Kontakty

Redakční rada

Marek Hovorka, Petr Kubica, Andrea Slováková

Editorka

Jitka Lanšperková / dokrevue@dokrevue.cz / +420 724 141 186

Správa webu

Petr Knepr / webeditor@dokrevue.cz

 

   
 
Vydavatel: DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu
Sídlo: Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava
IČO: CZ67008062
Adresa redakce: dok.revue, Bubenská 1, 170 00 Praha 7