Letos vedou Dánové a Britové

O letošní sekci Reality TV v Ji.hlavě očima jejího dramaturga. Podle dramaturga a mediálního analytika Milana Krumla není náhoda, že většina pořadů vybraných do letošní ji.hlavské sekce Reality TV pochází ze dvou trhů – z britského a dánského. „Britové tolik nepřekvapují – vysoká úroveň nehrané tvorby, inovativnost a propracované formy, jak oslovit i s náročným tématem většinového diváka, jsou pro britskou televizi typické už řadu let. U Dánů ovšem překvapuje dlouhodobá kreativita, ochota riskovat, hledat dosud nevyšlapané cesty a zpracovávat i velmi kontroverzní témata,“ píše Kruml.
29.10.2020 - Milan Kruml

Z reality The British Tribe Next Door

Když jsme začali na jaře, v době první pandemické vlny koronaviru, vybírat pořady pro letošní sekci Reality TV na ji.hlavském festivalu, stěží si někdo dokázal představit, že je diváci budou sledovat nikoli v kině, ale doma na svých počítačích, tabletech či smartphonech. Zdálo se, že na podzim už bude všechno to jarní omezování a uzavírání jen nepříjemnou vzpomínkou. Bohužel, ocitli jsme se v situaci ještě horší. Na druhou stranu – pořady, které se nakonec do výběru dostaly, uvidíte tak, jak je mohli sledovat diváci v zemích, odkud pocházejí – tedy na obrazovce a nikoli na plátně, a také méně soustředěně než v kině, ovšem s tou výhodou, že se v nich můžete vracet k jednotlivým scénám či přerušovat jejich sledování. 

Výběr nebyl ani letos jednoduchý. Oblast non fiction v televizi za poslední rok opět posílila, a to především kvůli nákladům na dramatiku – televize musejí část vysílacích oken zaplnit něčím sice atraktivním, ale ne tak drahým, jako jsou původní filmy nebo seriály, a streamovací společnosti zase zjistily, že mezi předplatiteli je dost těch, kteří se rádi podívají jak na dokument, tak na reality či na soutěž. Proto segment non fiction výrazně roste – a to i z hlediska obchodování s licencemi k adaptaci nebo nákupů již hotových pořadů na mezinárodním trhu. Pandemie samozřejmě leccos změnila, ale zase donutila producenty a tvůrce hledat nové možnosti.
 

Z reality Abdel: Between the Enemies
 

Není náhoda, že většina pořadů vybraných do letošní ji.hlavské sekce pochází ze dvou trhů – z britského a dánského. Britové tolik nepřekvapují – vysoká úroveň nehrané tvorby, inovativnost a propracované formy, jak oslovit i s náročným tématem většinového diváka, jsou pro britskou televizi typické už řadu let. U Dánů ovšem překvapuje dlouhodobá kreativita, ochota managementů jak veřejnoprávních, tak soukromých televizí riskovat, hledat dosud nevyšlapané cesty a zpracovávat i velmi kontroverzní témata.

O vybraných ji.hlavských pořadech

Abdel: Between the Enemies

Vysílatel: DR2 (Dánsko), Producent: Danish Broadcasting Corporation (DR)
Premiéra: březen 2019. Počet epizod: 10

Snaha překlenou příkopy ve společnosti, vedla ke vzniku tohoto pozoruhodného a v zahraničí oceňovaného projektu. V každé epizodě se potkají tváří v tvář dva oponenti se zcela odlišnými postoji – včetně těch, kteří si například píšou nenávistné vztahy na sítích. Moderátorem je uznávaný novinář Abdel Azíz Mahmoud a cílem samozřejmě není oponenty smířit, ale dosáhnout toho, aby byli ochotni diskutovat a poslouchat argumenty toho druhého.

