Jak jsem uděloval medaili

Právník Ivan David o své zkušenosti z účasti v mezinárodní porotě Doc Alliance Selection Award
31.05.2018 - Ivan David

Srbenka

Můj vztah k udělování ocenění je poněkud ambivalentní. Dá se možná vyjádřit starou anekdotou pocházející z dob socialismu, kdy se ve slovenském Popradu vyrábělo nechvalně proslulé pivo: „A to víte, že popradský ležák vyhrál první cenu? – To není možný! A co bylo na druhém místě? – Koňská moč.“

Nabyl jsem postupně dojmu, že z udělování cen se stala jistá obsese. Někdy se nestačím divit, když si v obchodě kupuju třeba víno a zjistím, že prakticky jediné, které nevyhrálo cenu na nějaké soutěži, je krabicová Hradní svíce. Jako kdybychom od hesla „každé zboží má svého kupce“ pokročili do zcela nového stadia, které lze pracovně nazvat „každé zboží má svoji medaili“. Medaile přitom nejsou udělovány jenom vínům, nábytku nebo elektronice – ale i knihám, filmům a jiným uměleckým dílům, kde je možná tato činnost tím problematičtější, čím subjektivnější a neuchopitelnější jsou kritéria hodnocení. Tento soud však jistě neplatí paušálně: Problém je spíše v tom, že vedle tradičních a zavedených soutěží, které úpěnlivě dbají na udržování vysoké úrovně, vznikají jako houby po dešti soutěže nové, s proměnlivou kvalitou. A ještě větším problémem možná je celková inflace ocenění, která ve výsledku vede ke snížení vážnosti instituce oceňování jako celku. (Podobný trend ostatně sledujeme třeba v oblasti vysokoškolských titulů.)

Proto jsem byl zvědavý na průběh výběru vítěze ceny „Doc Alliance Selection Award“, která je udělována již od roku 2008 a – jak její název napovídá – je spojena s dobrým zvukem značky „Doc Alliance“. Tento proces mi bylo umožněno sledovat zblízka, neb mě ji.hlavský festival dokumentárních filmů poctil vysláním do mezinárodní poroty, která cenu udělovala pro rok 2018.

Princip soutěže je tento: Každý z členských festivalů sdružených do Doc Alliance – tedy vedle MFDF Ji.hlava i CPH:DOX, Doclisboa, Docs Against Gravity FF, DOK Leipzig, FIDMarseille a Visions du Réel – nominuje jeden autorský film začínajícího dokumentaristy (zpravidla domácí provenience), který považuje za nejlepší v aktuálním roce. Současně každá z uvedených bohulibých institucí jmenuje jednoho člena poroty, která pak většinou svých hlasů vybírá vítězný snímek. Jeho autor je následně vyjma získání vlastní ceny rovněž finančně odměněn.

Pro ročník léta páně dvoutisícího osmnáctého byly nominovány následující tituly (které – vyjma českého – uvádím pod anglickými distribučními názvy): Doel (r. Frederik Sølberg, Dánsko/Belgie 2018), Inside (r. Camila Rodríguez Triana, Kolumbie/Francie 2017), Srbenka (r. Nebojša Slijepčević, Chorvatsko 2018), Instant Dreams (r. Willem Baptist, Holandsko 2017), Granny Project (r. Bálint Révész, Maďarsko 2017), Southern Belle (r. Nicolas Peduzzi, Francie 2017) a Hranice práce (r. Apolena Rychlíková, Česká republika 2017). Filmy byly každému z porotců zpřístupněny pro individuální zhlédnutí.

Hranice práce

První jsem si pustil Inside. Nápad 90minutového snímku – pozorovat z několika málo úhlů střídající se obyvatele jednoho pokoje v jistém hostelu v kolumbijském městě Cali, a to „skrytou kamerou“ (ve skutečnosti je film zřejmě do značné míry inscenovaný) – se vyčerpá přibližně po 10 minutách. Zbylých 80 minut, které s ubíjející monotónností opakují stále tytéž výjevy lidí drbajících se na hlavě či planě konverzujících o banalitách, se divák pokouší přijít na to, kde se stala chyba.

