Hry, imigranti a mimozemšťané

Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, počítačové hry už od 70. let určitým způsobem reflektují problematiku migrace.
15.10.2015 - Helena Bendová

Ze hry Illegal Immigration 2: Green Card Love

Co nám počítačové hry říkají o imigraci? Staví se spíš na stranu příznivců, nebo odpůrců imigrace? Aktuální imigrantská vlna do Evropy, až na několik málo výjimek (jako je Syrian Journey od BBC), není v hrách, pokud vím, reflektována, koneckonců tvorba počítačových her je většinou déletrvající záležitostí. Téma uprchlíků a imigrace nicméně do her pronikalo už v dřívějších letech.

Našla jsem celkem 25 počítačových her zrcadlících explicitně fenomén uprchlictví a imigrace. Naprostá většina z nich je zaměřena humanisticky a liberálně: snaží se probouzet empatii s uprchlíky, rozšiřovat povědomí o skutečných příčinách a dopadech fenoménu imigrace, případně kritizují xenofobní předsudky, porušování lidských práv v detenčních centrech a přehnaně byrokratický úřednický systém, který se snaží odrazovat a někdy až šikanovat lidi, kteří by přitom často potřebovali spíše pomoc. Rozdělit by se daly do čtyř skupin. První z nich jsou hry naučné, zaměřené převážně na děti. Například Immigration Nation (2010) od Filament Games je jednoduchá hra, v níž nám mluvící Socha svobody a malá dobrá víla pomáhají pochopit, kdo a proč může v současnosti imigrovat do USA a kdo ne. Jinými příklady jsou historické edukativní hry zobrazující lehce heroizujícím způsobem imigraci do USA z Evropy na konci 19. a začátku 20. století jako zásadní proces spoluutvářející americký národ, viz Tenement Musem nebo 4. díl hry Mission US, nazvaný City of Immigrants.

Druhá skupina her se snaží probouzet v hráčích empatii a pochopení vůči migrantům. Na vlastní kůži si zde můžeme vyzkoušet, jaké to je prchat téměř bez ničeho do neznáma, jaká všemožná nebezpečí na uprchlíky při jejich cestě čekají, jakým zásadním volbám a stresu jsou vystaveni. Některé se soustředí na přiblížení útrap, které migranti zažívají už ve svých domovských zemích, a vyjevují tak důvody, proč prchají a jak je náročné a strastiplné dostat se až do Evropy nebo Spojených států (viz například mobilní hra vytvořená komisí pro uprchlíky OSN My Life as a Refugee [2012], výše zmiňovaná Syrian Journey nebo Cloud Chasers: Journey of Hope, o otci, který prchá s malou dcerou přes poušť, která bude zpřístupněna od 15. 10. 2015 taktéž na mobilních platformách). Další se pak zaměřují na problémy, které je čekají v cílových destinacích – od potíží získat vízum až po rasistické urážky a zneužívání v rámci zaměstnání načerno. Kupříkladu adventura Illegal Immigration 2: Green Card Love (2015), kterou vytvořil imigrant na základě vlastních zkušeností, je sice z herního hlediska až příliš lineární a neumožňuje hráči činit mnoho zásadních rozhodnutí, nicméně vcelku vtipně sarkasticky glosuje různé formy ponižování a xenofobie, kterým čelí hrdina hry, mexický ilegální imigrant v USA.

Třetí skupina her kriticky nahlíží na celkový úřednický, legislativní a institucionální systém, jehož obětí se leckdy uprchlíci stávají. Homeland Guantanamo (2008) je dokumentární hra založená (ostatně podobně jako mnohé výše už zmíněné) přímo na rozhovorech s uprchlíky a na novinářském investigativním výzkumu. Skrze hru, v níž zaujímáme sami roli novináře, který vede rozhovory (prezentované formou videí) s mnoha reálnými lidmi zadrženými v detenčních centrech, se její tvůrci snaží upozornit na porušování lidských práv, jemuž v roce jejího vzniku bylo vystaveno téměř 300 000 lidí zavřených v USA v centrech pro imigranty. Velmi oceňovaná hra Papers, please (2013) vytvořená Lucasem Popem je sice zasazená do fikčního světa totalitního státu Arstotzka, mechanismy, které odkrývá, nicméně působí velmi reálně: hráč je tu v roli imigračního úředníka, který čelí obtížným morálním volbám, rozpolcen mezi touhou plnit správně všechna úřední nařízení a povinnosti (a uživit v důsledku svou rodinu) a touhou chovat se lidsky a vstřícně vůči žadatelům o vízum, což se často ukazuje jako něco vzájemně neslučitelného. Obětí, ale zároveň i vykonavatelem byrokratického a odlidštěného systému se tu tak stává prostřednictvím svého avatara sám hráč, pohlcen v protichůdných pocitech a těžko řešitelných morálních rozhodnutích.

