Jak se dělá dokument

Andrea Slováková popisuje koncepci připravované knihy Jak se dělá dokument, která na základě rozhovorů s českými a slovenskými dokumentaristy a dokumentaristkami mapuje, jak vznikají různé typy dokumentů, a představuje tak výrazné tvůrčí metody a autorské přístupy.

Z filmu Petera Kerekese Jak se vaří dějiny (2008)

Vznik dokumentárních filmů je dobrodružný. Vždy mě udivovalo, že reportáže z natáčení fikčních filmů patří mezi konvenční žánry filmové žurnalistiky, ale sledování vzniku dokumentů ne. A přitom se během vývoje i natáčení obvykle děje tolik nečekaného a fáze střihu v některých případech nechá vzniknout zcela jiný film, než jaký byl na začátku či dokonce během natáčení zamýšlen. Reálný běh událostí, konkrétní situace či jednání postav často překvapí i samotné autory. 

Mimořádně poutavé je sledovat vznik dokumentů v rámcích různých tvůrčích metod. V Ústavu filmu a audiovizuálních studií na Masarykově univerzitě v Brně jsem několikrát vedla kurz Metody v dokumentárním filmu. Studenti zhlédli film a následně probíhala zevrubná rozprava s režisérem či režisérkou s detailním rozborem jeho či jejích tvůrčích rozhodnutí, vývoje tématu, způsobu natáčení, vztahu k postavám i vnitřní dramaturgii výsledného díla. Nejvíce poučné byly momenty, kdy svými přístupy velice odlišní tvůrci odpovídali na stejné otázky, například o míře a podobě inscenování, o způsobu komunikace s postavami během i mimo natáčení, instrukcích kameramanovi (co, kdy a jak natáčet) či o proměnách výchozího záměru ve střižně. Rozsah různosti ukazuje lépe než cokoliv jiného rozlehlost dokumentárního pole. Každý z pozvaných režisérů (vyjma Jana Šikla, který mluvil o cyklu Soukromé století, kdy příběhy skládá ze sesbíraných rodinných filmů) někdy použil rekonstrukci, minimálně v té podobě, že požádal protagonistu, aby znovu prošel situací, která se ve skutečnosti odehrála, ale bez přítomnosti kamery. Zatímco však třeba Helena Třeštíková využívá tento postup v rámci svých observačních časosběrů minimálně a vrací se výhradně k situacím, jichž byla svědkem, Martin Ryšavý do pozorování vstupuje abstraktnější rekonstrukcí zaměřenou na dění reprezentující důležitý obecný (například kulturní) rys. Peter Kerekes zase důsledně vytváří situace (v prostředí vybraném na základě rešerší a s rekvizitami, které evokují spíše podstatu než detaily rekonstruovaného dění), které zastupují mentální a emocionální mapu zpřítomňované či analyzované historické skutečnosti. 

Jedním z hostů mého brněnského kurzu byl právě přední slovenský dokumentarista Peter Kerekes, který zpracovává obtížně uchopitelná a často rozsáhlá témata svým rozpoznatelným autorským rukopisem. Promítali jsme jeho film Jak se vaří dějiny, v němž skrze válečné kuchaře vypráví o konfliktech v Evropě 20. století. Peter je též dramaturg a učitel, jenž na bratislavské VŠMU vychoval už mnoho mladých dokumentaristů. Vznik filmů včetně turbulentních proměn je tedy zvyklý pozorovat z různých pozic. V rozhovoru po semináři mi řekl, že by ho zajímalo nikoli zpětně pojmenovávat proces vzniku, ale přímo sledovat, jak film vzniká, k jakým proměnám výchozího konceptu dochází, jak a proč. Souhlasila jsem, že takový časosběrný dokument o vzniku dokumentů by ukázal různorodé tvůrčí metody a autorské přístupy. Bylo jasné, že se zrodil záměr na knihu. Pod názvem Jak se dělá dokument ji připravuje nakladatelství Nová beseda. Záměr podpořil Státní fond kinematografie, jemuž děkujeme, protože bez podpory by kniha s takto dlouhodobým záměrem nemohla vznikat.

