Letos vedou Dánové a Britové

O letošní sekci Reality TV v Ji.hlavě očima jejího dramaturga. Podle dramaturga a mediálního analytika Milana Krumla není náhoda, že většina pořadů vybraných do letošní ji.hlavské sekce Reality TV pochází ze dvou trhů – z britského a dánského. „Britové tolik nepřekvapují – vysoká úroveň nehrané tvorby, inovativnost a propracované formy, jak oslovit i s náročným tématem většinového diváka, jsou pro britskou televizi typické už řadu let. U Dánů ovšem překvapuje dlouhodobá kreativita, ochota riskovat, hledat dosud nevyšlapané cesty a zpracovávat i velmi kontroverzní témata,“ píše Kruml.
29.10.2020 - Milan Kruml

Z reality The British Tribe Next Door

Když jsme začali na jaře, v době první pandemické vlny koronaviru, vybírat pořady pro letošní sekci Reality TV na ji.hlavském festivalu, stěží si někdo dokázal představit, že je diváci budou sledovat nikoli v kině, ale doma na svých počítačích, tabletech či smartphonech. Zdálo se, že na podzim už bude všechno to jarní omezování a uzavírání jen nepříjemnou vzpomínkou. Bohužel, ocitli jsme se v situaci ještě horší. Na druhou stranu – pořady, které se nakonec do výběru dostaly, uvidíte tak, jak je mohli sledovat diváci v zemích, odkud pocházejí – tedy na obrazovce a nikoli na plátně, a také méně soustředěně než v kině, ovšem s tou výhodou, že se v nich můžete vracet k jednotlivým scénám či přerušovat jejich sledování. 

Výběr nebyl ani letos jednoduchý. Oblast non fiction v televizi za poslední rok opět posílila, a to především kvůli nákladům na dramatiku – televize musejí část vysílacích oken zaplnit něčím sice atraktivním, ale ne tak drahým, jako jsou původní filmy nebo seriály, a streamovací společnosti zase zjistily, že mezi předplatiteli je dost těch, kteří se rádi podívají jak na dokument, tak na reality či na soutěž. Proto segment non fiction výrazně roste – a to i z hlediska obchodování s licencemi k adaptaci nebo nákupů již hotových pořadů na mezinárodním trhu. Pandemie samozřejmě leccos změnila, ale zase donutila producenty a tvůrce hledat nové možnosti.
 

Z reality Abdel: Between the Enemies
 

Není náhoda, že většina pořadů vybraných do letošní ji.hlavské sekce pochází ze dvou trhů – z britského a dánského. Britové tolik nepřekvapují – vysoká úroveň nehrané tvorby, inovativnost a propracované formy, jak oslovit i s náročným tématem většinového diváka, jsou pro britskou televizi typické už řadu let. U Dánů ovšem překvapuje dlouhodobá kreativita, ochota managementů jak veřejnoprávních, tak soukromých televizí riskovat, hledat dosud nevyšlapané cesty a zpracovávat i velmi kontroverzní témata.

O vybraných ji.hlavských pořadech

Abdel: Between the Enemies

Vysílatel: DR2 (Dánsko), Producent: Danish Broadcasting Corporation (DR)
Premiéra: březen 2019. Počet epizod: 10

Snaha překlenou příkopy ve společnosti, vedla ke vzniku tohoto pozoruhodného a v zahraničí oceňovaného projektu. V každé epizodě se potkají tváří v tvář dva oponenti se zcela odlišnými postoji – včetně těch, kteří si například píšou nenávistné vztahy na sítích. Moderátorem je uznávaný novinář Abdel Azíz Mahmoud a cílem samozřejmě není oponenty smířit, ale dosáhnout toho, aby byli ochotni diskutovat a poslouchat argumenty toho druhého.

V tomto případě byl výběr celkem jasný – řada televizí, zejména těch veřejnoprávních, hledá způsob, jak prezentovat odlišné názory, konfrontovat nesmiřitelné názorové oponenty, aby to nebylo na jedné straně nudné (plné mluvících hlav a ve svém důsledku nesledovatelné) a na straně druhé dryáčnické, na úrovni pavlačového překřikování se. Dánský formát je pozoruhodný, nicméně jeho adaptovatelnost je do značné míry omezená – podstatným prvkem je totiž moderátor, kolem něhož je celý pořad postaven a který je hlavním protagonistou a hybatelem.