Ze hry Immigration Nation

Do poslední skupiny her můžeme zařadit ty, jež reflektují antiimigrantské názory. Podařilo se mi najít jen dvě hry zastávající vyloženě radikální odmítavé stanovisko k imigraci a pak dvě, jejichž vyznění je ambivalentní (coby pátou, taktéž hodnotově ambivalentní, bychom mohli počítat ještě Grand Theft Auto IV, kde hlavní hrdina Niko Bellic, veterán z jugoslávské války, imigruje do USA). Dnes už klasickým příkladem xenofobní a rasistické hry s tématem imigrace je flashová Border Patrol objevující se na internetu od roku 2002. Hráč zde má za úkol, jak je mu na začátku explicitně sděleno, ochránit americkou hranici „za každou cenu“. Konkrétně to znamená, že má zastřelit každého Mexičana, který prchá ilegálně do USA – jedná se přitom o tři různé typy Mexičanů, hrou označené jako mexický nacionalista, drogový dealer a chovatelka (breeder), jež utíká přes hranici i s dětmi. Zatímco Border Patrol je okatě nechutná, stereotypizující hra, která imigranty redukuje na cosi jako obtěžující a zároveň tak trochu komickou lovnou zvěř, hra El Emigrante: Immigration Game (asi 2007) je podstatně ambivalentnější a na internetu se těší vcelku oblibě (je prezentovaná na mnoha serverech nabízejících hry zdarma). Hrajeme tu nikoli za pohraničníka, ale za Mexičana, který překoná hranici do USA na kole a pak prchá před auty pohraničníků, kteří jej honí – když jej chytí, tak jej přejedou. Síly jsou přitom na můj vkus celkem nevyrovnané: aut je hodně a jsou rychlejší, Mexičan/hráč na kole je sice mrštnější a může skákat přes kameny, nicméně dříve nebo později, zdá se, jej auta stejně přejedou, což je doprovázeno „legračním“ zvukem jako z animovaného filmu či grotesky. Přestože tato hra vypadá, že fandí imigrantovi (jsme v jeho roli a snažíme se jej zachránit), zároveň jeho snažení ukazuje jako marný a nerovný boj, který je navíc podáván prostřednictvím vizuální stylizace i zvuků jako humorný. Bylo by to také tak „vtipné“, kdyby zde takto prchal Žid na kole před nacistickými auty? Nebo český emigrant po roce 1968 snažící se dostat ilegálně do západního Německa? Jsou Mexičané umírající na hranicích méně důležití? Nebo jen nechápu nadsázku té hry…?

Další hodně problematickou a tentokrát explicitně nenávistnou hrou s tématem imigrace je rakouská Bye Bye, Mosque (známá také jako Moschee Baba, 2010), kterou už není možné si na internetu zahrát, protože byla zakázána a její tvůrci – politik Gerhard Kurzmann a reklamní specialista Alexander Segert – se museli za její vznik zodpovídat před soudem (nicméně byli osvobozeni). Jedná se o jednoduchou flashovou střílečku, která vznikla v rámci volební kampaně Kurzmanna nominovaného za krajně pravicovou Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ). Ve hře máme za úkol střílet do minaretů a mešit a na konci je nám sděleno, že „Štýrsko je plné minaretů a mešit! Aby se to nestalo skutečností, volte 26. září Gerharda Kurzmanna a FPÖ!“. Hrozící nebezpečí je tu sugerováno i vizuálně, kdy ve hře vidíme na pozadí rakouských Alp zemi zaplavenou od jedné strany ke druhé samými mešitami. Ve Štýrsku nicméně v té době ve skutečnosti mešita nestála ani jedna…