Sledovat, jak film vzniká

Ponor do uvažování i samotného procesu vzniku filmů poukazuje také na složitost a netriviálnost vztahu k dojmu realističnosti a k pojmům jako jsou autenticita či pravdivost. „Příběhy“, které pro knihu sbíráme, ukazují možnosti audiovizuální reprezentace jako filozofickou kategorii zpřítomnění vnitřní i vnější pravdy: zatímco někteří autoři preferují věrnost vnitřnímu smyslu dění, konání postav a souslednosti událostí, jiní kladou důraz na fenomenologickou přesnost – jak se věci a lidé v konkrétních situacích jeví. Tyto dvě pozice nejsou protikladné, součástí autorských přístupů je obvykle příklon k jedné či druhé z nich jakožto k důležitým konceptualizacím režijního vztahu k zobrazované skutečnosti.

Z filmu Petera Kerekese Jak se vaří dějiny 

V rozhovorech s dokumentaristy v různých fázích přípravy, natáčení a postprodukce jejich filmů tedy sledujeme vznik díla, ale také jejich myšlenkové procesy, tvůrčí rozhodnutí, uvažování nad koncepčními posuny i způsoby reakcí na nečekanosti. Vést takový rozhovor není triviální – je nutné „umět se ptát“, aby se tazatel dostal za pouhý popis dění, dopátral se vztahu postupů a rozhodnutí i jejich důsledků pro výsledné dílo, rozuměl roli jednotlivých kreativních profesí, zohledňoval tvůrčí, ale i etické a právní otázky. Značnou výhodou je přehled tazatelů ve světové kinematografii, díky kterému pak nejsou překvapení z některých postupů (například různých podob hybridizace dokumentu konvencemi fikčního či animovaného filmu), které jsou v současném světovém dokumentu běžné. Rozhovory proto vedou filmoví kritici a kritičky se znalostí dokumentární kinematografie. Martin Svoboda sleduje dokument již mnoho let v autorské práci pro Aktuálně.cz či filmový časopis Film a doba. Veronika Jančová je talentovaná filmová historička, která se mnou již vytvářela kurzy filmové výchovy o dokumentárních tvůrčích metodách pro Doc Alliance Academy. Martin Šrajer patří mezi nejvýraznější autory mladé generace filmové kritiky a na jeho psaní je výjimečné i to, s jak rozsáhlou erudicí k předmětům svého zájmu přistupuje a jaký důraz dává na poučenou argumentaci a znalost kontextů.   

Všichni tři tazatelé jsou nesmírně talentovaní autoři, jejichž texty je radost číst. Přepisy rozhovorů literárně upravují (nepostupujeme tedy metodou orální historie, která redakční zásahy striktně omezuje, ale spíše formou hloubkových literárních rozhovorů), přičemž úpravy jsou autorizovány dotazovanými. Já a Peter Kerekes následně z rozhovorů vybereme části reprezentující jednotlivé fáze vzniku filmů a vytvoříme časosběrné příběhy jejich zrodu. 

Režiséři a režisérky, jejichž filmy sledujeme, byli vybráni tak, aby zastupovali rozličné tvůrčí metody a výrazné autorské rukopisy. Zároveň byl jejich výběr podmíněn praktickými okolnostmi – museli mít projekt ve fázi námětu či počátku výroby, který bude do tří let dokončen. Jedním ze sledovaných filmů byla Dálava Martina Marečka, která bude mít premiéru na nadcházejícím karlovarském festivalu. Dále sledujeme Naslouchače snů Lucie Králové, film na citlivé osobně-společenské téma Zuzany Piussi a Víta Janečka, hybridní film Martina Ryšavého a také nové dokumenty slovenských dokumentaristů: Petra Kerekese, Roberta Kirchhoffa a Martina Kollára.

