Nekamenujte právníky

Filmový právník Ivan David ve svém blogu hájí všechny své oborové kolegy se slovy: jsme jen lidé. Jaké situace se nedají „právně obejít“ třeba při experimentální tvorbě filmu?
12.11.2015 - Ivan David

„Děda byl celej život úplně zdravej, až do okamžiku než šel k doktorovi.“ Zhruba v této podobě se traduje lidová moudrost, z níž vyplývá, že pokud lékař objeví u dosud neléčeného pacienta chorobu, je to bezpochyby vina onoho lékaře, protože pacient byl přece vždycky jako rybička. Proto je lepší se lékařům obloukem vyhýbat: Pán Bůh s náma a zlý pryč!

S obdobným uvažováním se často setkávám, když jsem konfrontován s právním dotazem, na který musím odpovědět způsobem, jenž není tázající se osobě příjemný. „Jak to může bejt protizákonný, když to tak odjakživa všichni dělají?“ zní obvyklá výtka, která je mi následně vmetena do tváře. Pokud je náhodou vznesen doplňující dotaz, jak do budoucna předejít sankci, nevyhnutelně dál prohloubím zklamání tazatele, pokud odpovím, že nejlepší by bylo zákon neporušovat. „Na to určitě musí bejt nějaká právnická klička,“ dí sebejistě tazatel poučený sledováním odborných televizních pořadů typu Ally McBealová a čtením zasvěcených internetových diskuzí.

Právní předpisy jsou – a vždycky byly – do určité míry odtržené od reality. Právní předpis totiž není naturalistický román z pera Émila Zoly, ale popis ideální reality, vyvěrající z bohaté fantazie zákonodárcovy. Ne náhodou dal jméno celému jednomu literárnímu žánru spis Utopie (1516) Thomase Mora, slovutného právníka (a politika). Ne náhodou stáli v čele mnohých moderních revolucí advokáti (a politici), počínaje Dantonem a Robespierrem, a konče třeba Fidelem Castrem.

Právní předpis zkrátka říká, jak by se lidé měli chovat, a nikoli to, jak se ve skutečnosti chovají. Problém pak nastává zejména v oněch situacích, kdy se představa ideálního světa popisovaná právním předpisem dostává do částečného nesouladu s představou ideálního světa, která je obecně sdílena. V oblasti filmu je typickým příkladem situace ohledně tzv. found footage, tedy filmového materiálu, který dříve vyrobil někdo jiný a nyní ho chce filmový tvůrce zařadit do svého nového filmu, například pro vytvoření experimentální koláže. Jak to, že pro tento způsob užití staršího filmu neexistuje obecně nějaká zákonná výjimka z povinnosti získat příslušné souhlasy, „když to tak odjakživa všichni dělají“ a jsou přesvědčeni, že všechno je v pořádku?

Je zřejmé, že situace, kdy se vize právního předpisu o spravedlivém uspořádání věcí začne rozcházet s vizí většiny jeho relevantních adresátů, je to špatně a je zapotřebí hledat řešení. Nicméně už staří Římané věděli, že i tvrdý zákon je zákon, a jeho dodržování – do okamžiku než bude změněn – je coby zdroj potřebné právní jistoty samo o sobě hodnotou: Dura lex, sed lex (zákon je tvrdý, ale je to zákon).

I právníci jsou lidé (alespoň ti, které jsem zatím potkal), a někdy se docela hojně mýlí. Jak ti, kteří právní předpisy s požeháním voličů píší, tak ti, kteří je vykládají a aplikují. Nicméně určitě neplatí jenom pro právníky obecné pozorování, že největším nepřítelem všech teorií je koneckonců sám život.

další blogy autora:

Neuveď nás v pokušeníPrávník a filmový publicista Ivan David uvažuje ve svém dalším blogu o tom, jak se to má z hlediska zákona s dokumentaristy, kteří ve snaze poukázat na určitý společenský problém předstírají nějakou okolnost, aby „otestovali“ reakce vytipovaných osob. Aktuální je tato otázka v souvislosti s chystaným dokumentem Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti o zneužívání dětí na internetu, který chce „rozpoutat válku s predátory českého internetu“.23.05.2019 - Ivan David
Trocha nuceného adventního optimismuPrávník Ivan David bilancuje rok 201820.12.2018 - Ivan David
Mírný pokrok v mezích zákonaAdvokát Ivan David se zamýšlí nad proměnlivým vztahem autorského práva k realitě na základě nedávného případu s notoricky známým souslovím „je to paráda“ užitým v reklamě na Vitanu. 04.10.2018 - Ivan David
Jak jsem uděloval medailiPrávník Ivan David o své zkušenosti z účasti v mezinárodní porotě Doc Alliance Selection Award31.05.2018 - Ivan David
Otázka života a fikcePrávník Ivan David komentuje další francouzský případ sporu o využití víceméně faktografické knihy francouzské odbojářky Charlotte Delbo pro film Rideau Rouge à Raisko.01.03.2018 - Ivan David
Meze inspiraceFilmový právník Ivan David rozebírá kauzu reklamy na Citroën, která byla přiznaně inspirována proslulým jednozáběrovým filmem C'était un rendez-vous Clauda Lelouche.14.12.2017 - Ivan David
Hrát, nebo býtNěkolik poznámek filmového právníka Ivana Davida k právním aspektům rozdílů mezi hraným a dokumentárním filmem03.08.2017 - Ivan David
Všechno je v pořádkuFilmový právník Ivan David v souvislosti se svou návštěvou mezinárodní autorskoprávní konference v Kodani uvažuje nad hamletovskou otázkou: Být, nebo nebýt? To je, oč tu běží.08.06.2017 - Ivan David
Co (ne)přináší novela autorského zákona do oblasti filmuFilmový právník Ivan David glosuje Senátem schválený finální text novely autorského zákona – jaké změny čekají na všechny pracující v oblasti audiovize?23.03.2017 - Ivan David
Mluvil tu někdo o digitalizaci filmu?Filmový právník a advokát Ivan David nahlíží na zdánlivě jednoduchý pojem „digitalizace“, který rozdmýchává atmosféru nejen v odborných kruzích. Proč je tak složité tomuto pojmu porozumět?02.02.2017 - Ivan David