Rovněž ne zcela příznivě na mě zapůsobil film Instant Dreams, který jsem si pustil jako druhý v pořadí. Námět zněl přitom slibně: Skupina vědců a nadšenců medituje nad fenoménem polaroidu a významem „instantní fotografie“ pro moderní dobu. Instant Dreams není prvním a jistě ne posledním filmem, který ve fázi realizace svůj slibný námět zabil. Usmrcení námětu bylo v tomto případě docíleno naprosto povrchním přístupem autora ke zkoumanému předmětu. Výsledky úvah, k nimž autor v průběhu filmu dospívá, se vyznačují takovou absencí originality, že tuto skutečnost stěží může zastřít zdařilá obrazová stránka filmu (ovšem infikovaná značnou dávkou módních „hipsterských“ vizuálních klišé).

Po této druhé projekci jsem propadl jisté malověrnosti a lehce zapochyboval o serióznosti soutěže, do které někdo se vší vážností nominoval filmy jako Inside a Instant Dreams. Filmy jistě ne úplně hloupé, ale na první pohled natolik nevyzrálé, že by rozhodně neměly soutěžit o cokoliv. 

Další filmy, které jsem si pustil – Hranice práce, Doel, Southern Belle a Granny Project – již ovšem nebyly vůbec špatné. Každý je z nějakého pohledu pozoruhodný. Hranice práce svou šokující a zásadní výpovědí o pracovních podmínkách, v nichž jsou v 21. století někteří obyvatelé střední Evropy přinuceni se živit. Doel obrazovým mistrovstvím dokumentujícím zánik jedné komunity na severu evropského kontinentu, která musí ustoupit neúprosnému rozvoji průmyslové výroby. Southern Belle poskytnutím exkluzivního (a poměrně neúprosného) vhledu do života jedné části americké zlaté mládeže. Granny Project svým (sice poněkud naivním – ale možná právě tím osvěžujícím) zprostředkováním pohledu současné mladé generace na neuvěřitelné osudy generace jejích babiček.

Žádný z uvedených filmů však po mém soudu nemá příslovečné „je ne sais quoi“ – onu zpravidla stěží pojmenovatelnou kvalitu, která by jej činila neoddiskutovatelně výjimečným. Kupříkladu můj jasný favorit ze čtyř jmenovaných – Hranice práce – přes všechny své investigativní kvality bohužel z formálního hlediska zjevně nijak zásadně nevybočuje ze škatulky standardní televizní tvorby, byť jistě velmi profesionálně realizované.

Srbenka

Pak jsem ovšem zhlédnul Srbenku – a byl jsem ohromený. Tenhle film minimalistickými prostředky, a přesto mimořádně působivě, zachycuje metodu práce kontroverzního bosenského režiséra Olivera Frljiće, kterého známe i u nás (nejen kvůli nedávným tragikomickým „brněnským událostem“). V daném případě sleduje vznik jeho nejnovější divadelní inscenace v Chorvatsku, jež otevírá tabuizované téma násilí páchaného Chorvaty na srbských civilistech během jugoslávských válek devadesátých let. Každý národ má přirozenou tendenci nahlížet sám sebe optikou „my jsme ti dobří“ – zvlášť pokud jde primárně o oběť agrese jiného národa, jako tomu bylo v dané době u Chorvatů. I oběť se však může velmi snadno stát pachatelem zločinu, který tím není o nic méně odsouzeníhodný – říká Frljićova inscenace. Říká to však velmi sofistikovaně, promyšleně, nenávodně, nepateticky. A podobně přistupuje i autor filmu ke sledování někdy poněkud drastických a nemilosrdných Frljićových režijních postupů i ke zkoumání toho, nakolik přesvědčivě se lze uměleckými prostředky vyjadřovat k závažným traumatům naší minulosti. Výsledek je odzbrojující.

Diskuze s porotci z ostatních zemí byla mile věcná a vstřícná – jistě i díky profesionální organizaci celé „Doc Alliance Selection“. Za sebe jsem jako tři nejlepší navrhl filmy Srbenka, Hranice práce a Doel. Názory ostatních porotců se ukázaly být zajímavě roztříštěné a překvapivě různorodé, zejména podle toho, jaké kvality měl ten který porotce tendenci na filmech oceňovat (experimentálnost, sociální angažovanost, výtvarná nebo zvuková kvalita…). A kupodivu jako průsečík těchto našich přístupů nakonec vyšla opět jednoznačně Srbenka – která tak zvítězila.