Vznik knihy řídí v nakladatelství Nová beseda produkční (a básnířka) Anna Štičková. Fotografie autorů zhotoví Karel Cudlín – jeho portréty uvažují v nenásilných znakových soustavách portrétovaného a jeho prostředí jakožto spíše myšlenkového univerza. Jazykově texty ošetří spisovatelka a redaktorka Františka Jirousová, která citem pro přesnost a jemné významové odstíny vyjadřování udržuje vysokou jazykovou kulturu knih Nové besedy. 

Dokumentaristi a dokumentaristky preferují různou míru, v níž podléhají změnám výchozích motivů a perspektiv. Někdo má spíše argument-centrický přístup a vybírá si z probíhajícího dění to, co potřebuje na stavbu přesvědčivého a srozumitelného rozkrytí sledovaného tématu. Takovýto film spíš bude mít scénář, dokáže dopředu rozprostřít komplexitu a vnitřní různost předmětu zájmu. Jiní autoři se pustí do prvního motivu a metodou sněhové koule na sebe pak přibírají další postavy, situace a motivy, které překvapivě strukturují téma. Ona překvapivost se vyjevuje i při vzniku knihy. Až vyjde, některé filmy budou mít dávno po premiéře a jejich autoři už budou pracovat na jiných projektech, jiné se možná nestihnou ani dokončit. Rozhodně však ukazují, jak jedinečná je povaha překážek a překvapení, která mohou dokumentaristu během vzniku filmu potkat.
 

Andrea Slováková, dramaturgyně sekce experimentálních filmů Fascinace a VR zóny na MFDF Ji.hlava, dokumentaristka, nakladatelka 