Významově podivnou hrou je také The Immigration Bureau (2013). Ocitáme se v roli imigračního úředníka, který na ulici zpovídá lidi a hledá mezi nimi ty, kteří jsou maskovanými mimozemšťany; hra nás hned na začátku nabádá, že někteří ti lidé „nejsou skuteční“. Není to příliš podařená hra (mj. kvůli nefunkčnímu a nelogickému systému rozhovorů s kolemjdoucími), ale vlastně hezky mimoděk poukazuje na proces vyvolávání paranoidního strachu, který se s debatami o imigraci pojí. Naprosté zvnějšnění Druhého, kdy se pro nás kolemjdoucí stávají namísto lidských bytostí něčím zcela cizím, něčím „neskutečným“, mimozemským, problémem, který je třeba odstranit, vytěsnit v doslovném i v psychoanalytickém smyslu. Nemyslím si, že by tvůrci sami přitom tuto hru zamýšleli jako xenofobní (chybí zde nějaké explicitní nenávistné znaky), je to spíš jen jakýsi vedlejší produkt, který se mi ale zdá charakteristický pro počítačové hry i lidské myšlení obecně. Koneckonců historie počítačových her je plná chatrně motivovaných příběhů o invazích na cizí území a jejich snadných řešení ve formě násilného vybití jedné skupiny tou druhou. Mezi první veleúspěšné videohry patří v tomto ohledu typická střílečka Space Invaders (1978), zhmotňující setkání s mimozemšťany jako konflikt my versus oni, jako boj o přežití, bez možnosti zkusit si s přilétajícími mimozemšťany třeba nejdřív trochu promluvit (je pravda, že mimozemšťané po nás v této hře hned střílejí, takže na nějaké řeči není čas). Na druhou stranu bližší pohled na hry explicitně tematizující imigraci, o nějž jsme se pokusili v tomto textu, vyjevuje, že takovéto jednoduché černobílé pojetí vedoucí ke strachu a násilí je už v této speciální kategorii her minoritní: převážná většina interaktivních děl se imigraci snaží pojmout s empatií a se snahou uchopit tuto problematiku komplexně, jako široce provázanou síť různých příčin a následků.

další blogy autora:

Hrát si s genderemHerní badatelka Helena Bendová ve svém blogu uvažuje nad tím, jak jsou ženy a ženské prožívání světa reprezentovány v počítačových hrách, jež vznikají v rámci dominantně mužského herního průmyslu. Detailněji pak přibližuje dva herní projekty dvojice mladých českých herních designérek, které se na tematizaci ženské, případně lesbické zkušenosti autobiografickým způsobem zaměřují.15.08.2019 - Helena Bendová
Tvůrci počítačových her a idea autorstvíKinematografie i počítačové hry jsou kulturními průmysly a bezesporu vznikají kolektivně. V čem se však liší přístup autorů filmových děl a počítačových her?15.06.2017 - Helena Bendová
Symbióza filmu a hryPodle herní teoretičky Heleny Bendové přináší hra 1979 Revolution: Black Friday z prostředí íránské revoluce na konci 70. let mimo strhující příběhu také mnoho etických otázek. Je fotoaparát zbraň?02.03.2017 - Helena Bendová
Jak dokumentarizovat hruHerní teoretička Helena Bendová vysvětluje, jak mohou herní vývojáři narušit velmi silné tendence hráčského vnímání počítačových her jako fikčních děl.15.12.2016 - Helena Bendová
Pokémoni mezi realitou a fikcíHelena Bendová ve svém blogu zasazuje diskutovanou hru Pokémon Go, jež mísí reálný svět s fikčními prvky, do realističtějšího historického rámce a zamýšlí se nad mediální bublinou, která ji provází.28.07.2016 - Helena Bendová
Molleindustria a kritika korporátní mociVyzkoušejte si vedoucí pozici v McDonaldu nebo zkuste těžit ropu tak, abyste neustále zvyšovali zisk firmy, nabádají hry italského vývojáře Pederciniho. Jeho cílem je upozornit nejen na zákulisní praktiky velkých korporátních firem.12.05.2016 - Helena Bendová
That Dragon, Cancer: hra na rozloučenouObtížnou situací vyrovnání se se smrtí vlastního dítěte provází nová dokumentární hra That Dragon, Cancer. Co se schovává pod zdánlivě jednoduchým a citově vydírajícím zážitkem, popisuje herní teoretička Helena Bendová.24.03.2016 - Helena Bendová
Jak rozehrát českou historiiHelena Bendová rozebírá dokumentární „hru na historika“ Československo 38-89, kde se hráči ocitají v kůži vnoučete, jež se snaží rozkrýt, proč byl jeho dědeček zatčen.23.12.2015 - Helena Bendová
Dokumentární hry jako teoretická fikce?Počítačovou hru Assassin Creed III je možné považovat za dokumentární. O tom, zda je myšlenka „dokumentárních her“ spíše utopií nebo novým přínosným pojmem, píše herní teoretička Helena Bendová. 30.07.2015 - Helena Bendová