The Great British Urine Test

Vysílatel: Channel 5 (Británie), Producent: Firecracker Films
Premiéra: březen 2020. Počet epizod: 1

Den co den splachujeme miliony litrů moči. Ale víte, že moč vám může pomoci uchovat si zdraví? A že včas vysílá varování před vznikem chronických chorob? V tomto pořadu dva experti testují vzorky moči ze všech vrstev britské společnosti a docházejí k překvapivým výsledkům. Podle nich je test moči něco jako detektor lži – přesně odhalí, jak se člověk stravuje, jaké má zlozvyky, co se týče péče o své zdraví a podobně. 

Od počátku letošního roku se počet pořadů, zaměřených na zdraví a medicínu, celkem logicky podstatně zvýšil. Britský Channel 5 našel téma, které je spíše opomíjené, a spojil osvětu s jistou mírou spekulativnosti – jak se ukázalo, diváky tento postup velmi zaujal.
 

Z pořadu The Great British Urine Test
 

The British Tribe Next Door 

Vysílatel: Channel 4 (Británie), Producent: Voltage TV
Premiéra: říjen 2019. Počet epizod: 4

Pořad je prezentován jako sociální experiment – britské rodiny se přenesou do zcela neznámého a odlišného prostředí, jímž je vesnice v Namibii, ovšem v této vesnici jsou pro ně postaveny repliky jejich britských domů. A tak jsou sice v domácím prostředí, ale sotva otevřou vstupní dveře, ocitají se mezi polokočovnými Himby. 

Konfrontace způsobu života lidí v rozvinutých zemích s podmínkami, v nichž žije část populace například v Africe nebo Asii, byla populární před více než pěti lety. Tehdy vzniklo mnoho reality pořadů, které přenášely průměrné rodiny například z Británie nebo Nizozemska do různých, z hlediska životního stylu zcela odlišných oblastí. Cílem bylo poznat život jinde, ale i schopnost adaptace na primitivní a cizí prostředí. V některých show se naopak lidé třeba z chudých afrických vesnic na čas přestěhovali do některého evropského velkoměsta. Channel 4 se loni na podzim k tomuto postupu vrátil, ale trochu jej pozměnil – opět jde o konfrontaci způsobů života, nicméně takovou, kde účastníci pořadu mají vždy možnost vrátit se zpátky do prostředí, na které jsou zvyklí.

First Contact

Vysílatel: APTN (Kanada), Producent: AnimikiSee, Nüman Films
Premiéra: září 2019 (druhá řada). Počet epizod: 3

Kanadská verze úspěšného australského formátu. Šest Kanaďanů s různými názory na původní obyvatele Severní Ameriky, většinou ale s předsudky, se vydává v doprovodu kamer na nezapomenutelnou 28denní cestu, během níž zjistí, jak vypadá každodenní život takzvaných first nations v různých částech země, včetně Yukonu.

Australská televize před několika lety podnikla zajímavý pokus, kdy šestici Australanů s extrémně negativními názory na uprchlíky poslala po stejné cestě, jakou museli projít lidé, kteří se snažili dostat z oblastí, kde se bojuje nebo panuje hlad, do Austrálie. Vznikly dvě řady a formát byl adaptován v dalších zemích. Kanadský pořad je podobný – opět staví na tom, že nejlepším způsobem, jak s předsudky bojovat, je ukázat svět, v němž žijí ti, kteří jsou jejich terčem. V Kanadě část společnosti negativně posuzuje vztah vlády k původním obyvatelům, domnívá se, že mají příliš mnoho výhod, které zneužívají – tato reality je pokusem ukázat, že ne vždycky to je pravda.
 