I po shora popsané zkušenosti samozřejmě trvá můj názor, že neustále vznikající nové soutěže a ocenění často provádějí medvědí službu pro oceňované. Přes určité počáteční rozpaky týkající se výběru některých filmů do soutěže, jsem se však nakonec osobně přesvědčil o jasných kvalitách, smysluplnosti a profesionalitě „Doc Alliance Award“ a byl jsem rád, že jsem jejím prostřednictvím mohl drobně přispět ke zviditelnění výborného filmu.

další blogy autora:

Co nás čeká (a nemine) v autorském právuPrávník a filmový publicista Ivan David přibližuje tři evropské směrnice, které právě procházejí implementací ze strany českých orgánů, a je více než pravděpodobné, že ovlivní podobu evropského, potažmo českého autorského práva a internetu. Změny tak čekají zejména Google, YouTube a provozovatele video-on-demand služeb, přičemž ti poslední budou muset nabízet více evropských filmů.30.01.2020 - Ivan David
Neuveď nás v pokušeníPrávník a filmový publicista Ivan David uvažuje ve svém dalším blogu o tom, jak se to má z hlediska zákona s dokumentaristy, kteří ve snaze poukázat na určitý společenský problém předstírají nějakou okolnost, aby „otestovali“ reakce vytipovaných osob. Aktuální je tato otázka v souvislosti s chystaným dokumentem Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti o zneužívání dětí na internetu, který chce „rozpoutat válku s predátory českého internetu“.23.05.2019 - Ivan David
Trocha nuceného adventního optimismuPrávník Ivan David bilancuje rok 201820.12.2018 - Ivan David
Mírný pokrok v mezích zákonaAdvokát Ivan David se zamýšlí nad proměnlivým vztahem autorského práva k realitě na základě nedávného případu s notoricky známým souslovím „je to paráda“ užitým v reklamě na Vitanu. 04.10.2018 - Ivan David
Otázka života a fikcePrávník Ivan David komentuje další francouzský případ sporu o využití víceméně faktografické knihy francouzské odbojářky Charlotte Delbo pro film Rideau Rouge à Raisko.01.03.2018 - Ivan David
Meze inspiraceFilmový právník Ivan David rozebírá kauzu reklamy na Citroën, která byla přiznaně inspirována proslulým jednozáběrovým filmem C'était un rendez-vous Clauda Lelouche.14.12.2017 - Ivan David
Hrát, nebo býtNěkolik poznámek filmového právníka Ivana Davida k právním aspektům rozdílů mezi hraným a dokumentárním filmem03.08.2017 - Ivan David
Všechno je v pořádkuFilmový právník Ivan David v souvislosti se svou návštěvou mezinárodní autorskoprávní konference v Kodani uvažuje nad hamletovskou otázkou: Být, nebo nebýt? To je, oč tu běží.08.06.2017 - Ivan David
Co (ne)přináší novela autorského zákona do oblasti filmuFilmový právník Ivan David glosuje Senátem schválený finální text novely autorského zákona – jaké změny čekají na všechny pracující v oblasti audiovize?23.03.2017 - Ivan David
Mluvil tu někdo o digitalizaci filmu?Filmový právník a advokát Ivan David nahlíží na zdánlivě jednoduchý pojem „digitalizace“, který rozdmýchává atmosféru nejen v odborných kruzích. Proč je tak složité tomuto pojmu porozumět?02.02.2017 - Ivan David