   poslední blogy:
O současném vizuálním aktivismu aneb Právo vidětTeoretička vizuálních studií Andrea Průchová Hrůzová přibližuje ve svém blogu, jaké společenské důsledky má schopnost vidět a právo být viděn a či naopak dosud nevidět a nebýt viděn i jaký je vztahé mohou být konotace obrazůvizuality a moci. Vizuální aktivismus, který je dnes čím dál častější, se podle ní snaží o osvobození toho nejcennějšího, co máme – schopnosti vidět sebe a druhé mimo limity naučeného. 27.02.2020 - Andrea Průchová Hrůzová
Jak se učíme o virtuální realitě?Andrea Slováková, dramaturgyně ji.hlavského festivalu, která se zaměřuje především na experimentální snímky a díla ve virtuální realitě, sepsala pro dok.revue již druhý blog o publikacích věnovaných dílům virtuální a rozšířené reality. Co je předností zatím nemalého počtu těchto knih a co v nich podle autorky chybí?20.02.2020 - Andrea Slováková
Pro satiru do cizinyMediální analytik Milan Kruml se ve svém blogu zamýšlí nad tím, proč u nás, na Slovensku či v Maďarsku chybí kvalitní satirický pořad. Inspirovat bychom se podle něj mohli u sousedů v Rakousku a Německu, kde se těší oblibě tamní satirické formáty Gute Nacht, Österreich a Die Heute Show, které dokážou vtipně přitáhnout pozornost k politickým kauzám. Naposledy vyvolal pořad Gute Nacht, Österreich pobouření koncem ledna, když ostře upozornil na situaci na maďarské mediální scéně.13.02.2020 - Milan Kruml
Podvratná síla statistikyFilmový producent Radim Procházka komentuje výsledky Cen české filmové kritiky a zdůrazňuje roli statistiky hlasování, kterou Ceny kritiků jako jedny z mála zveřejňují. Ta podle Procházky totiž odhaluje relativitu veškerého soutěžení. Díky tomu například zjistíme, že tolikrát skloňovaný Svěrákův Kolja vyhrál coby nejlepší porevoluční český film nad Vorlovým Kouřem jen o fous. 06.02.2020 - Radim Procházka
Co nás čeká (a nemine) v autorském právuPrávník a filmový publicista Ivan David přibližuje tři evropské směrnice, které právě procházejí implementací ze strany českých orgánů, a je více než pravděpodobné, že ovlivní podobu evropského, potažmo českého autorského práva a internetu. Změny tak čekají zejména Google, YouTube a provozovatele video-on-demand služeb, přičemž ti poslední budou muset nabízet více evropských filmů.30.01.2020 - Ivan David
Jak se s životem neprat aneb Čeští lvi dokumentárníPublicista Tomáš Stejskal glosuje nominace na České lvy v dokumentární kategorii. Tuzemští akademici podle něj svými nominacemi opět potvrdili, že dokument je v jejich očích hlavně nevzrušivý pomník, který divákům předává informace.23.01.2020 - Tomáš Stejskal
Jak se píše o novém médiuDramaturgyně ji.hlavské sekce Virtuální reality (VR) Andrea Slováková zahajuje sérii blogů, v nichž představí zahraniční publikace o VR. V tomto textu se věnuje knize Storytelling for Virtual Reality: Methods and Principles for Crafting Immersive Narratives Johna Buchera, která se zabývá genezí nového média, jeho technologickými inovacemi, vyprávěcími postupy i prostupností médií.16.01.2020 - Andrea Slováková
Satanismus je aktivismusV předvánočním čase se umisťuje v zahraničních žebříčcích nejlepších letošních (mainstreamových) dokumentů i snímek Hail Satan? režisérky Penny Lane. Film s dokonale předvánočním názvem, který se úspěšně promítal na letošním festivalu v Sundance, je portrétem společenství Satanic Temple, které si zvolilo Satana jako dobře viditelný symbol vzdoru a neochoty podřídit se autoritě. Pro ty, kteří dnes vytvářejí různé poloreálné nebo úplně vybájené strašáky, aby s nimi paralyzovali veřejnost (a příkladů z českého prostředí by se nenašlo málo), může být tento dokument cennou lekcí.19.12.2019 - Antonín Tesař
Tání digitálního věkuProsincové blogogo propojuje dva filmy z letošního ji.hlavského festivalu – Viva video, video viva a FREM. Oba snímky zkoumají – první prostřednictvím minulosti a druhý skrze budoucnost – outsiderství lidské existence ve věku její elektronicko-digitální reprodukovatelnosti. Stali se z nás digitální Robinsoni? Dokážeme být kurátory světa? Jsme schopni se na něj naladit?12.12.2019 - Jan Gogola ml.
Zadkem na dvou židlíchDokumentaristka Tereza Reichová uvažuje o roli lektora filmového workshopu i o zodpovědnosti, kterou nese za celý proces, zvlášť když pracuje se znevýhodněnými dětmi. Lektor se podle ní neslučuje s rolí režiséra, jinak sedí člověk na dvou židlích. To se podle ní stalo Lině Zacher, autorce dokumentu Fonja, který zvítězil na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v sekci Opus Bonum a pojednává o chlapcích z nápravného zařízení na Madagaskaru. Je dobré, aby vyprávěli na kameru, kdo co ukradl a komu jak zemřeli rodiče?05.12.2019 - Tereza Reichová