Z reality Meat the Family
 

Meat the Family

Vysílatel: Channel 4 (Británie), Producent: Rise Films
Premiéra: březen 2020. Počet epizod: 6

Hlavními hrdiny této doku-reality jsou čtyři obyčejné britské rodiny, které stojí před úkolem, jenž byl pro naše předky zcela banální, ale pro většinu z nás je velmi náročný. Mají se starat o domácí zvířata – prasata, kuřata a krávy – a také rozhodnout, kdy se z nových členů rodiny stane obživa, tedy kdy pošlou krávu na jatka, na prase zavolají řezníky a slepici podříznou krk. 

Opět jde o novou verzi již mnohokrát použitého postupu. Lidé z velkoměsta jsou přemístěni na venkov, aby se ukázalo, zda jsou schopni se uživit, vykonávat poměrně dost těžké práce na poli či na zahradě, dlouhodobě plánovat, co je kdy potřeba udělat, a rozdělit si práci. Channel 4 měl s tímto formátem značný úspěch a jeho adaptovatelnost v podstatě kdekoli vedla i ke značnému zájmu na mezinárodním trhu.

Too Shy to Date

Vysílatel: DR3 (Dánsko), Producent: Danish Broadcasting Corporation (DR)
Premiéra: prosinec 2019. Počet epizod: 8

Lidem, kteří mají velké problémy se seznamováním, protože jsou příliš stydliví, nabízí tato televizní show unikátní šanci, jak stydlivost překonat – první fáze seznamování totiž probíhá virtuálně a využívá možnosti, které virtuální realita v současnosti nabízí. Teprve později se kandidáti setkají tváří v tvář.

Éra seznamek rozhodně nekončí. V podstatě na každém televizní trhu, s výjimkou České republiky, každou sezónu přicházejí televize s nějakým novým nápadem, ať už jde o formální změny existujících postupů, nebo o zaměření na určité skupiny ve společnosti. Část seznamek má samozřejmě i nadále svoji původní funkci – tedy zábavnou, ale stále častěji se prosazují ty pořady, které do určité míry nabízejí návody, a ukazují možnosti i těm nezadaným, pro které je seznamování velmi komplikovaným problémem. Dánská veřejnoprávní televize si pro program DR3, který se zaměřuje především na mladé diváky, vybrala skupinu lidí, která je mimořádně stydlivá, navazovat kontakty jí činí velké potíže a trpí kvůli tomu i psychickými potížemi. Navíc se Dánům podařilo v tomto formátu ukázat, jak lze využívat virtuální realitu v tradičních formátech.

další blogy autora:

Co jsou klišé v televizi a proč se jich nebojímeJak se odrazila pandemie v nabídce a trendech domácích i zahraničních televizí? Proč se vracejí k osvědčeným formátům a které to jsou? A platí totéž pro domácí i zahraniční situaci? O tom ve svém dalším dok.blogu uvažuje mediální analytik Milan Kruml, který píše: „Když začínal letošní rok, řada odborníků předvídala, že dojde k podstatným proměnám v nabídce lineární televize, že streamovací giganti, kteří už loni na podzim zahájili další kolo bitvy o předplatitele, rozšíří žánrovou pestrost, a že se tematicky promění nabídka dramatiky ve volných televizích. Teď jsme v situaci, kdy se televize vracejí k osvědčeným postupům a doufají, že se během podzimu dokážou připravit na příští rok. Zda tomu tak opravdu bude, ale neví nikdo.“14.08.2020 - Milan Kruml
Bude všechno jinak? Televize a covid-19„Když si to všechno shrneme, tak celá branže dostala v posledních měsících úder, který způsobil strukturální změny, jež se budou měnit jen velmi pomalu,“ shrnuje mediální analytik Milan Kruml ve svém blogu to, jak se pandemie podepsala na médiu televize i práci scenáristů a režisérů. Ve svém textu uvažuje, co udělá s televizními trhy podzim. Na jednu stranu vznikají obratem nové televizní formáty, jako například UčíTelka, na druhou stranu hrozí nebezpečí, že se podobně levné a rychlé postupy ujmou i v budoucnu.07.05.2020 - Milan Kruml
Pro satiru do cizinyMediální analytik Milan Kruml se ve svém blogu zamýšlí nad tím, proč u nás, na Slovensku či v Maďarsku chybí kvalitní satirický pořad. Inspirovat bychom se podle něj mohli u sousedů v Rakousku a Německu, kde se těší oblibě tamní satirické formáty Gute Nacht, Österreich a Die Heute Show, které dokážou vtipně přitáhnout pozornost k politickým kauzám. Naposledy vyvolal pořad Gute Nacht, Österreich pobouření koncem ledna, když ostře upozornil na situaci na maďarské mediální scéně.13.02.2020 - Milan Kruml
Když televize zabíjíMediální analytik a publicista Milan Kruml uvažuje, jaké důsledky může mít pro lidi účinkování v dokumentech, reality show či dalších cross žánrech. Uvádí příklad oblíbené britské reality show Love Island, po níž si dva účastníci vzali život. Reality show však mohou mít důsledky na sebevědomí a sebepojetí nejen jejich účastníků, ale i diváků… 04.07.2019 - Milan Kruml
Spor o umění aneb Když média bavíMediální analytik Milan Kruml přibližuje žabomyší spory rakovnických zastupitelů o novou sochu Sisyfa, která by od letošního léta měla stát v Rakovníku. O místní „kauze“ vtipně informoval i rakovnický týdeník Raport. A pak prý že z novin už zmizel humor!11.04.2019 - Milan Kruml
Kam s dokumentem? aneb Poučení z německé debatyMediální analytik Milan Kruml ve svém únorovém blogu představuje možnou budoucnost vztahu mezi dokumentem a televizí, jež se hojně diskutovala na festivalu Berlinále.21.02.2019 - Milan Kruml
Zprávy na míru – hrozba tradičním médiímMediální analytik Milan Kruml tentokrát přichází s upozorněním na aktuální dění a statistiky ve vztahu společností Facebook a Google a mediálního světa. 22.11.2018 - Milan Kruml
Krimi na obrazovce – jinak, a přesto stejněMediální analytik České televize Milan Kruml v dnešním blogu odhaluje trendy v televizních kriminálkách a odvážných pokusech německé televizní stanice o jejich inovaci skrze účinkování reálných policistů spolu s herci.16.08.2018 - Milan Kruml
Domku, domečku, kdo v tobě přebývá?Mediální analytik Milan Kruml glosuje nový německý televizní pořad Get the F*ck Out of My House, který podle něj jeho tvůrci vydávají za něco, co není. Tento fenomén jde ale vysledovat v celém světě reality TV.25.06.2018 - Milan Kruml
Telenovelová válka?Mediální analytik České televize Milan Kruml komentuje nové rozhodnutí saúdskoarabské televizní skupiny MBC odstranit ze své programové nabídky všechny turecké telenovely.22.03.2018 - Milan Kruml