V tomto případě byl výběr celkem jasný – řada televizí, zejména těch veřejnoprávních, hledá způsob, jak prezentovat odlišné názory, konfrontovat nesmiřitelné názorové oponenty, aby to nebylo na jedné straně nudné (plné mluvících hlav a ve svém důsledku nesledovatelné) a na straně druhé dryáčnické, na úrovni pavlačového překřikování se. Dánský formát je pozoruhodný, nicméně jeho adaptovatelnost je do značné míry omezená – podstatným prvkem je totiž moderátor, kolem něhož je celý pořad postaven a který je hlavním protagonistou a hybatelem.

The Great British Urine Test

Vysílatel: Channel 5 (Británie), Producent: Firecracker Films
Premiéra: březen 2020. Počet epizod: 1

Den co den splachujeme miliony litrů moči. Ale víte, že moč vám může pomoci uchovat si zdraví? A že včas vysílá varování před vznikem chronických chorob? V tomto pořadu dva experti testují vzorky moči ze všech vrstev britské společnosti a docházejí k překvapivým výsledkům. Podle nich je test moči něco jako detektor lži – přesně odhalí, jak se člověk stravuje, jaké má zlozvyky, co se týče péče o své zdraví a podobně. 

Od počátku letošního roku se počet pořadů, zaměřených na zdraví a medicínu, celkem logicky podstatně zvýšil. Britský Channel 5 našel téma, které je spíše opomíjené, a spojil osvětu s jistou mírou spekulativnosti – jak se ukázalo, diváky tento postup velmi zaujal.
 

Z pořadu The Great British Urine Test
 

The British Tribe Next Door 

Vysílatel: Channel 4 (Británie), Producent: Voltage TV
Premiéra: říjen 2019. Počet epizod: 4

Pořad je prezentován jako sociální experiment – britské rodiny se přenesou do zcela neznámého a odlišného prostředí, jímž je vesnice v Namibii, ovšem v této vesnici jsou pro ně postaveny repliky jejich britských domů. A tak jsou sice v domácím prostředí, ale sotva otevřou vstupní dveře, ocitají se mezi polokočovnými Himby. 

Konfrontace způsobu života lidí v rozvinutých zemích s podmínkami, v nichž žije část populace například v Africe nebo Asii, byla populární před více než pěti lety. Tehdy vzniklo mnoho reality pořadů, které přenášely průměrné rodiny například z Británie nebo Nizozemska do různých, z hlediska životního stylu zcela odlišných oblastí. Cílem bylo poznat život jinde, ale i schopnost adaptace na primitivní a cizí prostředí. V některých show se naopak lidé třeba z chudých afrických vesnic na čas přestěhovali do některého evropského velkoměsta. Channel 4 se loni na podzim k tomuto postupu vrátil, ale trochu jej pozměnil – opět jde o konfrontaci způsobů života, nicméně takovou, kde účastníci pořadu mají vždy možnost vrátit se zpátky do prostředí, na které jsou zvyklí.

First Contact

Vysílatel: APTN (Kanada), Producent: AnimikiSee, Nüman Films
Premiéra: září 2019 (druhá řada). Počet epizod: 3

Kanadská verze úspěšného australského formátu. Šest Kanaďanů s různými názory na původní obyvatele Severní Ameriky, většinou ale s předsudky, se vydává v doprovodu kamer na nezapomenutelnou 28denní cestu, během níž zjistí, jak vypadá každodenní život takzvaných first nations v různých částech země, včetně Yukonu.

Australská televize před několika lety podnikla zajímavý pokus, kdy šestici Australanů s extrémně negativními názory na uprchlíky poslala po stejné cestě, jakou museli projít lidé, kteří se snažili dostat z oblastí, kde se bojuje nebo panuje hlad, do Austrálie. Vznikly dvě řady a formát byl adaptován v dalších zemích. Kanadský pořad je podobný – opět staví na tom, že nejlepším způsobem, jak s předsudky bojovat, je ukázat svět, v němž žijí ti, kteří jsou jejich terčem. V Kanadě část společnosti negativně posuzuje vztah vlády k původním obyvatelům, domnívá se, že mají příliš mnoho výhod, které zneužívají – tato reality je pokusem ukázat, že ne vždycky to je pravda.
 