   poslední blogy:
Rodina jako cirkus životaO filmu Erika Knoppa mapujícím kořeny a osudy Cirku La Putyka21.05.2020 - Petr Fischer
Jak ven z krize podle Nancy FraserTeoretička vizuální kultury Andrea Průchová Hrůzová zabrousila tentokrát ve svém blogu do politiky a přibližuje myšlenky americké filozofky a feministky Nancy Fraser, volající po odstranění systémové nerovnosti, která stojí v jádru dnešní společnosti. „Solidarita je naše zbraň,“ vybízí Fraser ve svém manifestu. O proměně kolektivního chování společnosti bychom se podle Průchové Hrůzové měli zamyslet nyní tím spíš, že nás současná globální pandemie nutí uvažovat o naší společné budoucnosti.14.05.2020 - Andrea Průchová Hrůzová
Bude všechno jinak? Televize a covid-19„Když si to všechno shrneme, tak celá branže dostala v posledních měsících úder, který způsobil strukturální změny, jež se budou měnit jen velmi pomalu,“ shrnuje mediální analytik Milan Kruml ve svém blogu to, jak se pandemie podepsala na médiu televize i práci scenáristů a režisérů. Ve svém textu uvažuje, co udělá s televizními trhy podzim. Na jednu stranu vznikají obratem nové televizní formáty, jako například UčíTelka, na druhou stranu hrozí nebezpečí, že se podobně levné a rychlé postupy ujmou i v budoucnu.07.05.2020 - Milan Kruml
Žurnalistika a zkušenostní médiaDramaturgyně experimentálních a VR filmů pro ji.hlavský festival Andrea Slováková ve svém dok.blogu uzavírá cyklus textů představující vybrané současné publikace o virtuální či rozšířené realitě. Tentokrát upozorňuje na hlavní témata knihy Johna V. Pavlika Journalism in the Age of Virtual Reality.30.04.2020 - Andrea Slováková
Nemocnice jako konejšivé místoTomáš Stejskal ve svém blogu uvažuje o novém českém doku-soapu Nemocnice v první linii, pojednávajícím o léčení pacientů s koronavirem. Dokumentární cyklus podle něj přináší cenný dotek reality, který stojí v opozici vůči číslům, datům a titulkům virtuálního světa.23.04.2020 - Tomáš Stejskal
Jak Kovy minul dějiny… ale ať je řeší dálFilozof a publicista Petr Fischer uvažuje ve svém blogu nad novým televizním dokumentem Ivo Bystřičana Kovy řeší dějiny, dostupným online na iVysílání České televize. Známý youtuber Karel „Kovy“ Kovář v něm podniká filmovou dokumentární cestu po českých školách, aby zjistil, jak se v nich učí moderní dějiny. Cestu v mnohém neúspěšnou. Přesto v závěru Fischer konstatuje, že jeho snaha může připomínat strategii, kterou pro přežití v postdějinné době navrhoval už před třiceti lety filozof Vilém Flusser.16.04.2020 - Petr Fischer
Skutečnost jako sociální mizanscénaEstetička Tereza Hadravová přibližuje hlavní myšlenky knihy filmového kritika a teoretika Adriana Martina Mizanscéna a filmový styl, kterou v překladu Veroniky Klusákové vydalo nedávno Nakladatelství AMU. Pojem "sociální mizanscéna", se kterým v knize pracuje, Hadravová aktuálně vztahuje ke změnám, které v těchto týdnech izolace prožíváme a jež se dotýkají proměny veřejného prostoru, oděvu i společenských konvencí.09.04.2020 - Tereza Hadravová
Neodvratný čas tiché apokalypsyDokumentaristka, teoretička a včelařka Andrea Hanáčková píše pro dok.revue o tom, jak vnímá oceňovaný snímek Země medu, který zahajoval letošní Jeden svět a je do 2. dubna mimořádně dostupný na portále DAFilms. „Dokument dvou tvůrců ze Skopje Tamary Kotevské a Ljubomira Stefanova je dokonalým obrazem světa, který už nedokáže vyvážit lidskou rozpínavost a reaguje úhybem, nebo úhynem,“ píše Hanáčková.01.04.2020 - Andrea Hanáčková
Laboratorní milostné vztahy v izolaciAntonín Tesař ve svém blogu přibližuje novou reality show Netflixu Láska je slepá, která coby sociální experiment ukazuje podoby současných milostných vztahů. Základní premisa seriálu, totiž lidé izolovaní v osamělých pokojích, kteří si navzájem naslouchají a touží se spolu seznámit, je v době hromadné izolace poměrně symbolická.26.03.2020 - Antonín Tesař
Ústa RambyRadim Procházka ve svém dok.blogu aplikuje mcluhanovské dělení na studené a horké médium na současnou situaci s nošením roušek na veřejnosti. Rouška coby studené médium podněcuje naši fantazii více než odhalená tvář. Jak na autora působí selfie Terezy Ramby v roušce? 19.03.2020 - Radim Procházka