   poslední blogy:
Letem podcastovým světem IModerátor, dokumentarista a dramaturg Dan Moravec hodnotí nejzajímavější české podcasty. Co se podle něj vyplatí sledovat a proč? V prvním díle se zaměřuje na nejzdařilejší zpravodajské podcasty.18.02.2021 - Dan Moravec
Dokumentární útok na mainstream zadními vrátkyCo o aktuálních výbojích tuzemského dokumentu prozrazují nedávno udělené Ceny české filmové kritiky a nominace na České lvy?11.02.2021 - Tomáš Stejskal
Kratochvíl a Koudelka: básníci světlaOba jsou světově uznávaní fotografové a oba se nedávno dočkali svého dokumentárního portrétu. Josef Koudelka a Antonín Kratochvíl prožili dětství a mládí v komunismu, ale s dědictvím totality se vyrovnávají odlišně. V čem se sobě navzájem podobají a v čem se naopak liší? A podařilo se to zachytit v dokumentárních portrétech?04.02.2021 - Janis Prášil
Tajné lásky a tajná pornografieČím kritika Antonína Tesaře zaujaly dokumenty z produkce Netflixu Circus of Books a Tajná láska, nořící se do „tajných dějin“ americké queer subkultury? „Oba snímky nejsou filmařsky nijak rafinované, jsou ale odzbrojující svou spontánností. V obou případech se tvůrcům zároveň daří plynule propojit malé a velké dějiny,“ zdůrazňuje Tesař.28.01.2021 - Antonín Tesař
Jak na… s Johnem WilsonemV čem tkví půvab i hloubka dokumentární série Jak na... s Johnem Wilsonem, kterou filmový kritik a bloger dok.revue Martin Šrajer považuje za nejlepší dokumentární počin loňského roku? Wilsonova věta, že „nedá tolik práce proměnit obyčejný objekt v něco neobyčejného“, by podle Šrajera mohla být hlavní tezí celé série. Wilson nás podle něj vede k „přehodnocení našeho vztahu k místům, kterými denně procházíme a vůči jejichž skrytým významům jsme se stali netečnými... Přitom – jako ti nejlepší dokumentaristé – v zásadě nedělá nic jiného, než že ukazuje, jak lidé žijí.“21.01.2021 - Martin Šrajer
Ejhle, paradigma!„Od chvíle, kdy Vachek odešel, představuji si svět, v němž je možné, že se Vachkova domácí a fakultní knihovna spojí v jeden celek, že pro tento celek kdesi vznikne Kabinet Karla Vachka jako fyzické místo, kde se budou všichni setkávat, kde budou smět pracovat a najít třeba i dočasný azyl před tím světem, v jehož vzorcích nedokážou všichni žít a tvořit,“ píše ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant ve svém dok.blogu, který věnuje vzpomínce na nedávno zesnulého dokumentaristu a pedagoga Karla Vachka.14.01.2021 - Michal Bregant
Největší síla je v prosté výpovědiJaký je nový podcastový cyklus Anatomie strachu, který pro Audionaut vytvořili Brit Jensen, Jiří Slavičínský a zvukový umělec Martin Ožvold? Co při něm autoři objevili, proč vsadili na pestrost a proč se lidé obecně tak rádi bojí? Tyto otázky si klade dokumentarista a dramaturg Dan Moravec ve svém prvním blogu pro dok.revue.07.01.2021 - Dan Moravec
Christo a Newton ve skulinách uměníLetos se do kin a posléze na DAFilms dostaly také dva dokumenty, které nahlížejí pod ruku dvěma výrazným světovým umělcům: dokument o fotografu Helmutu Newtonovi a film o konceptuálním umělci Christovi. Dva odlišní tvůrci, kteří zcela různě pracují s masovou konzumací umění. Mají něco společného? „Nesnáším jen dvě slova,“ říká Newton na jednom místě dokumentu, „a to je umění a krása.“ Petr Fischer ve svém blogu pro dok.revue dodává: „Nemusíme vědět, co je umění a krása, stačí, když se jich někdy reálně dotkneme. Třeba u Christa či Newtona.“25.12.2020 - Petr Fischer
Myslet pandemii obrazem„Obrazy solidarity, jež přinesla první vlna pandemie, jsou v druhé vlně nahrazovány obrazy bouřící se a rozdělené společnosti.“ Vizuální teoretička Andrea Průchová Hrůzová si ve svém blogu klade otázky, zda existují zažité obrazy pandemie, které jsme si již zvykli v médiích pravidelně vídat, a jak se škála mediálních obrazů pandemie proměňuje v čase.17.12.2020 - Andrea Průchová Hrůzová
OdvstupCo je to odvstup? „Jedná se o situovanost ve smyslu synchronního vstupu a odstupu,“ upřesňuje Jan Gogola ml., když se pokouší charakterizovat způsob, jímž se ke světu vztahuje performer Lumír Hladík, jehož tvorbu připomněl letošní ji.hlavský dokumentární festival... „Rozumím miniaturním monumentům Lumíra Hladíka jako zpřítomnění principu žít méně sebe, abychom o to více zažívali svět – odvstup,“ dodává Gogola a pro interpretaci Hladíkovy tvorby nachází příhodnou paralelu v myšlenkách filozofa Maurice Merleau-Pontyho z knihy Viditelné a neviditelné.10.12.2020 - Jan Gogola ml.