Festivalová haiku České radosti V.

Závěrečná část série haiku České radosti

Poslední šichta Tomáše Hisema (Jindřich Andrš, 2017)

Poslední šichta Tomáše Hisema

Šichta poslední

kurva praca to se vi

včera pod zemí


Kalado

Kalado láká

ákál odalak ákál

prázdnota čistá


Všechno má svůj čas

Dům vlajících zá-

cloníme si uši obě oči

pro zvukobraz pouti