Z reality Meat the Family
 

Meat the Family

Vysílatel: Channel 4 (Británie), Producent: Rise Films
Premiéra: březen 2020. Počet epizod: 6

Hlavními hrdiny této doku-reality jsou čtyři obyčejné britské rodiny, které stojí před úkolem, jenž byl pro naše předky zcela banální, ale pro většinu z nás je velmi náročný. Mají se starat o domácí zvířata – prasata, kuřata a krávy – a také rozhodnout, kdy se z nových členů rodiny stane obživa, tedy kdy pošlou krávu na jatka, na prase zavolají řezníky a slepici podříznou krk. 

Opět jde o novou verzi již mnohokrát použitého postupu. Lidé z velkoměsta jsou přemístěni na venkov, aby se ukázalo, zda jsou schopni se uživit, vykonávat poměrně dost těžké práce na poli či na zahradě, dlouhodobě plánovat, co je kdy potřeba udělat, a rozdělit si práci. Channel 4 měl s tímto formátem značný úspěch a jeho adaptovatelnost v podstatě kdekoli vedla i ke značnému zájmu na mezinárodním trhu.

Too Shy to Date

Vysílatel: DR3 (Dánsko), Producent: Danish Broadcasting Corporation (DR)
Premiéra: prosinec 2019. Počet epizod: 8

Lidem, kteří mají velké problémy se seznamováním, protože jsou příliš stydliví, nabízí tato televizní show unikátní šanci, jak stydlivost překonat – první fáze seznamování totiž probíhá virtuálně a využívá možnosti, které virtuální realita v současnosti nabízí. Teprve později se kandidáti setkají tváří v tvář.

Éra seznamek rozhodně nekončí. V podstatě na každém televizní trhu, s výjimkou České republiky, každou sezónu přicházejí televize s nějakým novým nápadem, ať už jde o formální změny existujících postupů, nebo o zaměření na určité skupiny ve společnosti. Část seznamek má samozřejmě i nadále svoji původní funkci – tedy zábavnou, ale stále častěji se prosazují ty pořady, které do určité míry nabízejí návody, a ukazují možnosti i těm nezadaným, pro které je seznamování velmi komplikovaným problémem. Dánská veřejnoprávní televize si pro program DR3, který se zaměřuje především na mladé diváky, vybrala skupinu lidí, která je mimořádně stydlivá, navazovat kontakty jí činí velké potíže a trpí kvůli tomu i psychickými potížemi. Navíc se Dánům podařilo v tomto formátu ukázat, jak lze využívat virtuální realitu v tradičních formátech.





další blogy autora:

Co jsou klišé v televizi a proč se jich nebojímeJak se odrazila pandemie v nabídce a trendech domácích i zahraničních televizí? Proč se vracejí k osvědčeným formátům a které to jsou? A platí totéž pro domácí i zahraniční situaci? O tom ve svém dalším dok.blogu uvažuje mediální analytik Milan Kruml, který píše: „Když začínal letošní rok, řada odborníků předvídala, že dojde k podstatným proměnám v nabídce lineární televize, že streamovací giganti, kteří už loni na podzim zahájili další kolo bitvy o předplatitele, rozšíří žánrovou pestrost, a že se tematicky promění nabídka dramatiky ve volných televizích. Teď jsme v situaci, kdy se televize vracejí k osvědčeným postupům a doufají, že se během podzimu dokážou připravit na příští rok. Zda tomu tak opravdu bude, ale neví nikdo.“14.08.2020 - Milan Kruml
Bude všechno jinak? Televize a covid-19„Když si to všechno shrneme, tak celá branže dostala v posledních měsících úder, který způsobil strukturální změny, jež se budou měnit jen velmi pomalu,“ shrnuje mediální analytik Milan Kruml ve svém blogu to, jak se pandemie podepsala na médiu televize i práci scenáristů a režisérů. Ve svém textu uvažuje, co udělá s televizními trhy podzim. Na jednu stranu vznikají obratem nové televizní formáty, jako například UčíTelka, na druhou stranu hrozí nebezpečí, že se podobně levné a rychlé postupy ujmou i v budoucnu.07.05.2020 - Milan Kruml
Pro satiru do cizinyMediální analytik Milan Kruml se ve svém blogu zamýšlí nad tím, proč u nás, na Slovensku či v Maďarsku chybí kvalitní satirický pořad. Inspirovat bychom se podle něj mohli u sousedů v Rakousku a Německu, kde se těší oblibě tamní satirické formáty Gute Nacht, Österreich a Die Heute Show, které dokážou vtipně přitáhnout pozornost k politickým kauzám. Naposledy vyvolal pořad Gute Nacht, Österreich pobouření koncem ledna, když ostře upozornil na situaci na maďarské mediální scéně.13.02.2020 - Milan Kruml
Když televize zabíjíMediální analytik a publicista Milan Kruml uvažuje, jaké důsledky může mít pro lidi účinkování v dokumentech, reality show či dalších cross žánrech. Uvádí příklad oblíbené britské reality show Love Island, po níž si dva účastníci vzali život. Reality show však mohou mít důsledky na sebevědomí a sebepojetí nejen jejich účastníků, ale i diváků… 04.07.2019 - Milan Kruml
Spor o umění aneb Když média bavíMediální analytik Milan Kruml přibližuje žabomyší spory rakovnických zastupitelů o novou sochu Sisyfa, která by od letošního léta měla stát v Rakovníku. O místní „kauze“ vtipně informoval i rakovnický týdeník Raport. A pak prý že z novin už zmizel humor!11.04.2019 - Milan Kruml
Kam s dokumentem? aneb Poučení z německé debatyMediální analytik Milan Kruml ve svém únorovém blogu představuje možnou budoucnost vztahu mezi dokumentem a televizí, jež se hojně diskutovala na festivalu Berlinále.21.02.2019 - Milan Kruml
Zprávy na míru – hrozba tradičním médiímMediální analytik Milan Kruml tentokrát přichází s upozorněním na aktuální dění a statistiky ve vztahu společností Facebook a Google a mediálního světa. 22.11.2018 - Milan Kruml
Krimi na obrazovce – jinak, a přesto stejněMediální analytik České televize Milan Kruml v dnešním blogu odhaluje trendy v televizních kriminálkách a odvážných pokusech německé televizní stanice o jejich inovaci skrze účinkování reálných policistů spolu s herci.16.08.2018 - Milan Kruml
Domku, domečku, kdo v tobě přebývá?Mediální analytik Milan Kruml glosuje nový německý televizní pořad Get the F*ck Out of My House, který podle něj jeho tvůrci vydávají za něco, co není. Tento fenomén jde ale vysledovat v celém světě reality TV.25.06.2018 - Milan Kruml
Telenovelová válka?Mediální analytik České televize Milan Kruml komentuje nové rozhodnutí saúdskoarabské televizní skupiny MBC odstranit ze své programové nabídky všechny turecké telenovely.22.03.2018 - Milan Kruml

