Citace: Stará známá písnička?

Filmový právník Ivan David ve svém novém blogu odhaluje možné odpovědi na zdánlivě velmi jednoduchou otázku: Co dělat, nechceme-li platit za autorskou licenci?
30.06.2016 - Ivan David

Nedávno jsem se účastnil jistého semináře určeného pro veřejnost, na němž se probírala řada zajímavých a myšlenkově podnětných témat týkajících se aktuálního vývoje autorského práva a souvisejících oblastí. Když však došla řada na dotazy publika, tyto se nezaměřily na detaily žádné z předestíraných delikátních akademických otázek, ale zacílily neomylně na téma ze všech nejoblíbenější – na téma všudypřítomné a věčné, které se dá při troše nemístného zjednodušení shrnout do této otázky: Co musím udělat, když nechci nikomu platit za licenci?

Jak jsem tam tak seděl a díval se do pokerové tváře přednášejícího, vzpomněl jsem si na písničku Paula McCartneyho nesoucí název „The Songs We Were Singing“. Když se sejdou staří známí, vypráví se v této písni, mohou společně podnikat cokoliv a zavádět diskuzi na jakákoliv sebesofistikovanější témata – ale stejně nakonec zase začnou zpívat ty svoje staré písničky.

Zmíněná paralela funguje i v tom ohledu, že stejně jako lze klasickou písničku interpretovat stále nově a takřka nekonečným množstvím způsobů, tak i těch několik málo ustanovení v autorském zákoně týkajících se výjimek z ochrany autorským právem lze aplikovat na takřka nekonečné množství konkrétních situací v neustále se měnícím světě. A co hůře, v případě interpretace zákonných výjimek navíc platí známá pravda, že když se sejdou dva právníci, pak z toho nevyhnutelně vzniknou alespoň tři právní názory.

I v oblasti filmové tvorby (potažmo výroby) spadají pak mezi nejoblíbenější zákonné výjimky autorské citace, na které také směřuje většina praktických dotazů. Namátkou: Když chci opatřit svůj film hudbou, musím za ni platit, když ji poskládám výlučně z několikavteřinových ukázek různých skladeb? Když chci ve filmu citovat hudbu (abych nemusel nikoho žádat o souhlas), postačí, že hudba sama o sobě dotváří umělecké sdělení filmu, které s touto hudbou nemusí jinak přímo souviset? Můžu v rámci citační zákonné licence převzít nějakou populární „hlášku“ nebo celý dialog z jiného filmu? Pokud založím studentský filmový klub a budu v něm pořádat filmové projekce doprovázené osvětovými přednáškami, jedná se o výukovou citaci, za kterou nemusím nikomu platit?

Odpovědi na všechny tyto (a podobné) dotazy začínají zpravidla slovy: „V zásadě ano, ale…“ Po slově „ale“ pak obvykle následuje – někdy i velmi obsáhlý – výčet podmínek, které musejí být současně naplněny, aby odpověď stále mohla začínat slovy „v zásadě ano“. Seznam a podoba vypočtených podmínek se přitom bude nevyhnutelně lišit (jak naznačeno) dle toho, jakému konkrétnímu právníkovi bude otázka položena – délka seznamu bude přímo úměrná opatrnosti daného právníka, na důležitost jednotlivých kritérií bude kladen rozdílný důraz například dle jeho celkového liberálnějšího nebo naopak konzervativnějšího světonázoru – ale i podle jeho převládající klientely (jejíž vidění světa má tendenci přejímat) atd.

Marnost nad marnost, řeknete si. Ale chyba lávky. Copak by nebyla nuda, kdybychom naše staré oblíbené písničky zpívali všichni pořád stejně?
 