výpis dalších článků rubriky:  Nová kniha

6.20Film jsou tajné dveře do reality Filmový publicista Pavel Sladký popisuje, jak vznikala jeho kniha s názvem Film jsou tajné dveře do reality, která přibližuje tvorbu deseti současných filmových režisérů, například Ulricha Seidla, Michaela Hanekeho, Cristiho Puiua, Larse von Triera či Claire Denisové.Pavel Sladký
5.20Armádní film a avantgarda?Americká filmová historička Alice Lovejoy popisuje vznik své knihy Československý armádní film a avantgarda (Army Film and the Avant Garde), která vyšla v roce 2014 v nakladatelství Indiana University Press a jejíž český překlad od Jana Hanzlíka vyjde v příštím roce v Národním filmovém archivu. Nápad na knihu se zrodil během stáže, kterou badatelka absolvovala před několika lety v Česku. Zaujaly ji tehdy především dokumenty Karla Vachka z doby, kdy pracoval v Československém armádním filmu. Vachkovu kompletní tvorbu uvádí i letošní ji.hlavský festival v sekci Vachek 80. Alice Lovejoy
4.20Vojtěch Jasný: filmový básník a žoldnéřFilmový historik Jiří Voráč přibližuje, jak vznikala jeho monografie o Vojtěchu Jasném, autorovi legendárního filmu Všichni dobří rodáci, která se zaměřuje především na filmařovu práci v exilu a přináší i řadu dosud málo známých archivních materiálů. Kniha pod názvem Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu vychází na podzim v nakladatelství Host.Jiří Voráč
3.20Festivalová historie bez ideologieKarlovarský filmový festival sice letos kvůli protipandemickým opatřením nebude, ale přesto se jeho historií, převážně před rokem 1989, v těchto týdnech zabývá výzkumný tým pod vedením filmové historičky a publicistky Jindřišky Bláhové z Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, aby dokončil rozsáhlou antologii, kterou v příštím roce vydá Národní filmový archiv. Jak kniha vzniká a proč se její autoři snaží představit hlavně neheslovité dějiny karlovarského filmového festivalu?Jindřiška Bláhová
dok.revueTrue Detective: Svět, ve kterém se nic nevyřeší„Žijeme ve světě, v němž máme pouze jedinou jistotu: Time is a flat circle,“ píše sémiotik a teoretik médií Martin Charvát v narážce na známou hlášku detektiva Rusta Cohlea ze seriálu True Detective. Tato televizní show Charvátovi natolik učarovala, že jí věnoval knihu. V následujícím textu přibližuje, jak svou publikaci koncipoval.Martin Charvát
2.20Člověk jako reflektor jiných světůSémiotik a teoretik médií Martin Charvát přibližuje svou knihu Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval, která se zaměřuje na „mediální problematiku“ v díle dvou vůdčích postav českého poetismu. Kniha vyjde v Nakladatelství AMU. Martin Charvát
1.20Česká škola neexistuje?České vydání knihy srbského režiséra Gorana Markoviće Česká škola neexistuje přibližuje jeho editor Jiří Fiala. Název knihy vychází z označení skupiny filmařů ze zemí bývalé Jugoslávie, která na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vystudovala FAMU. Vydání publikace chystá Nakladatelství AMU v dubnu.Jiří Fiala
dok.revueKam oči, tam hlavaAutorská kniha fotografky Markéty Kinterové Kam oči, tam hlava, vydaná v Nakladatelství AMU, je výsledkem kombinace fotografického, uměleckého a výzkumného přístupu.Markéta Kinterová
dok.revueDočíst se neslyšené: Matematika zločinu jako knihaReportážně investigativní knížka Matematika zločinu navazuje na úspěšný stejnojmenný podcast, který natočily Magdalena Sodomková a Brit Jensen a jenž odhaluje problémy současné české justice. Kniha se kromě dalšího sledování aktérů z případu známého z podcastového seriálu věnuje plagiátorským kauzám soudních znalců, aktuálnímu media capture a problému cenzury českých médií i pátrání po tom, proč dokumentární detektivku dlouho nechtěl odvysílat Český rozhlas. Nyní je již v jeho nabídce na portále mujRozhlas. Kniha vyjde v únoru v nakladatelství Albatros Media, vydání podpořil Syndikát novinářů, její vydání lze však ještě několik dní podpořit v rámci kampaně na Hithitu.Magdalena Sodomková
6.19Autorský rozhlasový dokumentPravidelná blogerka dok.revue, teoretička audio dokumentů Andrea Hanáčková představuje kolektivní monografii o současném autorském rozhlasovém dokumentu, do níž přispěla zásadní stostránkovou studií o performativitě rozhlasového dokumentu, přičemž zbytek autorského týmu tvoří její studenti z oboru „radio studies“ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kniha vyjde na jaře roku 2020 v Nakladatelství AMU a měla by poprvé v širším kontextu představit současnou českou a dílčím způsobem i světovou rozhlasovou dokumentaristiku.Andrea Hanáčková

starší články

2.19DOK.REVUE
24. 06. 2019


z aktuálního čísla:

Situační recenzeJen prázdné nádoby dokážou vydávat zvukDebata o filmu Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězduKamila BoháčkováNový film14,4V17.11.Z oslav 17. listopadu se postupem času stal kýč. Jak ho dokumentovat jinak? „Vyrobil jsem si k tomu jednoduchý nástroj, míchačku, která mi dovolila akci zaznamenat, ale přitom ji celou dekonstruovat, rozmazat,“ popisuje vizuální umělec Vladimír Turner práci na svém snímku 14,4V17.11., jenž se letos objevil v české experimentální soutěži Fascinace: Exprmntl.cz na MFDF Ji.hlava. „Cítil jsem se jako takový audiovizuální terorista se zbraní, která sice nezabíjí, ale její čočka může měnit svět.“Vladimír TurnerTémaOdkazy Jóhanna JóhannssonaJóhan Jóhannsson byl unikátní skladatel filmové hudby i výjimečný filmař. V následujícím slovenském textu se ohlížíme za jeho předčasně ukončenou tvorbou a představujeme pět filozofických rovin a symbolů jeho komplexního díla. Kdyby nebylo přísných protipandemických opatření, tak by v tuto dobu už bylo možné spatřit poslední film Jóhanna Jóhannssona Last and First Men i v českých kinech. Doufejme, že se tak stane co nejdřív, tento snímek si totiž zaslouží velké plátno.Adriana BelešováTémaHudba vychází přímo z mého nitraPrvní celovečerní a poslední životní film hudebního skladatele a filmaře Jóhanna Jóhannssona Last and First Men měl mít českou premiéru na sklonku tohoto roku. Pandemie a zavřená kina tomu však zabránily, protože tato audiovizuální báseň a experimentální sci-fi potřebuje velké plátno a prostorový zvuk, aby plně vyzněla, a tak jsou pro ni VOD platformy vyloučené. Jóhannssonova (nejen filmová) hudba v českém prostoru přesto rezonuje, a tak jsme se ho rozhodli v posledním letošním čísle dok.revue připomenout. Přinášíme osobní esej dánského skladatele filmové hudby Petera Albrechtsena, který byl Jóhannssonovým dlouholetým přítelem i kolegou. Esej vznikl krátce po Jóhannssonově předčasné smrti v roce 2018 jako nekrolog, ale nikdy nevyšel. Peter AlbrechtsenSportJak mluvit (a uvažovat) o trans lidechQueer filmový festival Mezipatra je – jako mnoho lidskoprávních akcí – nejen přehlídkou kinematografie, ale pořádá i spoustu setkání, přednášek a lekcí, jež slouží k rozšíření povědomí o tématech, která pořadatelé považují za důležitá pro aktivistický záměr LGBT+ komunity. Jednou takovou akcí byla i online přednáška Transparentní čeština, v níž členky spolku Trans*parent Markéta Bečková, Lenka Králová a Ivana Recmanová vytyčily za cíl seznámit posluchače se způsoby, jak adekvátně uvažovat a zpravovat o problematice genderu v kontextu lidí pohybujících se mimo dříve prosazovanou normativní škálu.Martin SvobodaBáseňOsobní život díry(pasáž z filmu)Ondřej VavrečkaRozhovorHledání pravdy za hranicemi rozbřeskuDokumentarista Gianfranco Rosi obdržel za své filmy mnohá ocenění – za snímek Sacro GRA získal v roce 2013 Zlatého lva v Benátkách a za Fuocoammare: Požár na moři si zase v roce 2016 odnesl Zlatého medvěda z Berlinale. O svém zatím posledním filmu Nokturno (2020), který natáčel tři roky ve válečných zónách mezi Sýrií, Irákem, Kurdistánem a Libanonem, si Rosi povídal s novinářem Neilem Youngem. Komentovaný rozhovor vyšel původně v časopise Modern Times Review (MTR). Přinášíme ho v českém překladu v rámci vzájemné spolupráce s MTR, podpořené Norskými fondy.Neil YoungNová knihaFilm jsou tajné dveře do reality Filmový publicista Pavel Sladký popisuje, jak vznikala jeho kniha s názvem Film jsou tajné dveře do reality, která přibližuje tvorbu deseti současných filmových režisérů, například Ulricha Seidla, Michaela Hanekeho, Cristiho Puiua, Larse von Triera či Claire Denisové.Pavel SladkýÚvodníkO filmech, které měly přijít, a nepřišlydok.revue 6.20Kamila BoháčkováAnketaNejpodstatnější letošní filmy a knihyVždy na konci roku vybízí časopis dok.revue přispěvatele, tvůrce či publicisty k přispění do ankety o největší dokumentární a čtenářský zážitek roku. Nejinak tomu je letos.