   poslední blogy:
Jak se pracuje na literárním dokumentu během pandemie Pandemie postihla fungování celé kulturní obce. Literární dokumentaristka a nakladatelka Barbora Baronová přináší zprávu o tom, jak se během pandemie pracuje jí a dalším autorkám literárních dokumentů. Jakou roli sehrává v jejich práci nemožnost výjezdů do terénu či grantová politika? 27.11.2020 - Barbora Baronová
Poprvé...Ji.hlavská festivalová sekce My Street Films prezentuje výběr amatérských dokumentů, které natočili účastníci stejnojmenných workshopů pod vedením zkušených dokumentaristů. Jednou z mentorek workshopu je i dokumentaristka Tereza Reichová, která pro dok.revue sepsala své dojmy z letošních filmů i workshopů.01.11.2020 - Tereza Reichová
České dokumenty na letošním festivalu Prix Bohemia RadioTeoretička, pedagožka a dokumentaristka Andrea Hanáčková hodnotí pro dok.revue kolekci dokumentů, které letos soutěžily v sekci Dokument na 36. ročníku mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio (PBR). Celý festival proběhl od 12. do 14. října mimořádně v online režimu a online proběhly i diskuze poroty a veřejné prezentace jednotlivých kategorií.15.10.2020 - Andrea Hanáčková
Omezené spektrum autistického randěníFilmový publicista Martin Šrajer ve svém dok.blogu upozorňuje na filmy a televizní pořady z nedávné doby, v nichž dominují postavy vykazující rysy poruchy autistického spektra. Patří k nim i nový australský dokumentární seriál Láska ve spektru, jenž je nyní dostupný na Netflixu. Nakolik potvrzuje či naopak vyvrací stereotypy zobrazování autismu?01.10.2020 - Martin Šrajer
Proč Magnesii Literu nezískala letos žádná žena?Spisovatelka a nakladatelka Barbora Baronová se ve svém novém dok.blogu ptá, co vede k tomu, že letošní vítězové prestižní Magnesie Litery jsou výhradně pánským klubem. Důvodem je podle ní nerovné zastoupení mužů a žen v jednotlivých porotách, které odráží stereotypní uvažování o tom, kdo literatuře v Česku vlastně „rozumí“ a kdo o její kvalitě rozhoduje. Debata zdaleka není jen odrazem stavu současné české literární scény.24.09.2020 - Barbora Baronová
Jak se družit s jinými živočišnými druhyAntonín Tesař přibližuje ve svém blogu jihoafrický dokument Moje učitelka chobotnice (2020), jenž je od září zveřejněn na Netflixu a který se snaží ukázat, že tu lidé mohou být pro zvířata, nejen zvířata pro lidi.17.09.2020 - Antonín Tesař
Mezi samizdatem a veksláctvímDokument Králové videa představuje rychlodabované videokazety jako fenomém vypovídající o tekuté hranici mezi komunismem a kapitalismem.03.09.2020 - Tomáš Stejskal
Proč dnes potřebujeme Havly?Janis Prášil se ve svém aktuálním dok.blogu zamýšlí nad dokumentárním rozměrem snímku Havel (2020) režiséra Slávka Horáka. Film podle něj podobně jako třeba Milada Davida Mrnky, Jan Palach Roberta Sedláčka nebo Dubček Laca Halamy reaguje na vlnu normalizační retronostalgie, kdy nejde ani tak o postavy historické, ale symbolické. Tyto snímky podle Prášila představují hodnotovou alternativu ke stávající politické reprezentaci a zosobňují ideály, ve které je možné věřit.27.08.2020 - Janis Prášil
Poznámky na okrajích knihČtení a zpracování non-fikčního textu probíhá nezřídka odlišně od čtení beletrie – text je více „používán“, poznámkován, čtenářka si z něj vybírá klíčové myšlenky, závěry a argumenty, k některým jeho částem se vrací, z textu dále cituje. Podtržení, vlnovky, vykřičníky i poznámky v zapůjčené knize mění její význam, a to i pokud tyto poznámky udělal člověk před pár lety sám.20.08.2020 - Andrea Slováková
Co jsou klišé v televizi a proč se jich nebojímeJak se odrazila pandemie v nabídce a trendech domácích i zahraničních televizí? Proč se vracejí k osvědčeným formátům a které to jsou? A platí totéž pro domácí i zahraniční situaci? O tom ve svém dalším dok.blogu uvažuje mediální analytik Milan Kruml, který píše: „Když začínal letošní rok, řada odborníků předvídala, že dojde k podstatným proměnám v nabídce lineární televize, že streamovací giganti, kteří už loni na podzim zahájili další kolo bitvy o předplatitele, rozšíří žánrovou pestrost, a že se tematicky promění nabídka dramatiky ve volných televizích. Teď jsme v situaci, kdy se televize vracejí k osvědčeným postupům a doufají, že se během podzimu dokážou připravit na příští rok. Zda tomu tak opravdu bude, ale neví nikdo.“14.08.2020 - Milan Kruml