Právní otázce využívání filmů pro vzdělávací účely se autor věnoval v tomto článku. V nadcházejících blozích Ivana Davida pak naleznete odpovědi na další otázky týkající se autorských licencí.

další blogy autora:

Trocha nuceného adventního optimismuPrávník Ivan David bilancuje rok 201820.12.2018 - Ivan David
Mírný pokrok v mezích zákonaAdvokát Ivan David se zamýšlí nad proměnlivým vztahem autorského práva k realitě na základě nedávného případu s notoricky známým souslovím „je to paráda“ užitým v reklamě na Vitanu. 04.10.2018 - Ivan David
Jak jsem uděloval medailiPrávník Ivan David o své zkušenosti z účasti v mezinárodní porotě Doc Alliance Selection Award31.05.2018 - Ivan David
Otázka života a fikcePrávník Ivan David komentuje další francouzský případ sporu o využití víceméně faktografické knihy francouzské odbojářky Charlotte Delbo pro film Rideau Rouge à Raisko.01.03.2018 - Ivan David
Meze inspiraceFilmový právník Ivan David rozebírá kauzu reklamy na Citroën, která byla přiznaně inspirována proslulým jednozáběrovým filmem C'était un rendez-vous Clauda Lelouche.14.12.2017 - Ivan David
Hrát, nebo býtNěkolik poznámek filmového právníka Ivana Davida k právním aspektům rozdílů mezi hraným a dokumentárním filmem03.08.2017 - Ivan David
Všechno je v pořádkuFilmový právník Ivan David v souvislosti se svou návštěvou mezinárodní autorskoprávní konference v Kodani uvažuje nad hamletovskou otázkou: Být, nebo nebýt? To je, oč tu běží.08.06.2017 - Ivan David
Co (ne)přináší novela autorského zákona do oblasti filmuFilmový právník Ivan David glosuje Senátem schválený finální text novely autorského zákona – jaké změny čekají na všechny pracující v oblasti audiovize?23.03.2017 - Ivan David
Mluvil tu někdo o digitalizaci filmu?Filmový právník a advokát Ivan David nahlíží na zdánlivě jednoduchý pojem „digitalizace“, který rozdmýchává atmosféru nejen v odborných kruzích. Proč je tak složité tomuto pojmu porozumět?02.02.2017 - Ivan David
Ztrácí se báseň ve filmovém překladu?Ivan David, filmový právník, rozebírá jeden z nejživějších a nejzajímavějších rozsudků tohoto roku v oblasti autorského práva filmového13.10.2016 - Ivan David

   poslední blogy:
Kam s dokumentem? aneb Poučení z německé debatyMediální analytik Milan Kruml ve svém únorovém blogu představuje možnou budoucnost vztahu mezi dokumentem a televizí, jež se hojně diskutovala na festivalu Berlinále.21.02.2019 - Milan Kruml
Rochester: Mekka vizuální kultury 20. stoletíTeoretička vizuální kultury Andrea Průchová Hrůzová přináší zprávu o pobytu v americkém Rochesteru, domovině George Eastmana, světoznámé firmy Xerox i v anglo-saském kontextu důležité instituce Visual Studies Workshop14.02.2019 - Andrea Průchová Hrůzová
Limity svobody – nová realita současného slovenského dokumentuJanis Prášil komentuje ceněný slovenský snímek Marka Kuboše Poslední autoportrét07.02.2019 - Janis Prášil
Máme na víc Vladimire Vladimiroviči?Producent Radim Procházka představuje svůj nový film Máme na víc, jenž jde právě v těchto dnech do kinodistribuce24.01.2019 - Radim Procházka
Chvála derealizace aneb PHP FactorJan Gogola ml. se ve svém prvním blogogo 2019 zamýšlí nad odchody významných osobností z významných institucí nejen mediálního prostředí.17.01.2019 - Jan Gogola ml.
Veselé dokumentaristické hody, Prostřeno 2018Rozhlasová teoretička Andrea Hanáčková přináší novoroční bilanci současného stavu české nonfikční auditivní tvorby10.01.2019 - Andrea Hanáčková
TOP 5 2018: ubráněná katedra, filozof vyhozený z trůnu i obrana „lepšofilmování“Producent Radim Procházka bilancuje uplynulý rok 2018, dobré zprávy těsně vítězí se skóre 3:203.01.2019 - Radim Procházka
Trocha nuceného adventního optimismuPrávník Ivan David bilancuje rok 201820.12.2018 - Ivan David
Zprávy na míru – hrozba tradičním médiímMediální analytik Milan Kruml tentokrát přichází s upozorněním na aktuální dění a statistiky ve vztahu společností Facebook a Google a mediálního světa. 22.11.2018 - Milan Kruml
Ďábel skrytý na vrátniciRadim Procházka a "kauza vrátnice" na FAMU11.10.2018 - Radim Procházka