   poslední blogy:
Jak se píše o novém médiuDramaturgyně ji.hlavské sekce Virtuální reality (VR) Andrea Slováková zahajuje sérii blogů, v nichž představí zahraniční publikace o VR. V tomto textu se věnuje knize Storytelling for Virtual Reality: Methods and Principles for Crafting Immersive Narratives Johna Buchera, která se zabývá genezí nového média, jeho technologickými inovacemi, vyprávěcími postupy i prostupností médií.16.01.2020 - Andrea Slováková
Satanismus je aktivismusV předvánočním čase se umisťuje v zahraničních žebříčcích nejlepších letošních (mainstreamových) dokumentů i snímek Hail Satan? režisérky Penny Lane. Film s dokonale předvánočním názvem, který se úspěšně promítal na letošním festivalu v Sundance, je portrétem společenství Satanic Temple, které si zvolilo Satana jako dobře viditelný symbol vzdoru a neochoty podřídit se autoritě. Pro ty, kteří dnes vytvářejí různé poloreálné nebo úplně vybájené strašáky, aby s nimi paralyzovali veřejnost (a příkladů z českého prostředí by se nenašlo málo), může být tento dokument cennou lekcí.19.12.2019 - Antonín Tesař
Tání digitálního věkuProsincové blogogo propojuje dva filmy z letošního ji.hlavského festivalu – Viva video, video viva a FREM. Oba snímky zkoumají – první prostřednictvím minulosti a druhý skrze budoucnost – outsiderství lidské existence ve věku její elektronicko-digitální reprodukovatelnosti. Stali se z nás digitální Robinsoni? Dokážeme být kurátory světa? Jsme schopni se na něj naladit?12.12.2019 - Jan Gogola ml.
Zadkem na dvou židlíchDokumentaristka Tereza Reichová uvažuje o roli lektora filmového workshopu i o zodpovědnosti, kterou nese za celý proces, zvlášť když pracuje se znevýhodněnými dětmi. Lektor se podle ní neslučuje s rolí režiséra, jinak sedí člověk na dvou židlích. To se podle ní stalo Lině Zacher, autorce dokumentu Fonja, který zvítězil na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v sekci Opus Bonum a pojednává o chlapcích z nápravného zařízení na Madagaskaru. Je dobré, aby vyprávěli na kameru, kdo co ukradl a komu jak zemřeli rodiče?05.12.2019 - Tereza Reichová
Brit Jensen: Natáčím dokumenty, protože chci komunikovat s lidmiDokumentaristka Brit Jensen letos vyhrála Prix Bohemia Radio, Podcast roku i soutěž českých rozhlasových dokumentů AudioREPORT. Na stránkách dok.revue se její jméno objevuje pravidelně od roku 2016.28.11.2019 - Andrea Hanáčková
Proč by filozofové měli jezdit do Ji.hlavyEstetička Tereza Hadravová uvažuje o znělce letošního ji.hlavského festivalu v nezvyklém, ale přiléhavém kontextu tak zvané Engelmannovy poznámky, známé z textu Ludwiga Wittgensteina.21.11.2019 - Tereza Hadravová
Hudba jako prodleva mezi smrtí a nekonečnemJanis Prášil ve svém blogu uvažuje o Sólu – letošním vítězném snímku ji.hlavské sekce Česká radost, který je nyní k vidění v kinech. Podařilo se v něm zachytit těžko zobrazitelný vnitřní svět duševně nemocného hudebníka? A co když právě nemoc umožňuje nahlédnout trýznivou podstatu bytí?14.11.2019 - Janis Prášil
O zvucích obrazemFilmový publicista Antonín Tesař se ve svém textu zabývá novým snímkem Johany Ožvold The Sound is Innocent, jenž na ji.hlavském festivalu soutěží v České radosti. 03.10.2019 - Antonín Tesař
Prostor k nadechnutíFilmový publicista Janis Prášil srovnává ve svém blogu dva letošní dokumentární portréty – Forman vs. Forman a Jiří Suchý: Lehce s životem se prát.26.09.2019 - Janis Prášil
Velkofilmy z archivůFilmový publicista Tomáš Stejskal si ve svém blogu klade otázku, zda mohou současné dokumentární hity jako Apollo 11 či Diego Maradona změnit vnímání dokumentů.19.09.2019 - Tomáš Stejskal