Formy Filmowej. Jak vypadal manifest tohoto hnutí a co svou formou tyto filmy předznamenaly?Tereza TurzíkováBáseňGramsciho zápiskyMike HoolboomRozhovorJeli jsme na polské hřiště, ale přivezli jsme si svůj manšaftRozhovor s dokumentaristy Filipem Remundou a Vítem Klusákem o jejich novém společném filmu Jak Bůh hledal Karla, který ukazuje, jak se v současném Polsku zneužívá náboženství a víra k manipulaci davů a k politickým účelům. Snímek bude mít českou premiéru na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.Kamila BoháčkováNová knihaVojtěch Jasný: filmový básník a žoldnéřFilmový historik Jiří Voráč přibližuje, jak vznikala jeho monografie o Vojtěchu Jasném, autorovi legendárního filmu Všichni dobří rodáci, která se zaměřuje především na filmařovu práci v exilu a přináší i řadu dosud málo známých archivních materiálů. Kniha pod názvem Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu vychází na podzim v nakladatelství Host.Jiří VoráčÚvodníkSousedédok.revue 4.20Kamila Boháčková